• Verkocht

Michelangelostraat 7 -II 1077 BN Amsterdam Apollobuurt

Uitgelichte kenmerken

  • 215 m² wonen
  • 5 slaapkamers
€ 1.850.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
25 juni 2020
Verkoopdatum
1 oktober 2020
Looptijd
3 maanden

Omschrijving

***This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker*** Please find English translation below.

Zeer hoogwaardig gerenoveerd, fantastisch drie laags bovenhuis van circa 215 m² met eigen entree en dakterras op een top locatie in Oud Zuid!

Het huis kent een ongekende luxe en is ruimtelijk ingedeeld. Om een optimaal leefgenot te realiseren is er uitsluitend gekozen voor hoogwaardige materialen en is er kosten noch moeite gespaard tijdens de renovatie. De woning is onder andere voorzien van vloerverwarming in badkamers, gestoffeerde trappen, een parketvloer waarvan deels in visgraat gelegd, luxe keuken met diverse apparatuur, zoals een wijnklimaatkast, oven en magnetron. Verder is er een gashaard, inbouwspots, drie luxe badkamers, een inloopkast, inbouwspeakers met Sonos, optimale isolatie, een uitgebreid Domotica systeem van Bang & Olufsen met bedieningspanelen op elke verdieping, video intercom, etc.

De woning heeft een eigen entree en bevindt zich op de tweede, derde en vierde verdieping en heeft een woonoppervlak van circa 215 m2 en 35 m² buitenruimten (NEN rapport aanwezig). De woning heeft 4 slaapkamers en 3 badkamers. Door de vele ramen en mooie hoge ruimtes, is er een enorme lichtinval en een prachtig uitzicht.

INDELING:
Vanuit de eigen entree op de begane grond loopt u naar de tweede etage met een royale hal met toilet en meterkast en heeft u toegang tot de woonkamer middels twee stalen designdeuren. De woonkamer is een grote lichte ruimte met een hoog plafond en is voorzien van een visgraat parketvloer. Aangrenzend aan de woonkamer is er een fijne aparte ruimte v.v. hoogwaardige eiken kastenwand, welke thans in gebruik is als study/werkkamer. Verder is er toegang tot het balkon via openslaande deuren. De electra, speakers, gashaard en alarm kunnen ook worden aangestuurd door het Domotica systeem. Dit kan ook voor de verwarming, maar hier is ook nog een aparte op afstand bedienbare thermostaat met timer voor te gebruiken.

Via de woonkamer komt u in de zeer luxe uitgevoerde keuken met diverse keukenapparatuur (o.a. magnetron, oven, vaatwasser en een wijnklimaatkast). Verder is de keuken voorzien van een grote koelkast met lades en een aparte vriezer. Het kookeiland is voorzien van een spoelbak met 3-in-1 Quooker, 5-pits gasfornuis met ingebouwde afzuiging. De lades en kastjes van het keukenblok hebben een luxe inleg en soft close sluiting. Naast de keuken is de sfeervolle eetkamer met een gesloten gashaard.

Op de derde verdieping bevinden zich in totaal 2 zeer royale slaapkamers. De master bedroom beschikt over een ruime inloopkast met parketvloer en openslaande deuren met frans balkon. Verder een ensuite badkamer met dubbele wastafel, vrijstaand ‘Tortu’ bad, een inloopdouche met twee regen douches en een verwarmde spiegel en vloerverwarming. Net als de tweede etage, is deze etage geheel bestuurbaar middels Domotica.
De tweede slaapkamer bevindt zich aan de voorkant van de woning en heeft een ensuite badkamer met wastafelmeubel, een inloopdouche met regendouche, een verwarmde spiegel, vloerverwarming en toegang naar een balkon aan de voorzijde. Tevens is er nog een apart toilet op de overloop.

Op de vierde verdieping bevinden zich twee slaapkamers (thans in gebruik als gym en muziekkamer), welke aan de voorkant van het appartement zijn gelegen, met een aparte badkamer, welke voorzien is van een dubbele wastafel, toilet, een inloopdouche met regendouche, vloerverwarming en een verwarmde spiegel. Aan de achterzijde van het appartement bevindt zich een extra keuken welke voorzien is van een vaatwasser, combi-oven/magnetron en koelkast. Tevens zijn de was- en droogmachine in een fraaie kastenwand ingebouwd. Via openslaande deuren komt u op het zeer royale en zonnige dakterras terecht. Ook deze etage is geheel bestuurbaar middels Domotica.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID:
Gelegen direct om de hoek bij de Apollolaan ter hoogte van het Hilton Hotel. In de directe omgeving zijn bezienswaardigheden te vinden zoals het Concertgebouw, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum, het Vondelpark en winkelstraten zoals de P.C. Hooftstraat en de Cornelis Schuytstraat.
Daarnaast is de locatie zeer geschikt voor kinderen; scholen, speelveldjes en sportclubs zijn allemaal op een steenworp afstand te vinden. De ligging is ideaal ten opzichte van de ringweg A-10, evenals het NS station Zuid/WTC en op de Minervalaan en Beethovenstraat stoppen diverse trams en bussen.

EIGENDOM VAN DE GROND:
Het object is gelegen op erfpacht grond onder de Algemene Bepalingen van voortdurende erfpacht van 1994. De erfpachttermijn loopt van 1 november 1996 tot en met 31 oktober 2046. De canon bedraagt € 3.565,22 per jaar en kan 5-jaarlijks worden geindexeerd. De eerstvolgende indexatie zal zijn op 1 november 2021. De aanvraag voor gunstige overstap naar eeuwigdurende erfpacht is gedaan voor 8 januari 2020. Overige informatie hierover is na te vragen bij ons kantoor.

VERENIGING VAN EIGENAREN:
Het appartement maakt onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren “Michelangelostraat 7” en bestaat uit 2 leden. De servicekosten bedragen € 230,- per maand.

Bijzonderheden:
- Zeer hoogwaardig gerenoveerd appartement van ca. 215 m2 met dakterras en 2 balkons.
- Zelfstandige eigen opgang vanaf begane grond.
- Voorzien van dubbele beglazing en geheel voorzien van domotica voorzieningen.
- 4 ruime slaapkamers, 3 badkamers.
-De vierde verdieping leent zich ideaal voor (deels) aparte unit voor au-pair of tieners.
- Parkeren via vergunningsstelsel, 2 vergunningen per direct leverbaar.
- Oplevering in overleg

NOTARIS EN OPLEVERING:
Het opstellen van de koopakte dient plaats te vinden bij een notariskantoor binnen de Notariële Ring Amsterdam/Amstelveen binnen 5 werkdagen na mondelinge overeenstemming.
Aanvaarding in huidige staat, niet bezwaard, leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik. De oplevering zal in nader overleg plaatsvinden.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn conform de Meetinstructie.

Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

*** This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker ***

With very high quality materials renovated, fantastic three-storey upper house of approximately 215 m² with its own entrance and roof terrace on a top location in the Old South part of Amsterdam!

The house has unprecedented luxury and is spatially divided. In order to achieve optimal living pleasure, only high-quality materials were chosen and no expense was spared during the renovation. The house is equipped with underfloor heating, upholstered stairs, a parquet floor of which partly laid in herringbone, luxury kitchen with various equipment, such as a wine climate cabinet, oven and microwave. There is also a gas fireplace, recessed spotlights, three luxury bathrooms, a walk-in closet, built-in speakers with Sonos, optimal insulation, an extensive Domotica system from Bang & Olufsen with control panels on each floor, video intercom, etc.

The house has its own entrance and is located on the second, third and fourth floors and has a living space of approximately 215 m2 and 35 m² of outdoor spaces (NEN report available). The house has 4 bedrooms and 3 bathrooms. Because of the many windows and beautiful high spaces, there is a lot of light and a beautiful views.

LAYOUT:
From the private entrance on the ground floor you walk to the second floor with a spacious hall with toilet and meter cupboard and you have access to the living room through two steel design doors. The living room is a large bright room with a high ceiling and features a herringbone parquet floor. Adjacent to the living room there is a nice separate room with high-quality oak cupboard wall, which is currently used as a study / office. Furthermore, there is access to the balcony through patio doors. The electrics, speakers, gas fireplace and alarm can also be controlled by the Domotica system. This is also possible for heating, but here you can also use a separate remote-controlled thermostat with timer.

Through the living room you enter the very luxurious kitchen with various kitchen appliances (including microwave, oven, dishwasher and wine climate cabinet). Furthermore, the kitchen is equipped with a large fridge with drawers and a separate freezer. The kitchen island is equipped with a sink with 3-in-1 Quooker, 5 gas burner stove with built-in extraction. The drawers and cabinets of the kitchen block have a luxurious inlay and soft close closure. Next to the kitchen is the attractive dining room with a closed gas fireplace.

On the third floor there are a total of 2 very spacious bedrooms. The master bedroom has a spacious walk-in closet with parquet floor and patio doors with a French balcony. Furthermore, an ensuite bathroom with double washbasin, freestanding "Tortu" bath, a walk-in shower with two rain showers and a heated mirror and underfloor heating. Just like the second floor, this floor is fully controllable through Domotica.
The second bedroom is located at the front of the house and has an ensuite bathroom with washbasin, a walk-in shower with rain shower, a heated mirror, underfloor heating and access to a balcony at the front. There is also a separate toilet on the landing.

On the fourth floor there are two bedrooms (currently in use as a gym and musicroom), which are located at the front of the apartment, with a separate bathroom, which is equipped with a double sink, toilet, a walk-in shower with rain shower, underfloor heating and a heated mirror. At the rear of the apartment is an extra kitchen which is equipped with a dishwasher, combi oven / microwave and refrigerator. The washing machine and dryer are also built in. French doors lead to the very spacious and sunny roof terrace. This floor is also fully controllable through Domotica.

LOCATION AND ACCESSIBILITY:
Located right around the corner from the Apollolaan and Hilton Hotel.
In the immediate vicinity there are sights such as the Concertgebouw, the Rijksmuseum and the Van Gogh Museum, the Vondelpark and shopping streets such as the P.C. Hooftstraat and Cornelis Schuytstraat.
In addition, the location is very suitable for children; schools, playing fields and sports clubs are all a stone's throw away. The location is ideal in relation to the A-10 ring road, as well as the Zuid / WTC railway station and various trams and buses stop at the Minervalaan and Beethovenstraat.

PROPERTY OF THE GROUND:
The object is located on leasehold land under the General Provisions of continuous leasehold of 1994. The lease term runs from November 1, 1996 to October 31, 2046. The rent is € 3.565,22 per year and can be indexed every 5 years. The next indexation will be on November 1, 2021. The application for a favorable switch to perpetual lease has been made before January 8, 2020. Other information about this can be obtained from our office.

OWNERS ASSOCIATION:
The apartment is part of the Association of Owners “Michelangelostraat 7” and consists of 2 members. The service costs are € 230,- per month.

Particularities:
- Very high quality renovated apartment of approx. 215 m2 with roof terrace and 2 balconies.
- Independent private entrance from ground floor.
- Equipped with double glazing and fully equipped with home automation facilities.
- 4 spacious bedrooms, 3 bathrooms.
-The fourth floor is ideal for a (partly) separate unit for au- pair or teenagers.
- Parking via permit system, 2 permits available immediately.
- Delivery in consultation

NOTARY AND DELIVERY:
The purchase deed must be drawn up at a notary's office within the Notarial Ring Amsterdam / Amstelveen within 5 working days after verbal agreement.
Acceptance in current condition, not encumbered, empty and vacated, free of rent and use. Delivery will take place in further consultation.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are in accordance with the Measurement Instruction.

Explanatory clause NEN2580
The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the area of use. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 1.850.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 8.605
Status
Verkocht
Bijdrage VvE
€ 230,00 per maand

Bouw

Soort appartement
Bovenwoning (appartement)
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1926
Specifiek
Dubbele bewoning mogelijk, gestoffeerd en monumentaal pand

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
215 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
35 m²
Inhoud
743 m³

Indeling

Aantal kamers
7 kamers (5 slaapkamers)
Aantal badkamers
3 badkamers en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen
Ligbad en toilet
Aantal woonlagen
3 woonlagen
Gelegen op
2e woonlaag
Voorzieningen
Alarminstallatie, domotica, mechanische ventilatie, rookkanaal en TV kabel

Energie

Energielabel
A Wat betekent dit?
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Verwarming
Cv-ketel
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Daalderop (gas gestookt combiketel uit 2015, eigendom)

Kadastrale gegevens

AMSTERDAM Z 2212
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
Gemeentelijk eigendom belast met erfpacht (einddatum erfpacht: 31-10-2046)
Lasten
€ 3.565,22 per jaar met optie tot afkopen

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin
Zonneterras
Zonneterras
28 m² (6,9 meter diep en 4,03 meter breed)
Ligging tuin
Gelegen op het zuidoosten
Balkon/dakterras
Dakterras aanwezig, balkon aanwezig en frans balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren en parkeervergunningen

VvE checklist

Inschrijving KvK
Ja
Jaarlijkse vergadering
Ja
Periodieke bijdrage
Ja (€ 230,00 per maand)
Reservefonds aanwezig
Ja
Onderhoudsplan
Ja
Opstalverzekering
Ja
Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

Tel Krop Makelaars

Bel 020-4280801

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.