• Verkocht onder voorbehoud

Cannenburg 14 1081 GX Amsterdam Buitenveldert-West

Uitgelichte kenmerken

  • 187 m² wonen
  • 142 m² perceel
  • 6 slaapkamers

Omschrijving

*** This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker***
*** English text below***

Dit royale woonhuis (opp. 187 m2 en geheel gerenoveerd in 2014) met maar liefst zes ruime slaapkamers is gelegen nabij de Zuidas, tussen Amsterdam–Zuid en Amstelveen, hét deel van Amsterdam dat volop in ontwikkeling is. Rondom dit gebied ontstaat een geheel nieuw internationaal zakencentrum, wat leidt tot een veelvoud aan voorzieningen op het gebied van winkels, horeca en andere uitgaansgelegenheden in de nabije omgeving van de woning. Het luxe winkelcentrum Gelderlandplein ligt op loopafstand.

Het Amsterdamse Bos met haar vele recreatiemogelijkheden bevindt zich eveneens op loopafstand van de woning, openbaar vervoer middels de Amstelveenlijn en verschillende buslijnen in de nabije omgeving is praktisch en goed geregeld. Station Zuid (treinstation) is in de buurt en heeft een goede verbinding met Schiphol. Ook is Schiphol met de auto gemakkelijk te bereiken, net als de nabij gelegen uitvalswegen.

Diverse hockeyclubs, voetbal- en tennisverenigingen als ook twee maneges, bevinden zich op fietsafstand van het huis.
The British School of Amsterdam en de International School zijn met de fiets snel en eenvoudig te bereiken, maar ook reguliere lagere en middelbare scholen bevinden zich in de nabijheid van het huis. Het hoofdgebouw van de Amsterdam, International Community School (AISC) zal zich voorts in januari 2022 op loopafstand van het woonhuis gaan vestigen (lagere- en middelbare school). Dit maakt de locatie van dit huis zeer aantrekkelijk voor expats me kinderen.
Het is een kinderrijke buurt, die veel mogelijkheden en ruimte biedt om kinderen op een veilige manier buiten te laten spelen.

Indeling woonhuis
Begane grond: ontvangsthal, gang, berging onder de trap, trap naar de eerste verdieping, meterkast met vernieuwde groepen, toilet, slaapkamer met toegang tot de tuin, hal met toegang tot de tuin, slaapkamer met badkamer en-suite, berging, C.V. ruimte, tuin op het oosten met achterom, vrijstaande berging.
Eerste verdieping: overloop, toiletruimte, woonkamer en open keuken, berging.
Tweede verdieping: overloop, toiletruimte, badkamer, wasruimte, vier slaapkamers.

Het huis is in 2014 geheel gerenoveerd. Daarbij zijn ook elektra, standleiding, kozijnen, radiatoren en deuren meegenomen. In 2018 is er voor het laatst aan de binnen- en buitenzijde geschilderd. In het voorjaar van 2021 is het dak vernieuwd en van (extra) isolatie voorzien. De voormalige garage op de begane grond is met vergunning omgebouwd naar woonruimte. Alle ramen op de eerste en de tweede verdieping zijn voorzien van elektrische zonwering (aangebracht in 2014 en in 2019).

Op de bovenverdieping bevinden zich voorts op maat gemaakte horren en is er airco gerealiseerd.
In het woon-leef- en eetgedeelte is er eveneens airco aangebracht (2021).
Het huis is nagenoeg geheel uitgerust met onderhoud vrije kunststof kozijnen, die zijn voorzien van HR++ glas.
Op de beneden verdieping is tevens aan de voor- en achterzijde inbraakwerend glas aangebracht.
Er bevinden zich voorts door de gehele woning schilderij ophangsystemen. Zo ook een nette pvc-vloer (m.u.v. de natte ruimtes).

Woonkamer en keuken
Het zonovergoten woon- en leefgedeelte beschikt over airconditioning (aangebracht in 2021) en bevindt zich op de eerste verdieping. Door de ligging op het volle westen, is de woonkamer lekker licht.
De U-vormige moderne keuken (2014) is aan de achterzijde gelegen en o.a.uitgerust met NEFF en PELGRIM inbouwapparatuur, een antraciet grijs extra diep werkblad en witte kastjes.
De keuken kijkt uit over het gezellige groen van de binnentuinen.

Slaapkamers
Totaal zijn er zes slaapkamers van riant formaat in dit woonhuis aanwezig. Twee royale slaapkamers zijn op de begane grond gelegen, vier andere grote slaapkamers bevinden zich op de bovenste verdieping. In de master bedroom en de tweede grotere slaapkamer op deze bovenste verdieping is in 2014 airconditioning aangebracht. Alle slaapkamers zijn voorzien van op maat gemaakt venstergaas (horren).

Badkamer en toilet
Op elke verdieping is een royale toiletruimte aanwezig. Een eveneens ruime badkamer bevindt zich op de bovenste verdieping en is uitgerust met mengkranen van Grohe, een ligbad, een dubbele wastafel, een inloop douche en een design radiator. De aansluitingen voor de wasmachine en de droger bevinden zich in een aparte wasruimte direct naast de badkamer. In de badkamer is een elektrisch bedienbare Velux skylight aangebracht waardoor er ook daglichttoetreding is in deze ruimte. Op de overloop nabij badkamer is eveneens een elektrisch bedienbaar skylight aangebracht, hetgeen zorgt voor veel daglicht en goede luchtdoorstroom.

De tweede luxe badkamer bevindt zich op de begane grond en is en-suite met de slaapkamer aan de voorzijde. Ideaal voor studerende kinderen, een au-pair of als gastenverblijf. Deze badkamer is uitgerust met een ligbad, een inloopdouche en een wastafel.

Buitenruimte
De ruime op het oosten gelegen tuin is te bereiken vanuit de slaapkamer op de begane grond en via de hal naast desbetreffende slaapkamer. De tuin is voor een gedeelte betegeld en voor een gedeelte voorzien van gras, ook is er beplanting aanwezig. In de tuin is een ruime schuur aanwezig, uitgevoerd in het hout, met een eigen deur naar het achterpad (erfdienstbaarheid).

Parkeren
De auto kan voor de deur van de woning worden geparkeerd. Bewoners komen per direct in aanmerking voor twee parkeervergunningen. Tevens kunnen bewoners tot 180 uur per 3 maanden bezoekers gratis laten parkeren.

Energielabel
Verkoper voorziet de nieuwe eigenaar van een energielabel C.

Grondsoort
De woning is gelegen op grond in eigendom van de Gemeente Amsterdam. De algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1955 zijn van kracht. Het huidige tijdvak loopt tot 2040. De vaste jaarcanon tot die tijd bedraagt € 320,82.

Door verkoper is tijdig een aanvraag voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht aangevraagd. Eeuwigdurend de erfpacht afkopen kan tegen een bedrag van € 73.588,-. Tot en met 2040 dient de jaarlijkse canon van € 320,82 nog worden betaald.

Oplevering & Bijzonderheden
In overleg met de verkoper wordt een datum voor overdracht afgesproken.
In de koopakte wordt gezien het bouwjaar van de woning, een ouderdomsclausule en een asbestclausule opgenomen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

** English text**
This spacious family house (surface area 187 m2 and fully renovated in 2014) with six spacious bedrooms is located near the Zuidas, between Amsterdam-Zuid and Amstelveen, the part of Amsterdam that is in full development. A completely new international business center is being created around this area, which leads to a multitude of amenities in the field of shops, restaurants and other entertainment venues in the vicinity of the house. The luxurious Gelderlandplein shopping center is within walking distance.

The Amsterdamse Bos with its many recreational opportunities is also within walking distance of the house, public transport via the Amstelveen line and various bus lines in the vicinity is practical and well organized. Zuid WTC (train station) is nearby and has a good connection to Schiphol. Schiphol is also easy to reach by car, as are the nearby roads.

Various hockey clubs, football- and tennis clubs as well as two riding stables are located within cycling distance of the house.
The International School of Amsterdam and The British School of Amsterdam can be reached quickly and easily by bike, other regular primary and secondary schools are also located in close proximity to the house. Also, the headquarter of the Amsterdam International Community School (AISC) will open in January 2022 just around the corner (middle- and high school). This make the location of this house very interesting for expat families with children.

It is a child-friendly neighborhood that offers many opportunities and space to let children play outside in a safe way.

House layout
Ground floor: entrance hall, corridor, storage room under the stairs, stairs to the first floor, meter cupboard with renovated groups, toilet, bedroom with access to the garden, hall with access to the garden, bedroom with en-suite bathroom, storage room, central heating space, garden facing east with back entrance and a large shed made from wood.
First floor: landing, toilet, living room and open kitchen, storage space.
Second floor: landing, toilet room, bathroom, laundry room, four spacious bedrooms.

The house was completely renovated in 2014. Electricity, window frames, radiators and doors are also included. In 2018, the interior and exterior were last painted. The roof was renewed in the year 2021. Additional insulation was also installed. The former garage on the ground floor has been converted into living space with a permit for the local government. All windows on the first and second floors are equipped with electric blinds (installed in 2014 and in 2019).

There are also custom-made screens and there is airconditioning in the two main bedrooms.
Air conditioning has also been installed in the living-living and dining area (2021).
The house is almost completely equipped with maintenance-free artificial window frames, which are equipped with HR ++ glass.
Burglar-resistant glass has also been installed on the ground floor at the front and rear of the house.
A neat PVC floor (with the exception of the wet areas) is installed throughout the whole house.

Living room and kitchen
The sunny living has air conditioning (installed in 2021) and is located on the first floor. Due to its location on the full west, the living room is nice & bright.
The U-shaped modern kitchen (2014) is located at the rear and equipped with NEFF and PELGRIM built-in appliances, an anthracite gray extra deep worktop and white cabinets.
The kitchen overlooks the pleasant greenery of the courtyard gardens.

Bedrooms
In total there are six bedrooms of generous size in this house. Two spacious bedrooms are located on the ground floor, four other large bedrooms are located on the top floor. Air conditioning was installed in 2014 in the master bedroom and the second larger bedroom on this top floor. All bedrooms are fitted with custom-made windowscreens.

Bathroom and toilet
There is a spacious toilet room on each floor. The also spacious bathroom is located on the top floor and is equipped with taps from Grohe, a bath, a double sink, a walk-in shower and a design radiator. The connections for the washing machine and dryer are located in a separate laundry closet right next to the bathroom. An electrically operated skylight has been been installed in the bathroom and on the landing near the bathroom which provides plenty of daylight and good airflow.

The second luxury bathroom is located on the ground floor and is en-suite with the bedroom at the front. Ideal for studying children, an au pair or as a guest room / space. This bathroom is equipped with a bath, a walk-in shower, a washbasin.

Outdoor space
The spacious east-facing garden can be reached from the bedroom on the ground floor an by the hall next to this bedroom. The garden is partly tiled and partly equipped with grass. In the garden a wooden shed is built with acces to the path behind the garden.

Parking
The car can be parked in front of the house. Residents are immediately eligible for two parking permits. Residents can also let visitors park for free up til 180 hours every three months.

Energy label
The seller provides the new owner with an energy label C.

Soil type
The house is located on land owned by the Municipality of Amsterdam. The general provisions for permanent leasehold of 1955 are applicable. The current period runs until 2040. The fixed annual rent until that time is € 320.82.

The seller has submitted an application for a switch to perpetual leasehold. based on "good" conditions. You can buy off the ground lease perpetually for an amount of € 73,588. Up to and including 2040, the annual ground rent of € 320.82 must still be paid.

Delivery & Details
A date for transfer is agreed in consultation with the seller.
Due to the year of construction of the house, an age clause and asbestos clause are included in the purchase deed.

This information has been compiled by us with the necessary care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The real estate agent is an advisor to the seller with regard to this property. We recommend that you engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the home, we advise you to inform your purchasing broker in good time and to conduct an independent investigation into this. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters of importance.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 995.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 5.321
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort woonhuis
Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1966
Soort dak
Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
187 m²
Externe bergruimte
11 m²
Perceel
142 m²
Inhoud
600 m³

Indeling

Aantal kamers
7 kamers (6 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers en 3 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen
2 ligbaden
Aantal woonlagen
3 woonlagen
Voorzieningen
Buitenzonwering, dakraam en TV kabel

Energie

Energielabel
C Wat betekent dit?
Isolatie
Dakisolatie, dubbel glas en HR-glas
Verwarming
Cv-ketel
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Remeha calenta (gas gestookt combiketel uit 2014, eigendom)

Kadastrale gegevens

AMSTERDAM AK 2352
Kadastrale kaart
Oppervlakte
142 m²
Eigendomssituatie
Gemeentelijke erfpacht (einddatum erfpacht: 15-06-2040)
Lasten
€ 320,82 per jaar

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin
Achtertuin
Achtertuin
69 m² (11,5 meter diep en 6 meter breed)
Ligging tuin
Gelegen op het oosten bereikbaar via achterom

Bergruimte

Schuur/berging
Vrijstaande houten berging

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, openbaar parkeren en parkeervergunningen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Cannenburg 14

€ 995.000 k.k.