Funda Index

mei 2021

De funda Index laat op veel vlakken zien dat de ontwikkelingen van voorgaande maanden daadwerkelijk een trend zijn. Het verkoopvertrouwen blijft stabiel hoog en het koopvertrouwen daalt verder. De hoge huizenprijzen blijven voor de meeste consumenten de belangrijkste reden dat zij de markt ongunstig vinden voor koop en gunstig voor verkoop. Toch zijn er nog steeds veel consumenten op zoek naar een woning, terwijl het aanbod ondertussen afneemt. Funda ziet de concurrentie per beschikbare woning dan ook verder toenemen op het platform. Opvallend is de flinke toename in verkoopintentie, wat perspectief zou kunnen geven op meer aanbod. Eerdere stijgingen in verkoopintentie leidden echter nog niet tot een kantelpunt.


Deze indicaties komen voort uit de cijfers van de funda Index van mei, die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.

De ontwikkelingen van het koopvertrouwen

Het koopvertrouwen daalt zoals gezegd verder, maar minder hard dan voorgaande maanden. Feit blijft dat de meeste consumenten de markt nu niet gunstig vinden voor het kopen van een woning.

Net als vorige maand meent slechts 8% van de consumenten dat het nu wél een goed moment is om een woning te kopen. Een iets grotere groep denkt dat over een half jaar, in november, de markt beter zal zijn voor kopers. Echter denkt veruit de meerderheid dat de markt zowel nu als over zes maanden ongunstig is voor het kopen van een woning. 

Redenen slecht moment om te verkopen

De ontwikkeling van het verkoopvertrouwen 

De cijfers laten zien dat het verkoopvertrouwen deze maand iets toeneemt en dus hoog blijft. Een grote meerderheid van de consumenten (92%) vindt het nu een goed moment om een woning te verkopen. Dit is vergelijkbaar met vorige maand. 

Redenen goed moment om te verkopen

Invloed van verschillende informatiebronnen op vertrouwen 

Gevraagd naar waar consumenten hun vertrouwen in de woningmarkt op baseren, blijkt dat de helft proactief informatie zoekt. Vaak is dit algemene informatie, zoals het nieuws en huidige rentestanden. Minder vaak baseren consumenten hun vertrouwen op informatie die specifiek op de eigen situatie van toepassing is, zoals woningwaarde of informatie die uit gesprekken met een hypotheker of makelaar vloeit. 

Starters versus doorstromers 

In vergelijking met doorstromers maken starters vaker van meerdere informatiebronnen gebruik. Ook hebben zij vaker een gesprek met een hypotheekverstrekker of makelaar. Doorstromers zeggen meer op de hoogte te zijn van de huidige rentestanden. 

Bepalende bronnen voor koopvertrouwen 

Mensen met weinig koopvertrouwen baseren dit vooral op informatie uit de media. Zij raadplegen deze bronnen veel vaker dan mensen die wel koopvertrouwen hebben, al is deze laatste groep een stuk kleiner. Hoewel mensen zonder koopvertrouwen proactief op zoek gaan naar informatie, raadplegen zij minder vaak bronnen die inzicht geven in hun persoonlijke situatie, zoals een hypotheker of makelaar. 

Bepalende bronnen voor verkoopintentie 

Er is ook een verschil tussen woningbezitters die wel of niet de intentie hebben om hun woning te verkopen. Mensen met een verkoopintentie hebben vaker met een hypotheker of makelaar gesproken, weten vaker wat hun huis waard is en zijn op de hoogte van de huidige rentestanden.

Stijging in koop- en verkoopintentie 

De verkoopintentie stijgt flink, zowel ten opzichte van april als de afgelopen vier maanden. De koopintentie stijgt ook en komt uit op het gemiddelde van het afgelopen jaar. Alhoewel het gat tussen koop- en verkoopintentie ongeveer halveert ten opzichte van vorige maand, blijft het aanzienlijk. Een dergelijke piek heeft eerder nog niet tot een kantelpunt geleid op de woningmarkt, dus komende maand moet uitwijzen of de verkoopintentie echt structureel toeneemt. 

Verhuisredenen 

Nog steeds geven de meeste consumenten aan dat de reden om te willen verhuizen is omdat ze daaraan toe zijn. Opvallend is een verdubbeling ten opzichte van april in het aantal consumenten dat aangeeft dat zij gaan verhuizen in verband met een scheiding. 

Verschillen in redenen om te verhuizen

Wat doet de gedragsindex bij minder aanbod en zoekopdrachten? 

De gedragsindex blijft hoog en verandert deze maand niet ten opzichte van april. Het aantal beschikbare woningen op het platform neemt met 2% af en ook het aantal zoekopdrachten daalt met 9%. Daar staat een stijging in concurrentie per beschikbare woning tegenover. Het aantal contactaanvragen met een makelaar nam met 4% toe en de concurrentie per woning met 6%.
Gedragsindex

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl