• Sold under reservation

Grensweg 3 2914 LA Nieuwerkerk aan den IJssel Verspreide bebouwing Zuidplaspolder Nieuwerkerk aan den IJss

Hightlighted features

  • 81 m² living area
  • 10,660 m² plot size
  • 3 bedrooms
Map

Description

GEZIEN DE GROTE AANTALLEN AFGERONDE/GEPLANDE BEZICHTIGINGEN IS HET VOORALSNOG NIET MEER MOGELIJK EEN AFSPRAAK IN TE PLANNEN.

AARZELT U NIET CONTACT OP TE NEMEN ALS U EEN VOORSTEL WILT UITBRENGEN.
ONTVANGEN VOORSTELLEN WORDEN 7-7 DOOR ONS MET DE VERKOPER BEOORDEELD.

LICHT, RUIMTE, VRIJ ZICHT, CENTRALE LIGGING!

Een combinatie van vrijstaand wonen in een groene woonomgeving op een zeer royaal perceel van ruim 10.000 m2 en een centrale ligging; dat is een aanbod dat wij niet dagelijks onder uw aandacht kunnen brengen!

Deze vrijstaande woning biedt mogelijkheden tot werkelijk vrij wonen! Veel ruimte en alle vrijheid zijn begrippen die van toepassing zijn op deze woonstek.

Een prima woonstek met een woning die u uitnodigt tot een modernisering naar uw smaak. Echter gedegen traditioneel gebouwd in 1963, onderheid, hardhouten kozijnen en daarvoor een prima uitgangspositie biedend.

Een grote schuur, garagebox, stal en een weideperceel maken het woongenot compleet!

LIGGING

Vrij wonen, maar niet in de “middle of nowhere”, want alle stedelijke voorzieningen van de stad Rotterdam bevinden zich binnen handbereik! Vrij gelegen met uitzicht over de landerijen en aan de hoofdwatergang.

Gunstig gelegen nabij de afrit van de A20, de kern van Nieuwerkerk aan de IJssel en de stad Rotterdam. Directe ontsluiting op de Grensweg via een verhard erf.

WOONHUIS

De woning is praktisch ingedeeld en vraagt om een modernisering. Echter de traditionele bouwaard met spouwmuren, hardhouten kozijnen en een onderheide woning biedt daarvoor ook een prima uitgangspunt.

De begane grond is ingedeeld met een door de grote ramen zeer lichtrijke woonkamer, open keuken, badkamer, drie slaapkamers, een bijkeuken met aansluitingen voor wasmachine/droger, ruime hal en separate toiletruimte. De verdieping is een volledig bevloerde vliering die bereikbaar is met een Vlizotrap.

BIJGEBOUWEN

De naastgelegen schuurruimte van circa 127 m2 biedt volop ruimte voor uw auto(‘s), boot, hobby’s en verdere opslag van materialen.
De schuur is gedegen gebouwd, gevels opgetrokken uit een stenen borstwering in B2-blokken waarboven deels stalen damwandprofielplaten en deel enkel glas in houten roeden, zadeldak gedekt met asbestcement golfplaten, deels betonvloeren en deels betontegelvloer. Doordat de schuurruimte beschikt over onder meer twee overheaddeuren en een kanteldeur is deze prima toegankelijk.

Naast de woning kunt daarnaast nog beschikken over een praktische betonnen garagebox. Op het weideperceel staat naast de weg een houten stal van circa 45 m2.

BESTEMMING

Op de locatie is het bestemmingsplan Zuidplas West van de gemeente Zuidplas van toepassing, d.d. 2 juli 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Nadien aangevuld met de paraplubestemmingsplannen “Archeologie” en “Parkeren”.

Thans is het ontwerp-bestemmingsplan “Verzamelplan Zuidplas 2021” in procedure, dat er onder meer toe moet leiden dat de bestemmingsplantechnische mogelijkheden voor de locatie Grensweg 3 zodanig worden verruimd dat de woning de bestemming “plattelandswoning” verkrijgt en het gebruik voor woondoeleinden voor een ieder mogelijk wordt.

Daarbij worden tevens de maatvoeringen verruimd. Na het onherroepelijk worden van de in procedure zijnde bestemmingswijziging zal:
- in de Lintzone ter plaatse van de woning de functieaanduiding “specifieke vorm van wonen – plattelandswoning” zijn opgenomen;
- de maximaal toegelaten goothoogte van de woning zijn verhoogd naar 7 m;
- de maximaal toegelaten bouwhoogte van de woning zijn verhoogd naar 10 m;
- de enkelbestemming Agrarisch – Glastuinbouw van toepassing blijven op het achter de Lintzone gelegen perceelsgedeelte.
Zie verder de aan de brochure gehechte verbeelding en planregels (van het in procedure zijnde wijzigingplan) en overigens verwijzen wij u naar onderzoeken van de (bestemmingsplantechnische) gebruiksmogelijkheden wordt uitdrukkelijk aan de verantwoording van een koper overgelaten. In de koopovereenkomst zal zijn vastgelegd dat verkoper niet aanspreekbaar is ten aanzien van gebruiksmogelijkheden. Een kandidaat-koper wordt geadviseerd in contact te treden met de gemeente voor het verkrijgen van informatie over de toelaatbaarheid van het voorgenomen gebruik.

IN DETAIL:
- totale perceelgrootte 1.06.60 ha !
- gedegen traditioneel gebouwd in 1963;
- onder meer voorzien van hardhouten kozijnen, deels met isolerende beglazing
- spouwmuren, pannengedekt zadeldak op houten onderbeschieting, deels houten vloeren, deels betonvloer;
- centraal verwarmd, CV-ketel 1998, (thans) gasgestookte open haard;
- siertuin rondom de woning, ruim verhard erfterrein;
- (deels) omheind weideperceel, bijvoorbeeld voor het houden van kleinvee;
- schuurruimte ingedeeld in twee segmenten, respectievelijk circa 7,78 x 4,35 m en 7,78 x 11,79 m, goothoogte circa 3,30 m, nokhoogte circa 5,0 m;
- betonnen garagebox, circa 6,22 x 2,90 m, inpandige hoogte circa 2,15 m, voorzien van stalen kanteldeur en elektra;
- stal, circa 9,5 x 4,7 m, houten onderbouw, gevels deels B2-blokken, deels hout, deels enkel glas in houten roeden, lessenaardak gedekt met asbestcement golfplaten;
- stal is reeds tientallen jaren aanwezig maar waarschijnlijk destijds zonder vergunning gebouwd;
- een deel van het kadastraal perceel bevindt zich onder de openbare weg Grensweg;
- opstalrecht nutsvoorzieningen in verband met de aanwezigheid van de gemeentelijke rioolleiding, waarbij aan weerzijden van de leiding een beschermingszone van een meter breedte van toepassing is;
- zeer centraal gelegen, onder meer nabij de aansluiting op de A20, maar toch werkelijk vrij wonen!

BIJZONDERHEDEN BIJ DEZE VERKOOP

BOUWKUNDIGE STAAT
De verkoper staat niet in voor de bouwkundige staat; in een koopovereenkomst wordt vastgelegd dat de koper de verkoper vrijwaart ten aanzien van aanspraken over de bouwkundige staat, aanwezigheid van asbest of beperkingen/gebreken anderszins. Er wordt vanuit gegaan dat de koper zelfstandig onderzoek doet of laat doen door ter zake deskundige adviseurs. Het pand vraagt op diverse punten om herstel en het oplossen van achterstallig onderhoud en wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt. In een koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de verkoper het pand niet in detail kent en dat de koper zelfstandig onderzoek heeft gedaan naar de kansen en beperkingen en alle risico’s aanvaardt. Omdat de verkoper de eigendom vanuit een vererving heeft verkregen en niet zo in detail op de hoogte kan zijn van de kenmerken van het object wordt er vanuit gegaan dat kandidaat-koper zelf uitvoerig onderzoek zal doen. De verkoper is ook niet bekend met de kwaliteiten van het perceel, zoals bodemgesteldheid, onderlagen van laan en erf, slootbodems. Verkoper verkoopt “as is, where is”.

OPPERVLAKTES / MEETVERSCHILLEN
Aan de in teksten en tekeningen genoemde/vermelde maten kunnen geen rechten worden ontleend. Metingen zijn zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd maar fouten kunnen niet worden uitgesloten. Er wordt vanuit gegaan dat de kandidaat-koper eigen metingen zal (laten) verrichten als maatvoeringen essentieel zijn.

VERKOOPPROCEDURE
Gebruik en aanvaarding in overleg, op korte termijn beschikbaar. Het doen van biedingen verplicht de verkoper nog tot niets en leidt niet automatisch tot een koop. Van een koopovereenkomst is uitdrukkelijk niet eerder sprake dan nadat niet alleen over de hoofdlijnen, maar ook over alle verdere details, overeenstemming is bereikt; uitsluitend blijkend uit een door alle partijen ondertekende koopovereenkomst.

RAADPLEEG DE UITGEBREIDE BROCHURE !

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 660,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 8,148
Listed since
3 months
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation

Construction

Kind of house
Bungalow, detached residential property
Building type
Resale property
Year of construction
1963
Type of roof
Gable roof covered with roof tiles

Surface areas and volume

Areas
Living area
81 m²
Other space inside the building
19 m²
Exterior space attached to the building
1 m²
External storage space
190 m²
Plot size
10,660 m²
Volume in cubic meters
325 m³

Layout

Number of rooms
5 rooms (3 bedrooms)
Number of bath rooms
1 bathroom and 1 separate toilet
Bathroom facilities
Bath
Number of stories
2 stories
Facilities
Passive ventilation system and flue

Energy

Energy label
F What does this mean?
Heating
CH boiler and fireplace
Hot water
CH boiler
CH boiler
Agpo Ferroli (gas-fired combination boiler from 1998, in ownership)

Cadastral data

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL B 4783
Cadastral map
Area
10.660 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside water, outside the built-up area, rural, freestanding location and unobstructed surrounding view
Garden
Surrounded by garden

Storage space

Shed / storage
Detached brick storage
Facilities
Electricity
Insulation
No insulation

Garage

Type of garage
Garage
Capacity
1 car
Facilities
Electricity
Insulation
No insulation

Parking

Type of parking facilities
Parking on private property

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Grensweg 3

€ 660,000 k.k.