• Sold under reservation

Diepenbrockstraat 45 5654 GB Eindhoven Bennekel-Oost

Hightlighted features

  • 69 m² living area
  • 114 m² plot size
  • 3 bedrooms
Map

Description

Deze kluswoning heeft wat liefde nodig om er weer een leuke en sfeervolle woning van te maken. Deze tussenwoning met diepe achtertuin en drie slaapkamers ligt in stadsdeel Gestel en is zeer gunstig gesitueerd ten opzichte van winkels, de Genneper Parken, sportfaciliteiten en diverse uitvalswegen.

Indeling begane grond:

Entree, hal voorzien van een laminaatvloer met trapopgang naar de eerste verdieping.
De woonkamer is voorzien van een laminaatvloer, een inbouwkast en een trapkast met daarin meterkast en opbergruimte. Daarnaast heeft de woonkamer in het midden van de ruimte een schouw met gashaard.
Vanuit de woonkamer is er toegang tot de dichte, eenvoudig keuken. De keuken heeft een tegelvloer en een keukenblok in wandopstelling met warm water via de keukengeiser.
Vanuit de keuken is er toegang tot het portaal en deze geeft toegang tot de deels betegelde toiletruimte en de achtertuin.

Eerste verdieping:

De overloop heeft een tapijtvloer en geeft toegang tot drie slaapkamers, de badkamer en een inbouwkast.
Slaapkamer 1 is gelegen aan de voorzijde van de woning. Deze kamer beschikt over een dakkapel en een diepe inbouwkast.
Slaapkamer 2 en 3 zijn gelegen aan de achterzijde en hebben een dakkapel.
De eenvoudige badkamer is voorzien van een wastafel en een douche.

Tuin:

De diepe achtertuin is gelegen op het oosten en voorzien van bestrating. Achter in de tuin bevindt zich een vrijstaande stenen berging en een achterom.

Algemeen:

- De verkoop is onder voorbehoud van toestemming van de kantonrechter;
- De koper dient rekening te houden met onderhouds- en moderniseringskosten;
- Er is geen centrale verwarming in de woning aanwezig;

Ben jij benieuwd....
* hoe je een slimmere koper wordt;
* en zo andere kopers een stop voor bent;
* hoe je handiger zoekt naar jouw perfecte woning;
* hoe wij ook de woningen voor je vinden die nog niet op Funda staan;
* hoe wij het mogelijk maken om te kopen zonder voorbehoud van financiering?
Neem contact met ons op voor een orienterend gesprek. We vertellen je graag over onze aanpak, zonder verdere verplichtingen.

Om zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom. Verkoper beroept zich te allen tijde op de schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van zijn woning. Tevens is het maximumbedrag aan financieringsvoorbehoud de vraagprijs wat in de koopakte zal worden opgenomen.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. Ook wanneer er een mondelinge overeenstemming is bereikt met een professionele partij, wordt vastgehouden aan het schriftelijkheidsvereiste.

ENGLISCH TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE

This handy house needs some love to make it a nice and atmospheric home again. This terraced house with a deep backyard and three bedrooms is located in the Gestel district and is very conveniently located in relation to shops, the Genneper Parks, sports facilities and various roads.

Layout ground floor:

Entrance hall with a laminate floor with stairs to the first floor.
The living room has a laminate floor, a built-in wardrobe and a stair cupboard with meter cupboard and storage space. In addition, the living room has a fireplace with gas fireplace in the middle of the room.
From the living room there is access to the closed, simple kitchen. The kitchen has a tiled floor and a kitchen unit in a wall arrangement with hot water via the kitchen geyser.
From the kitchen there is access to the portal and this gives access to the partly tiled toilet room and the backyard.

First floor:

The landing has a carpet floor and gives access to three bedrooms, the bathroom and a fitted wardrobe.
Bedroom 1 is located at the front of the house. This room has a dormer window and a deep built-in closet.
Bedroom 2 and 3 are located at the rear and have a dormer window.
The simple bathroom has a sink and a shower.

Garden:

The deep backyard is located on the east and equipped with paving. In the back of the garden is a detached stone shed and a back entrance.

General:

- The sale is subject to permission from the subdistrict court;
- The buyer must take into account maintenance and modernization costs;
- There is no central heating in the house;

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, provide a written bank guarantee or deposit a deposit amounting to 10% of the purchase price. The seller invokes the written requirement at all times when selling his home.

The Measurement Instruction is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and/or third parties. Although we take great care in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, should be regarded as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. . This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.

A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words, there is no buy. There is only a legally valid purchase if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This arises from Article 7:2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a draft of the purchase agreement sent is not regarded as a 'signed purchase agreement'. Even when an oral agreement has been reached with a professional party, the written requirement is maintained.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 200,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 2,899
Listed since
3 months
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation

Construction

Kind of house
Single-family home, row house
Building type
Resale property
Year of construction
1947
Specific
Renovation project
Type of roof
Gable roof covered with roof tiles

Surface areas and volume

Areas
Living area
69 m²
Other space inside the building
6 m²
External storage space
9 m²
Plot size
114 m²
Volume in cubic meters
265 m³

Layout

Number of rooms
4 rooms (3 bedrooms)
Number of bath rooms
1 bathroom and 1 separate toilet
Bathroom facilities
Shower
Number of stories
2 stories and a loft

Energy

Provisional energy label
E What does this mean?
Insulation
No insulation
Heating
Gas heaters
Hot water
Gas water heater

Cadastral data

GESTEL C 3208
Cadastral map
Area
114 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road and in residential district
Garden
Back garden
Back garden
64 m² (13,9 meter deep and 4,6 meter broad)
Garden location
Located at the east accessible via the rear

Storage space

Shed / storage
Detached brick storage

Parking

Type of parking facilities
Public parking

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Diepenbrockstraat 45

€ 200,000 k.k.