Funda Index

januari 2021

De funda Index van januari bevestigt het beeld van de afgelopen maanden dat de krapte op de woningmarkt alleen maar verder toeneemt. Waar de koopintentie na een seizoensgebonden dip in december weer terug is op niveau, daalt de verkoopintentie juist verder. De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat bijna de helft van de kopers (48%) bereid is om een flink risico te nemen binnen het aankoopproces. Met name in de vorm van maximaal lenen en kopen zonder voorbehoud. Daar waar de concurrentie het grootst is, is de risicobereidheid ook het hoogst: onder starters, het prijssegment tot € 300.000 en in grote steden.

Deze indicaties komen voort uit de januaricijfers van de funda Index die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.

Koopvertrouwen daalt licht, verkoopvertrouwen stijgt licht

Koopvertrouwen en verkoopvertrouwen laten over tijd een constant beeld zien. Ook in januari wijken de indexcijfers nauwelijks af van de maanden ervoor.

Koopvertrouwen daalt licht

Met een hele lichte daling in koopvertrouwen blijft de index binnen de trend van de afgelopen maanden: de meeste consumenten vinden de huidige markt ongunstig voor het kopen van een woning (60%). Slechts 15% vindt het wél een goed moment om een woning te kopen. Onaantrekkelijke huizenprijzen en krap aanbod blijven de belangrijkste achterliggende factoren.

Redenen slecht moment om te kopen

Verkoopvertrouwen stijgt licht

In januari is het verkoopvertrouwen licht gestegen binnen de lijn die al sinds juli zichtbaar is, waarbij het verkoopvertrouwen erg hoog ligt. Maar liefst 87% van de consumenten vindt de huidige markt gunstig voor verkoop vanwege de hoge huizenprijzen en snelle verkoop.

Redenen goed moment om te verkopen

Vertrouwen over zes maanden

De groep die over zes maanden een gunstigere kopersmarkt verwacht, is weer groter dan in januari (+6%). Nog steeds denken consumenten dat de huizenprijzen over zes maanden aantrekkelijker zijn en dat er meer aanbod is. Daarentegen neemt het vertrouwen dat de markt over zes maanden ook gunstig is voor verkopers juist flink af in vergelijking met januari (-19%).

Koopintentie weer op oude niveau, verkoopintentie daalt verder

De koopintentie is na een decemberdip weer terug op het oude niveau van november. De daling in de verkoopintentie zet daarentegen ook in januari verder door.

Koopintentie stijgt

In januari heeft 62% van de consumenten de intentie om een woning te kopen. De waargenomen daling in december bleek puur een seizoensgebonden dip te zijn.

Verkoopintentie daalt verder

In januari daalt de verkoopintentie verder; nog maar 24% van de consumenten heeft de intentie om een woning te verkopen. Deze daling kan deels worden toegeschreven aan een groeiend aantal starters op de markt’ het aantal respondenten dat aangeeft een eerste huis te gaan kopen is de afgelopen vier maanden met 4% gestegen. Door de verdere daling in verkoopintentie wordt het gat tussen kopers en verkopers weer groter en blijft de markt krap.

Redenen om te verhuizen – voor starters en doorstromers

Nog steeds geven veruit de meeste starters en doorstromers aan dat zij vooral willen verhuizen omdat ze toe zijn aan een nieuwe woning. Starters verhuizen vaker vanwege grote veranderingen in hun leven, zoals uit het ouderlijk huis vertrekken of samenwonen, dan doorstromers.

Redenen om te verhuizen

Risicobereidheid

Bijna de helft (48%) van de kopers is bereid om een risico te nemen en zo een woning te kunnen kopen. Binnen deze groep zijn deze risico’s voornamelijk financieel van aard: maximaal lenen (47%), kopen zonder financiering (34%) en ruim overbieden (33%). Ook het overslaan van de bouwkundige keuring (23%) is een risico dat deze kopers zouden durven te nemen, om daarmee hun kans te vergroten. Kopen zonder kijken is zelfs in deze markt niet populair; slechts 6% zou dit aandurven.

Bereidheid tot risico's

Risicobereidheid starters versus doorstomers

Starters zijn eerder bereid om een risico te nemen dan doorstromers. Dit is in lijn met resultaten van de funda Index in december waaruit blijkt dat starters meer moeite hebben met het vinden van een woning dan doorstromers (17% van de starters zoekt langer dan twee jaar versus 10% doorstomers). Binnen de groep die bereid is tot een risico, zouden vooral starters maximaal lenen (69% versus 32% doorstromers) terwijl doorstromers eerder zouden kopen zonder voorbehoud (44% versus 19% starters). Ook zouden starters die bereid zijn tot een risico eerder overbieden dan doorstromers die bereid zijn tot een risico (34% versus 22% doorstromers). Daar waar de concurrentie het grootst is, zoals in grote steden en het prijssegment tot € 300.000, zijn zowel starters als doorstromers bereid om meer risico te nemen.

Bereidheid tot risico's - starters en doorstromers

Redenen voor risicobereidheid

Een kwart van de consumenten was eind 2020 al langer dan een jaar op zoek naar een woning en 70% wil in 2021 de plannen realiseren, zo bleek uit de funda Index over december. De meeste kopers denken echter ook dat het vinden van een woning niet lukt en zijn daarom bereid tot concessies en het nemen van een risico. Op die manier hopen ze hun plannen toch te kunnen realiseren. De grote concurrentie speelt een belangrijke rol in deze risicobereidheid en zorgt ervoor dat kopers een tandje bijzetten om de hoge huizenprijzen te kunnen betalen. Een kwart van de kopers die bereid zijn risico te lopen, zijn hiertoe bereid omdat zij sneller willen slagen in het vinden van een woning.

Waarom risico's nemen

Redenen risicobereidheid starters versus doorstomers

Driekwart van de starters die bereid zijn tot een risico, zijn dit omdat zij anders niet aan een woning komen (versus 44% doorstomers). Ook de concurrentie (56% versus doorstromers 46%) en de hoge huizenprijzen (56% versus doorstromers 26%) zijn belangrijke redenen voor starters. Doorstromers zouden eerder een risico nemen om hun plannen te laten slagen (29% versus 21% starters).

Waarom risico's nemen - starters en doorstomersRedenen risicobereidheid per prijssegmenten

Vooral in prijssegmenten tot € 300.000 worden risico’s overwogen omdat het anders niet lukt om aan een woning komen. Hoe kleiner het budget, hoe meer kopers aangeven een risico te overwegen omdat de huizenprijzen zo hoog zijn en omdat ze denken dat het anders gewoonweg niet lukt.

Vooral in de grote steden worden risico’s overwogen omdat kopers denken dat ze anders geen woning kunnen vinden (64% versus 51% kleine steden en 49% dorpen). Ook de concurrentie speelt in grote steden (56%) een belangrijke rol dan in kleine steden (46%) en dorpen (46%).

Invloed van de coronacrisis op de plannen van kopers

Driekwart van de kopers gaat ondanks de coronacrisis onverminderd door met de koopplannen. Uit eerdere peilingen in 2020 bleek al dat de coronacrisis alleen in maart negatieve impact had op de motivatie van kopers. In juni was dit beeld al bijgesteld en deze trend heeft zich verder doorgezet tot het laatste meetpunt in januari. Vooral doorstromers gaan door volgens plan (80% versus 68% starters). Onder de kopers is 15% zelfs meer gemotiveerd, terwijl maar een kleine groep kopers (9%) minder gemotiveerd is. Ook hier is verschil te zien tussen starters en doorstromers: starters zijn zowel meer gemotiveerd (19% versus 13% doorstromers) als minder gemotiveerd (12% versus 7% doorstromers). De coronacrisis heeft op deze groep dus meer impact.

Verandering plannen kopers door Corona

Invloed van corona op de plannen van verkopers

De meeste verkopers zijn nog net zo gemotiveerd (82%) of zelf nog gemotiveerder om hun woning te verkopen (13%) sinds de coronacrisis. Ook onder deze doelgroep was in maart 2020 minder motivatie, maar dat herstelde zich in juni en zette door tot nu. De percentages van januari 2021 zijn vergelijkbaar met de percentages van juni 2020.

Verandering plannen verkopers door Corona

Gedragsindex stijgt flink

De gedragsindex laat na een seizoensgebonden daling in december een flinke stijging zien in januari. Hiermee ligt de index op het hoogste niveau sinds juni 2020. Consumenten zoeken fanatiek op funda en nemen veel contact op met de makelaar over het beschikbare aanbod.

Meer zoekopdrachten

Het aantal zoekopdrachten op funda is met 21% gestegen en ligt ruim boven het aantal zoekopdrachten in dezelfde maand vorig jaar (40%).

Meer contact met de makelaar

In januari zijn consumenten veel actiever op zoek naar een woning dan in december 2020: het aantal contactaanvragen met een makelaar ligt 48% hoger.

Meer concurrentie per woning

De concurrentie per beschikbare woning is in januari met 59% toegenomen ten opzichte van december, omdat het aantal beschikbare woningen op het platform minder is geworden. Hierdoor reageren er meer kopers op dezelfde woning.


Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl