Funda Index

Q2 2021

Een jaar na de eerste meting biedt de funda Index inzicht in het sentiment en gedrag op de woningmarkt over de afgelopen vier kwartalen. Opvallend is dat ondanks een laag koopvertrouwen en weinig zicht op meer aanbod, kopers zeer actief blijven zoeken en proberen. Dat het koopvertrouwen in een jaar 22% daalde en de verkoopintentie een stuk lager was dan de koopintentie leidt niet tot minder activiteit of concurrentie onder woningzoekers. Vooral de eerste helft van 2021 toont dat consumenten de grote concurrentie niet mijden en volhardend zijn in hun zoektocht naar een woning.


Deze indicaties komen voort uit de cijfers over Q2 2021 van de funda Index, die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.

Verkoopvertrouwen blijft hoog en koopvertrouwen daalt verder

In het tweede kwartaal van 2021 stijgt het verkoopvertrouwen met 6,5% ten opzichte van een jaar geleden. Het koopvertrouwen daalde verder en ligt 12% lager dan het eerste kwartaal van dit jaar.

Dalend koopvertouwen nu en over zes maanden

Dit kwartaal vond 8% van de consumenten het nu een goed moment om een woning te kopen. Dat is een flinke daling ten opzichte van het eerste kwartaal waarin 13% het nog een goed moment vond om te kopen. Een iets grotere groep van 10% denkt dat over zes maanden de markt gunstiger zal zijn voor kopers. Ook hier is echter een flinke afname ten opzichte van het eerste kwartaal, waarin nog 17% dacht dat de woningmarkt gunstiger zou zijn over een half jaar.

Weinig aanbod, onaantrekkelijke prijzen en lage rente

Doorstromers en starters met en zonder verkoopintentie, met en zonder vertrouwen in de woningmarkt zijn het allemaal met elkaar eens: de huidige woningmarkt kenmerkt zich vooral door weinig aanbod, dure woningen en lage rente.

Hogere rente en betere economische situatie verwacht

De meeste respondenten verwachten over zes maanden nog steeds weinig aanbod, dure woningen en een lage rente. Wel is de groep die lage rentes verwacht een stuk kleiner en stijgt de groep die hogere rentes verwacht van 0% naar 7%. De groep die over een half jaar een betere economische situatie verwacht neemt ook toe, van 19% naar 37%. Maar niet iedereen is zo optimistisch; het percentage dat nog steeds ongunstige economische omstandigheden verwacht, neemt met 3% toe.

Verkoopvertrouwen stabiel hoog

Het verkoopvertrouwen neemt dit kwartaal iets toe en blijft hiermee stabiel hoog. Een grote meerderheid van de consumenten (91%) vindt het nu een goed moment om een woning te verkopen. Dit is vergelijkbaar met het vorige kwartaal. Ook het verkoopvertrouwen over een half jaar nam toe: 78% van de respondenten was dit kwartaal positief over de verkoopkansen eind 2021, versus 73% in het eerste kwartaal.

Daling koopintentie, lichte stijging verkoopintentie

Aan de neerwaartse lijn in verkoopintentie lijkt dit kwartaal een einde te zijn gekomen. De verkoopintentie blijft een stuk lager dan in juli 2020, maar stijgt licht ten opzichte van vorig kwartaal. Tegelijk keert ook de stijgende lijn in koopintentie die vanaf vorig jaar zichtbaar was: deze daalt met 5% ten opzichte van vorig kwartaal. Het gat tussen koop- en verkoopintentie is hiermee niet gedicht, maar wel kleiner.

Verhuisredenen

Net als in het eerste kwartaal, geven ook in het tweede kwartaal van 2021 de meeste consumenten aan dat zij willen verhuizen omdat ze daaraan toe zijn. Dit percentage nam wel iets af (-7%), waar meer mensen aangaven te willen verhuizen om het ouderlijk huis te verlaten (+3%).

Minder aanbod en zoekopdrachten, meer concurrentie

De gedragsindex blijft hoog en is daarmee relatief stabiel. Het opvallendst is de stijgende concurrentie per beschikbare woning. Het gemiddeld aantal reacties per beschikbare woning (15%) én het aantal consumenten dat op dezelfde woning reageerde (6%) nam de afgelopen kwartalen steeds verder toe. Hier staat een steeds verder dalend aanbod (-10%) en aantal zoekopdrachten (-13%) tegenover.
Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl