• Verkocht

IJdoornlaan 1465 K 1034 BM Amsterdam Banne Buiksloot

Uitgelichte kenmerken

  • 73 m² wonen
  • 2 slaapkamers
€ 400.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
28 oktober 2020
Verkoopdatum
1 december 2020
Looptijd
4 weken

Omschrijving

HELAAS DEZE MOOI AFGEWERKTE RECENTE WONING IS AL VERKOCHT EN NIET MEER BESCHIKBAAR. U MAG ZICH WEL OPGEVEN ALS GEINTERESSEERDE VOOR EEN APPARTEMENT MET TUIN IN DEZELFDE BUURT WELKE IN FEBRUARI IN DE VERKOOP KOMT: SCHRIJF U VRIJBLIJVEND IN ALS ZOEKER BINNEN HET AANBOD VAN DOUWES MAKELAARDIJ. BEZOEKT U DE WEBSITE VAN DOUWES MAKELAARDIJ EN VULT U DE VRIJBLIJVENDE ZOEKOPDRACHT IN ONDER HET KOPJE DIENSTEN IN DE BOVENSTE BALK. U BENT WELKOM!

WILT U OOK UW WONING GOED VERKOPEN? LAAT HET ME WETEN IK; HILDE DOUWES VAN DOUWES MAKELAARDIJ STA ENTHOUSIAST EN DESKUNDIG VOOR U KLAAR ( ZIE MIJN GEMIDDELDE RECENSIE CIJFER OP FUNDA BIJ DE DOOR DOUWES MAKELAARDIJ VERKOCHTE WONINGEN).

Zonnig en verhuis klaar 3-kamerappartement (met box en parkeerplaats) van bouwjaar 2019 (ca. 73 m²) gelegen op de derde etage met een groot BALKON op het WESTEN dat uitzicht biedt op de groene parkachtige taludtuin in de Banne Buiksloot in Amsterdam Noord. Het appartement beschikt over 2 slaapkamers; een mooie woonkamer met een moderne openkeuken met inbouwapparatuur; badkamer met o.a. een heerlijke REGENDOUCHE, mooi wastafelmeubel, spiegel verlichting en een verlaagd plafond met inbouwspots. Uw woning? Klik dan op de button "PLAN EEN BEZICHTIGING" U bent van harte welkom!

OMGEVING EN BEREIKBAARHEID:
- De woning is gelegen aan een rustig paralelstraatje van de drukke geasfalteerde IJdoornlaan in een wijk met veel parken en speeltuinen, groen en water. Winkelcentrum De Banne ligt op ca. 2 minuten loopafstand en u fietst in ca. 7 minuten naar winkelcentrum Boven 't Y. U komt daarvoor ook langs de metrohalte voor de NOORD/ZUID-LIJN. In circa 4 minuten is de ring A10 bereikbaar, de Buiksloterweg pont of NDSM pont treft u beiden op circa 11-15 fiets minuten.

- Vanuit de woning kijkt u onder anderen naar het groen en water aan de overkant van de IJdoornlaan. Dit bestaat uit een sloot, die men van plan is te verbreden en een parkachtig fietspad, dat linksom om ook leidt naar een mooi park met water. Tevens staat achter een bomenrij de voorschool de Driemaster Amsterdam-Noord. Deze gaat of is reeds verhuisd naar Banne Zuid. Het plan is om op de plaats van de school grotere woningen te bouwen voor gezinnen (vraagt u Douwes Makelaardij om de Gemeentekrant: Banne Noord van ca. dec. 2019 of bel de Gemeente op telefoonnummer 14-020 voor meer informatie).

- Amsterdam-Noord ontwikkelt zich razendsnel op alle gebieden; wat het steeds populairder maakt als woonlocatie. Deze woning in het, in 2019 gerealiseerde wooncomplex Banneplein in Banne Buiksloot is hier een prachtig bewijs van. U kunt in Amsterdam Noord o.a. heerlijk sporten: fitnessen, zwemmen, paardrijden, tennissen en voetballen.
En er is nog veel meer te beleven bijvoorbeeld: naar de film in de nieuwe grote Euroscoop bioscoop, schommelen bovenop de Adam toren en filmmuseum EYE.
De horeca en cultuur zullen hopelijk ook weer snel floreren in o.a. de Tolhuistuin, de (Paradiso)concertzaal en op de voormalige NDSM-werf en het Stork-terrein aan de oostoever met ateliers, festivals en veel jonge frisse initiatieven op allerlei gebieden. Zeg het voort: "kom genieten in Noord!"

INDELING:
- Niveau -1:
+ Elektrisch bedienbare garagedeur met afstandsbediening en een auto-opstelplaats (= parkeerplaats) in de parkeerkelder. Eigen berging (box) met automatische lichtklikker. Groot genoeg voor een paar fietsen en bergkast(en).

- Niveau 0:
+ Buitenzijde van de centrale entree; met brievenbussen en slim bellentableau met camera; de deur naar de hal met lift.

- Niveau 3:
+ Entree appartement; met links de meterkast met glasvezel; en de kast met de Stadverwarming unit. Rechts van de voordeur een separaat wandtoilet met fontein; berging (provisiekast); De ruime hoofdslaapkamer heeft twee Franse-balkondeuren en een grote inbouwkast met schuifdeuren (blijft achter}; tweede kleinere slaapkamer met een frans-balkondeur; lichte woonkamer met frans-balkon, recente, luxe openkeuken met diverse inbouwapparatuur met afstandsbediening (ja u leest het goed) en toegang tot het grote balkon op het westen met o.a. uitzicht op de groene taludtuin; badkamer met taats glaswand voorziene inloop regendouche met extra handdouche, vloerverwarming, handdoekradiator, wastafelmeubel, spiegel met verlichting, badkamerkast en verlaagd plafond met inbouwspots; berging met wasmachine en droger aansluiting.

BIJZONDERHEDEN:
- Bouwjaar: 2019- Erfpacht canon is langdurig vooruitbetaald tot en met 30 oktober 2067
- Turn-key of wel verhuis klaar appartement
- De meeste meubels kunnen worden overgenomen (zie lijst van zaken)
- Woonoppervlakte ca. 73 m² ingemeten conform de branche brede meetinstructie
- Servicekosten bedragen ca. € 176 per maand
- Parkeerplaats en box in de parkeerkelder (parkeren op straat is gratis indien dit in de toekomst betaald parkeren wordt heeft u geen recht op een parkeervergunning omdat u al een parkeerplek in de parkeerkelder heeft.
- Het appartement is voorzien van HR++ glas en heeft stadsverwarming
- Vloerverwarming door het hele appartement
- Verhuur is toegestaan indien conform artikel 35 van de splitsingsakte en het VVE-reglement
- Notariskeuze koper, wel binnen de ring A10 van Amsterdam en conform Amsterdams Ringmodel*
- Oplevering in overleg, kan spoedig

* Graag willen wij u erop attenderen dat koper binnen 2 werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming in zake de koopsom en de voorwaarden, een notaris dient aan te wijzen in de omgeving van het verkochte in Amsterdam opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden. Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen. Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend.
In de koopakte zal mogelijk een overbruggingsclausule ten behoeve van de verkoper worden opgenomen.

Deze informatie is door Douwes Makelaardij met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn conform de branche brede meetinstructie ingemeten. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (VastgoedPro-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

************* ENGLISH TRANSLATION BELOW ****************

Sunny and ready to move 3-room apartment (with box and parking) of construction year 2019 (approx. 73 m²) located on the third floor with a large BALCONY on the WEST that offers a view of the green park-like taludt garden in the Banne Buiksloot in Amsterdam North. The apartment has 2 bedrooms; a beautiful living room with a modern open kitchen with built-in appliances; bathroom with a lovely RAIN SHOWER, beautiful washbasin, mirror lighting and a suspended ceiling with recessed spotlights. Your home? Then click on the email address button and "PLAN A VISIT" You are more than welcome!

ENVIRONMENT AND ACCESSIBILITY:
- The house is located on a quiet parallel street of the busy asphalted IJdoornlaan in a neighborhood with many parks and playgrounds, greenery and water. Shopping center De Banne is about 2 minutes walking distance and you can cycle to shopping center Boven 't Y in about 7 minutes. You will also pass the metro stop for the NOORD / ZUID-LIJN. The A10 ring road can be reached in approximately 4 minutes, the Buiksloterweg ferry or NDSM ferry are both approximately 11-15 minutes by bike.

- From the house you can look at the greenery and water on the other side of the IJdoornlaan. This consists of a ditch, which is planned to be widened, and a park-like cycle path, which also leads to a beautiful park with water in a left turn. Also behind a row of trees is the pre-school the Driemaster Amsterdam-Noord. This is or has already moved to Banne Zuid. The plan is to build larger homes for families on the site of the school (ask Douwes Makelaardij for the Municipal newspaper: Banne Noord from approx. Dec. 2019 or call the Municipality on telephone number 14-020 for more information).

- Amsterdam-Noord is developing at lightning speed in all areas; which makes it increasingly popular as a residential location. This house in the Banneplein residential complex in Banne Buiksloot, realized in 2019 is a wonderful proof of this. In Amsterdam Noord you can enjoy sports: fitness, swimming, horse riding, tennis and football.
And there is much more to experience, for example: going to the movies in the new large Euroscoop cinema, swinging on top of the Adam tower and the EYE film museum.
The hospitality industry and culture will hopefully flourish again quickly in, among others, the Tolhuistuin, the (Paradiso) concert hall and on the former NDSM wharf and the Stork site on the east bank with studios, festivals and many young fresh initiatives in all kinds of areas. Spread the word: "come and enjoy Noord!"

LAYOUT:
- Level -1:
+ Electrically operated garage door with remote control and a car parking space (= parking space) in the parking basement. Own storage room (box) with automatic light clicker. Big enough for a few bicycles and storage cupboard (s).

- Level 0:
+ Outside of the central entrance; with mailboxes and smart doorbell panel with camera; the door to the hall with elevator.

- Level 3:
+ Entrance apartment; with on the left the meter cupboard with fiberglass; and the cabinet with the district heating unit. To the right of the front door a separate wall-mounted toilet with a fountain; storage room (pantry); The spacious master bedroom has two French balcony doors and a large built-in wardrobe with sliding doors (stays behind}; second smaller bedroom with a French balcony door; bright living room with French balcony, recent, luxurious open kitchen with various built-in appliances with remote control (yes you read that right ) and access to the large balcony on the west with a view of the green taludtuin; bathroom with pivot glass wall with walk-in rain shower with extra hand shower, underfloor heating, towel radiator, washbasin, mirror with lighting, bathroom cabinet and suspended ceiling with recessed spotlights; storage room with washing machine and dryer connection.

DETAILS:
- Year of construction: 2019
- Long-term lease is paid in advance for a long time until October 30, 2067
- Turn-key or ready apartment
- Most furniture can be taken over (see list of cases)
- Living area approx. 73 m², measured in accordance with the industry wide measurement instruction
- Service costs approximately € 176 per month
- Parking and box in the basement (street parking is free if it is, you are not entitled to a parking paid parking in the future, because you already have a parking space in the basement.
- The apartment is equipped with HR ++ glass and has district heating
- Underfloor heating throughout the apartment
- Rental is permitted if in accordance with Article 35 of the
deed of division and the VVE regulations - Notary choice buyer, within the ring A10 of Amsterdam and in accordance with Amsterdam Ring Model *
- Delivery in consultation, can be done soon

* We would like to draw your attention to the fact that the buyer must designate a civil-law notary in the vicinity of the item sold in Amsterdam within 2 working days after the oral agreement has been reached regarding the purchase price and the conditions, so that no later than 1 week after this oral agreement, the deed of sale can be signed. If the buyer has not appointed a civil-law notary within this period, the seller has the right to appoint one. An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words, there is no purchase. There is only a legally valid purchase agreement if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement.
A bridging clause for the seller may be included in the deed of purchase.

This information has been compiled by Douwes Makelaardij with the necessary care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are measured in accordance with the industry-wide measurement instruction. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The real estate agent is an advisor to the seller with regard to this property. We advise you to engage an expert (VastgoedPro) broker who will guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing broker in good time and to conduct an independent investigation. If you do not engage an expert representative.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 400.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 5.479
Servicekosten
€ 176 per maand
Status
Verkocht
Bijdrage VvE
€ 176,00 per maand

Bouw

Soort appartement
Bovenwoning (appartement)
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2019
Specifiek
Gestoffeerd
Soort dak
Plat dak
Keurmerken
SWK garantiecertificaat

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
73 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
14 m²
Externe bergruimte
5 m²
Inhoud
193 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen
Douche
Aantal woonlagen
1 woonlaag
Gelegen op
3e woonlaag
Voorzieningen
Glasvezelkabel, lift, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en TV kabel

Energie

Energielabel
A Wat betekent dit?
Isolatie
Dubbel glas, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming
Gehele vloerverwarming
Warm water
Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

AMSTERDAM AM 1573
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
Gemeentelijke erfpacht (einddatum erfpacht: 30-10-2067)
Lasten
Afgekocht tot 30-10-2067
Eigendomssituatie
Gemeentelijke erfpacht (einddatum erfpacht: 30-10-2067)
Lasten
Afgekocht tot 30-10-2067

Buitenruimte

Ligging
Aan park, aan water, in woonwijk en vrij uitzicht
Balkon/dakterras
Balkon aanwezig en frans balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging
Box

Garage

Soort garage
Parkeerplaats

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren

VvE checklist

Inschrijving KvK
Ja
Jaarlijkse vergadering
Ja
Periodieke bijdrage
Ja (€ 176,00 per maand)
Reservefonds aanwezig
Ja
Onderhoudsplan
Nee
Opstalverzekering
Ja
Betrokken makelaar

VastgoedPRO verkoopmakelaar

Douwes Makelaardij

Bel 06-54391040
Dhr. Feliksdal
IJdoornlaan 1465 K
10,0
Ik zou deze makelaar aanbevelen.
Enthousiast; Hilde Douwes kwam binnen en na het eerste gesprekje ging ze al direct op onderzoek uit in de woning. Oriënteren noemde ze dat, geweldig! Geen 9 tot 5 type; kwam voor het eerste gesprek op zaterdag, perfect dat het op zaterdag mogelijk was! Altijd bereikbaar; ik kon Hilde altijd bereiken.  Ze bracht ook iedere dag verslag uit hoe de bezichtigingen waren verlopen, zo werd ik perfect op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de verkoop. Hilde kon ook precies vertellen wie wel en niet geïnteresseerd was. Mensenkennis en gevoel met het product. Hilde is zeer aanwezig je moet er van houden, dat is wat ik doe maar ik kan me ook voorstellen dat anderen dit op een gegeven moment minder leuk tot irritant gaan vinden. Voorafgaand hebben we dit besproken. Of mensen tijdens de bezichtigingen last van die aanwezigheid hadden is mij nïet bekend. De uiteindelijke kopers hebben Hilde in ieder geval goed ervaren. Ik zou Hilde zeker bij een ieder willen aanbevelen!
Deskundigheid
10
Lokale marktkennis
10
Prijs / kwaliteit
10
Service en begeleiding
10
Reactie van Douwes Makelaardij
Beste Ron, hartelijk dank voor deze mooie en eerlijke recensie. Ik herken mezelf er zeker wel in. Mijn aanwezigheid is mijn bewuste betrokkenheid en enthousiasme. Ik geloof erin dat een verkoopmakelaar in deze meer is dan iemand die de woning op Funda plaatst en de deur open doet voor de kijkers met de mededeling: "Kijkt u maar even rond, ik ben hier als u vragen heeft". Een bezichtiging is bij mij meer een rondleiding / belevenis waarbij ik de kijkers probeer zicht te laten inbeelden hoe fijn het zou zijn voor hen om er te wonen! Graag begeleid ik u bij uw volgende woning verkoop in Amsterdam. Met vriendelijke groet, Hilde Douwes 06-54391040 Douwes Makelaardij www.douwesmakelaardij.nl info@douwesmakelaardij.nl

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.