Funda Index

December 2020

Hoe gaan kopers en verkopers het nieuwe jaar in? De funda Index van december laat een daling zien in zowel de intentie als het gedrag van kopers en verkopers. De plannen lijken in december op een laag pitje te staan, wat kan duiden op de seizoensgebonden dip die het platform vaker constateert in de laatste maand van het jaar. De verwachting is nog steeds dat er aanzienlijk meer kopers dan verkopers de markt betreden in 2021 en dat ze dit vol goede moed doen: 70% is voornemens om hun plannen in het jaar nog te realiseren.

Koopvertrouwen stijgt licht, verkoopvertrouwen daalt licht

Ook in december laten het koop- en verkoopvertrouwen een redelijk stabiel beeld zien. Het verkoopvertrouwen daalt licht en het koopvertrouwen stijgt licht, maar beide blijven binnen de lijnen van de trend die sinds juni zichtbaar is.

Koopvertrouwen stijgt licht

De meeste consumenten vinden de huidige markt ongunstig voor het kopen van een woning. Slechts 16% vindt het nu wél een goed moment om een woning te kopen. De belangrijkste factoren voor het lage vertrouwen zijn de onaantrekkelijke huizenprijzen en het krappe aanbod. Ook verwacht 27% dat de huizenprijzen gaan dalen en vindt de markt daarom nu ongunstig.

Redenen slecht moment om te kopen

Verkoopvertrouwen daalt licht

In december is het verkoopvertrouwen licht gedaald. Ondanks deze daling blijft de index in lijn met de trend die we al sinds juli zien, waarbij het verkoopvertrouwen erg hoog ligt. Maar liefst 87% van de consumenten vindt de huidige markt gunstig voor verkoop vanwege de hoge huizenprijzen en snelle verkoop.

Redenen goed moment om te verkopen

Vertrouwen over zes maanden

Nog steeds denken consumenten dat de huizenprijzen over zes maanden aantrekkelijker zijn en dat er meer aanbod is. De groep die over zes maanden een gunstige kopersmarkt verwacht, is dan ook groter dan in december (+7%). Daarentegen neemt het vertrouwen dat de markt over zes maanden ook gunstig is voor verkopers juist flink af in vergelijking met december (-24%).

Starters en doorstromers

Vooral starters vinden het nu een slecht moment om een woning te kopen (71% versus 57% doorstromers). De redenen zijn dezelfde als bij de doorstromers, namelijk de hoge huizenprijzen (87% starters, 77% doorstromers) en het kleine aanbod (67% starter, 63% doorstromers). Ook zijn beide groepen eensgezind in hun verwachtingen dat de kopersmarkt over zes maanden iets gunstiger zal zijn dan in december.

Koopintentie en verkoopintentie dalen

Koop- en verkoopintentie laten in december een behoorlijke daling zien. Dit is echter in lijn met de decemberdip die funda jaarlijks ziet: kopers en verkopers zijn in de laatste maand van het jaar altijd minder actief op het platform. Nog steeds blijft de groep die van plan is een woning te kopen aanzienlijk groter dan de groep die een woning wil gaan verkopen.

Koopintentie daalt

In december heeft 58% van de consumenten de intentie om een woning te kopen, een daling ten opzichte van november. Op basis van gedragsdata lijkt dit echter op de gebruikelijke decemberdip te duiden. Nog steeds is de groep met een koopintentie aanzienlijk groter dan de groep met een verkoopintentie.

Verkoopintentie daalt

Ook de verkoopintentie laat een daling zien: 24% van de consumenten heeft in december de intentie om een woning te verkopen. Deze daling is eveneens in lijn met de jaarlijkse decemberdip in het bezoekersgedrag op funda. Gedurende deze maand zijn minder consumenten bezig met de verkoop van hun huis.

Starters meeste moeite met woning vinden

De meeste consumenten die nu een woning zoeken zijn afgelopen jaar gestart met hun zoektocht. Een kwart van de consumenten was in december al langer dan een jaar op zoek naar een woning en 12% zelfs langer dan twee jaar. Vooral starters hebben moeite met het vinden van een woning: 17% zoekt al langer dan twee jaar (versus 10% doorstromers).

Periode op zoek

Redenen om te verhuizen– voor starters en doorstromers

Nog steeds geven veruit de meeste starters en doorstromers aan dat zij vooral willen verhuizen omdat ze toe zijn aan een nieuwe woning. Voor starters komt dit vooral omdat hun huidige woning te klein is. Daar staat tegenover dat een aanzienlijke groep doorstromers hun huidige woning juist te groot vindt en daarom wil verhuizen. Dit geldt vooral voor een oudere leeftijdsgroep. Ook de behoefte aan meer buitenruimte is voor zowel starters als doorstromers een belangrijke reden om te verhuizen. Beide groepen zijn dan ook in grotere mate toe aan een woning buiten de stad. 

Redenen om te verhuizen

Toe aan een nieuwe woning

Plannen voor 2021

Consumenten gaan vol goede moed 2021 in, zo is 70% van plan om dit jaar hun plannen te realiseren. Bijna de helft hiervan wil hun doel binnen zes maanden bereikt hebben. Daarbij denken de meeste woningzoekenden dat het hen gaat lukken met hun huidige zoekstrategie.

Starters versus doorstromers

Meer dan de helft van de doorstomers gaat het nieuwe jaar in met dezelfde zoekstrategie als in 2020. Starters passen daarentegen in grotere mate hun aanpak aan, door bijvoorbeeld een aankoopmakelaar in te schakelen of het zoekgebied uit te breiden. Beide overwegingen zijn ook populair onder de doorstromers die wél van strategie willen veranderen. Verder zijn met name starters bereid om hun budget te verhogen, iets wat vooral speelt binnen de prijscategorie tot € 200.000 waar veel concurrentie is.

Hoe plannen realiseren in 2021

Stad versus dorp

Vooral in dorpen houden consumenten zich in 2021 vast aan hun zoekstrategie. Indien er wel aanpassingen gedaan worden, is het inschakelen van een aankoopmakelaar populair, vooral in kleine steden. Deze mensen zijn ook de eersten die bereid zijn om in een andere regio te gaan zoeken. Concessies als budget verhogen en woonwensen aanpassen zijn vooral opties in de grote steden.

Hoe plannen realiseren in 2021

Kans op slagen in 2021

Indien de zoektocht in 2021 niet volgens plan verloopt, wil bijna de helft van de consumenten toch doorzetten. Het grootste gedeelte zegt daarbij vast te houden aan hun huidige wensen. Indien het dit jaar niet lukt om een woning te vinden, zou een derde wel de plannen aanpassen.

Starters versus Doorstromers

Indien de zoektocht niet volgens plan verloopt zouden starters eerder concessies doen op hun woonwensen dan doorstromers, om zo toch de kans op slagen te vergroten (18% versus 11% doorstromers). De groep die de zoektocht helemaal stopzet is verdeeld over de vervolgstap; vooral doorstromers zouden in hun huidige woning blijven (25% versus 18% starters). Een kleinere groep starters en doorstromers zou een woning huren. De minst populaire optie, vooral onder starters, is om de huidige woning te verbouwen (2% versus 7% doorstromers).

Wanneer plannen niet slagen

Wonend in stad versus dorp

Indien het niet lukt om een woning in 2021 te kopen, dan willen vooral dorpelingen de zoektocht alsnog doorzetten met de huidige eisen (dorp 37%, kleine stad 34%, grote stad 28%). In steden wordt de zoektocht vaker doorgezet met aangepaste plannen dan in dorpen (dorp 9%, kleine stad 11%, grote stad 17%).Gedragsindex daalt

De gedragsindex is van november naar december flink gedaald. Traditiegetrouw kent december ieder jaar een dip met minder zoekopdrachten, contactmomenten met de makelaar en aanbod op het platform.

Minder zoekopdrachten

Na een continu stijgende trend is in december het aantal zoekopdrachten op funda voor het eerst in 2020 gedaald (-15%). Het ligt echter nog steeds ruim boven het aantal zoekopdrachten in december 2019 (+38%).

Minder contact met makelaar

De consumenten die ook in december door zoeken zijn in vergelijking met november minder actief geweest. Zo waren er 18% minder contactaanvragen richting de makelaar.

Meer concurrentie per woning

Geheel in lijn met de rest van de gedragsindex is ook de concurrentie per woning licht gedaald in december (-4%), wat betekent dat er iets minder mensen op dezelfde woning reageerden.

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl