• Sold

Jozef Israëlslaan 15 5642 KB Eindhoven Tongelresche Akkers

Hightlighted features

  • 137 m² living area
  • 160 m² plot size
  • 4 bedrooms
Map
€ 450,000 k.k.

Sales history

Listed since
March 4, 2021
Date of sale
March 17, 2021
Term
13 days

Description

Op een kindvriendelijke en gewilde locatie in Eindhoven, ligt deze goed onderhouden halfvrijstaande woning met berging. Deze prachtig gelegen instapklare woning is voorzien van een lichte woonkamer, een moderne keuken, vier slaapkamers, een luxe badkamer en een zonnige achtertuin met achterom. De woning ligt in een rustige straat en is gunstig gelegen nabij het centrum van Eindhoven, scholen, de snelweg N2/A2 en ASML en High Tech Campus. Tevens is het buitengebied op loopafstand (kanaalgebied en Urkhovense Zeggen)

Indeling begane grond:
De entree/hal heeft leemstucwerk wandafwerking en is voorzien van een tegelvloer en geeft toegang tot de deels betegelde toiletruimte met zwevend toilet en fontein, de trapkast, de stookruimte met de warmtepomp en boilervat, de woonkamer en de trapopgang naar de eerste verdieping.
De lichte woonkamer is aan de achterzijde van de woning gesitueerd en is afgewerkt met een eikenhouten visgraat parketvloer met vloerverwarming en leemstucwerk wandafwerking. De woonkamer geniet veel lichtinval door de grote raampartij tot op de grond en het zijraam. Vanuit de woonkamer is via een loopdeur toegang tot de achtertuin.
De semi open keuken met tegelvloer en vloerverwarming is aan de voorzijde van de woning gesitueerd en heeft een keukeninrichting in hoekopstelling. De keukeninrichting is uitgerust met een composieten aanrechtblad, een combi-oven, een vaatwasser, een inductiekookplaat en een afzuigkap.

Indeling eerste verdieping:
De ruime overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers, de badkamer en de vaste trapopgang naar de tweede verdieping.
Slaapkamer 1 en 2 zijn gesitueerd aan de achterzijde van de woning en zijn voorzien van laminaatvloer met vloerverwarming en geschilderde wandafwerking.
Slaapkamer 3 is gesitueerd aan de voorzijde van de woning en is voorzien van een laminaatvloer met vloerverwarming en geschilderde wandafwerking.
De deels betegelde moderne badkamer is voorzien van vloerverwarming, een wastafelmeubel, een douchecabine, een zwevend toilet en een ligbad.

Indeling tweede verdieping:
Via de vaste trap is de royale multifunctionele voorzolder bereikbaar die toegang biedt tot de 4e slaapkamer en een wasruimte. Tevens biedt deze ruimte, die is voorzien van inbouwkasten de mogelijkheid om nog een extra kamer te realiseren.
De zolderverdieping is voorzien van laminaatvloer met vloerverwarming. Slaapkamer 4 is gesitueerd aan de voorzijde van de woning en voorzien van een laminaatvloer met vloerverwarming.
De aparte wasruimte is voorzien van aansluitingen voor de wasmachine en droger en biedt tevens bergruimte.

Tuin:
De verzorgde achtertuin is gelegen op het oosten en is aangelegd met gras en sierbestrating.
Achter in de tuin is een houten berging aanwezig die voorzien is van elektra.
De tuin heeft een eigen achterom.

Algemeen:
- De 4e slaapkamer is in 2019 gerealiseerd;
- Het buitenschilderwerk is gedaan in 2015;
- De woning is voorzien van volledige isolatie;
- Warmte installatie middels aardwarmtepomp en WTW- systeem;
- De woning is volledig voorzien van vloerverwarming;
- De meterkast is voorzien van 7 groepen, krachtstroom en beveiligd middels 2 aardlekschakelaars;
- Energielabel A;
- De kosten voor de huur en onderhoudscontract voor de warmtepomp bedragen € 131,93 per maand;
- Er is 1 eigen parkeerplaats aanwezig op nabijgelegen, mandelige parkeerterrein.;
- Woning is volledig voorzien van vloer verkoeling;
- Aanvaarding per september 2021;

De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom. Verkoper beroept zich te allen tijde op de schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van zijn woning.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. Ook wanneer er een mondelinge overeenstemming is bereikt met een professionele partij, wordt vastgehouden aan het schriftelijkheidsvereiste.
__________

This well-maintained semi-detached house with storage is located in a child-friendly and popular location in Eindhoven. This beautifully situated ready-to-move-in house has a bright living room, a modern kitchen, four bedrooms, a luxurious bathroom and a sunny backyard with a back entrance. The house is located in a quiet street and is conveniently located near the center of Eindhoven, schools, the motorway N2 / A2 and ASML and High Tech Campus. The outside area is also within walking distance (canal area and Urkhovense Zeggen)

Ground floor layout:
The entrance / hall has clay plaster wall finishes and a tiled floor and gives access to the partly tiled toilet room with floating toilet and washbasin, the stair cupboard, the boiler room with the heat pump and boiler, the living room and the staircase to the first floor.
The bright living room is located at the rear of the house and is finished with an oak herringbone parquet floor with underfloor heating and clay plaster wall finish. The living room enjoys a lot of light through the large windows to the floor and the side window. From the living room there is access to the backyard through a wicket door.
The semi open kitchen with tiled floor and underfloor heating is located at the front of the house and has a corner kitchen design. The kitchen is equipped with a composite worktop, a combi oven, a dishwasher, an induction hob and an extractor hood.

Layout first floor:
The spacious landing gives access to 3 bedrooms, the bathroom and the staircase to the second floor.
Bedroom 1 and 2 are located at the rear of the house and have laminate flooring with underfloor heating and painted wall finishes.
Bedroom 3 is located at the front of the house and has a laminate floor with underfloor heating and painted wall finishes.
The partly tiled modern bathroom has underfloor heating, a washbasin, a shower, a floating toilet and a bath.

Layout second floor:
The spacious multifunctional attic is accessible via the fixed staircase, which provides access to the 4th bedroom and a laundry room. This space, which is equipped with fitted wardrobes, also offers the possibility to create an extra room.
The attic floor has laminate flooring with underfloor heating. Bedroom 4 is located at the front of the house and has a laminate floor with underfloor heating.
The separate laundry room has connections for the washing machine and dryer and also offers storage space.

Garden:
The well-kept backyard is located on the east and is laid out with grass and paving.
In the back of the garden is a wooden shed with electricity.
The garden has its own back entrance.

General:
- The 4th bedroom was realized in 2019;
- The exterior painting was done in 2015;
- The house is equipped with full insulation;
- Heat installation by means of a geothermal heat pump and heat recovery system;
- The house is fully equipped with underfloor heating;
- The meter cupboard is equipped with 7 groups, power current and protected by 2 earth leakage switches;
- Energy label A;
- The costs for the rent and maintenance contract for the heat pump are € 131.93 per month;
- There is 1 private parking space in the nearby mandeled car park .;
- Property is fully equipped with floor cooling;
- Acceptance as of September 2021;

The owner of this house has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. We will inform you extensively about the house, without any obligation, but also about the financing options and about the possibilities of selling your own home. It is of course recommended to request expert assistance from an NVM estate agent. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and poignant event for the seller. We therefore appreciate it very much to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must provide a written bank guarantee or deposit a deposit amounting to 10% of the purchase price within 6 weeks after the conclusion of the agreement. The seller always invokes the written requirement when selling his home.

The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not completely rule out differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in the performance of the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we work carefully in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be regarded as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. . This information has been compiled by us with due care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words, there is no purchase. There is only a legally valid purchase if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This arises from article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a draft of the purchase agreement sent is not regarded as a "signed purchase agreement". Even when an oral agreement has been reached with a professional party, the written requirement is maintained.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 450,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 3,285
Status
Sold

Construction

Kind of house
Single-family home, semi-detached residential property
Building type
Resale property
Year of construction
2010
Type of roof
Gable roof covered with roof tiles

Surface areas and volume

Areas
Living area
137 m²
Other space inside the building
4 m²
External storage space
6 m²
Plot size
160 m²
Volume in cubic meters
523 m³

Layout

Number of rooms
5 rooms (4 bedrooms)
Number of bath rooms
1 bathroom and 1 separate toilet
Bathroom facilities
Bath, shower and toilet
Number of stories
3 stories
Facilities
Mechanical ventilation and passive ventilation system

Energy

Energy label
A What does this mean?
Insulation
Roof insulation, double glazing, energy efficient window, insulated walls, floor insulation and completely insulated
Heating
Geothermal heating
Hot water
Geothermal heating

Cadastral data

TONGELRE E 4079
Cadastral map
Area
147 m²
Ownership situation
Full ownership
TONGELRE S 4097
Area
13 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road and in residential district
Garden
Back garden and front garden
Back garden
66 m² (11 meter deep and 6 meter broad)
Garden location
Located at the east accessible via the rear

Storage space

Shed / storage
Attached wooden storage
Facilities
Electricity

Parking

Type of parking facilities
Parking on private property and public parking
Involved real estate agents
Ms. van den Hout
Jozef Israëlslaan 15
9.8
I would recommend this agent.
De samenwerking verliep uitstekend, heel laagdrempelig, korte lijntjes. Debbie, Marieke (en Kyara) zijn deskundig, vriendelijk en flexibel. Het was ook fijn om styling advies te krijgen, om de puntjes op de i te zetten. Dit top(vrouwen) team is de investering meer dan waard!
Expertise
10
Knowledge of the local market
9
Price / quality
10
Service and guidance
10

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.