• Verkocht

Terweeweg 2 2341 CR Oegstgeest Oranje Nassau

Uitgelichte kenmerken

  • 161 m² wonen
  • 700 m² perceel
  • 2 slaapkamers
€ 1.295.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
26 november 2020
Verkoopdatum
30 mei 2021
Looptijd
6 maanden

Omschrijving

(For English, please see below)

Luxe Boutique Villa Beukenhof, Terweeweg 2 **in twee varianten op te leveren**

Unieke kans. Jacht op Boutique Villa Beukenhof is geopend…..! Terug naar Oegstgeest. Worden jullie de nieuwe buren van Hotel Restaurant “Villa Beukenhof”?

Het betreft hier een afsplitsing van het karakteristieke, vermaarde en beeldbepalende pand Hotel Restaurant “Villa Beukenhof” met schitterende achtertuin op het zuiden en zij-tuin op het westen op een ruim perceel van circa 700 m².

Hotel Restaurant “Villa Beukenhof” ademt nog steeds de sfeer van vorige eeuwen; zowel binnen als buiten. Veel beroemdheden wisten de weg naar De Beukenhof en uw toekomstige keukentafel te vinden voor een avond culinair genieten waaronder prins Bernhard, prinses Beatrix, Maria Callas, Liz Taylor, Montgomery, Churchill, Freddy Heineken en Rutger Hauer.

Als u op zoek bent naar een bijzonder object als woonhuis c.q. kantoor/praktijk aan huis, laat deze charmante en luxe Boutique Villa dan niet aan u voorbij gaan.

Wij bieden de luxe Boutique Villa Beukenhof aan in twee varianten waarbij gekozen kan worden uit variant 1 met een vraagprijs van € 1.295.000,- (gebruiksoppervlakte wonen circa 160 m²) of uit variant 2 met een vraagprijs van € 1.495.000,- (gebruiksoppervlakte wonen circa 190 m²). Maatwerk behoort uiteraard tot de mogelijkheden, zelfs met extra faciliteiten als housekeeping, chef-kok aan huis, gebruikmaking van de wijnkelder, tuinman of hondenuitlaatservice.

Gelegen op een verborgen A1 locatie in hartje centrum van Oud Oegstgeest. De winkels en de diverse horeca van de sfeervolle winkelstraat 'De Kempenaerstraat' met o.a. een Albert Heijn liggen om de hoek. Wandel- en Stadpark het Leidse Hout, lagere- en middelbare scholen, sportvelden en openbaar vervoer zijn op loopafstand. Gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen (A4/A44) richting Amsterdam/Schiphol Airport (20 minuten autorijden) en Den Haag, de Kagerplassen, recreatiegebied Klinkenbergerplas en de stranden en duingebieden van Katwijk-Noordwijk-Wassenaar, maar ook het Centraal Station van Leiden (1,6 km) en 2 grote ziekenhuizen (LUMC/Alrijne) liggen nabij.

Geschiedenis:
In oude documenten is terug te vinden dat in 1355 er voor het eerst over een herberg in Oegstgeest gesproken wordt. 'De Voskuyl' heette deze toen, genoemd naar een kuil in de buurt waar men vossen ving. In 1517 werd deze herberg verwoest en herbouwd en was het een plaats waar onder andere hagenpreken werden gehouden.

In 1926 wordt de herberg nieuw leven ingeblazen door twee jonge ondernemers: tuinman Van der Putten en timmerman Brik. Zij zien dat 'De Beukenhof', zoals zij het witte huisje noemen, op een ideale plaats staat tussen strand (Noordwijk en Katwijk) en het historische centrum van Leiden. Ze besluiten een theeschenkerij te beginnen. Van der Putten, een fantasierijk tuinexpert die in Engeland ideeën heeft opgedaan, maakt een prachtig ontwerp voor de thee- en wandeltuin, met de eeuwenoude beuk als middelpunt. Brik verbouwt het kleine huis tot theeschenkerij. Samen beginnen ze met de verkoop van planten en het schenken van thee aan adellijke families op weg naar stad of zee. Van der Putten maakte een prachtig ontwerp voor de tuin met de oude beuk als middelpunt.

De grote beuk in het midden van de tuin, de Fagus Sylvatica, is, volgens de Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, meer dan driehonderd jaar oud ( monumentale boom had in 2013 een stamomtrek van maar liefst 4,39 meter en in 2014 een hoogte van 15,60 meter.

Na de oorlog, in 1948, krijgt restaurant De Beukenhof zijn huidige uiterlijk en gaat door het leven als restaurant De Beukenhof. Het is sindsdien een begrip geworden. Na diverse uitbaters gehad te hebben komt op 1 juni 1996 Erwin Rozendal aan het roer te staan. Hij realiseert in 2001 negen luxe hotelsuites. Hiermee is een nieuw tijdperk aangebroken en een belangrijk hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van het restaurant.

Wetenswaardigheden:
- Tijdens bezichtigingen op afspraak inzage in vergunningen, offertes voor de aanleg van eigen voorzieningen en opties als dakkapel en serre-uitbouw begane grond
- Onderhoud & potentiële verbouwingen gaan in overleg met verkoper!
- De woning dient nog NEN 2580 ingemeten te worden
- Bij het bepalen van de vraagprijs is geen rekening gehouden met bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld aanleg cv-ketel, aanleg mechanische ventilatie, G/W/E-aansluiting, terrasafscheiding, brandveiligheidsvoorschriften, isolerende maatregelen en herstel/vervanging pannendak
- Aanvaarding in overleg
- Collegiale verkoop door Vinkenbosch Makelaardij en Proper Makelaardij

Koopakte
- voor woningen ouder dan 30 jaar is de ouderdomsclausule van toepassing
- voor woningen gebouwd voor 1993 is de asbestclausule van toepassing
- onder voorbehoud gunning verkoper

Indeling
Het nieuwe, nog te splitsen pand, met woonbestemming op een ruim perceel van circa 700 m², biedt vele mogelijkheden voor de nieuwe bewoner(s) en bestaat in de splitsingsvariant 1 onder meer uit een entree via het “witte huisje”, hal, separaat toilet, riante woonkamer/leefkeuken (huidig Voorhuys) met open haard en openslaande deuren naar een terraspartij over bijna de volle breedte van de woning, imposante tweede hal met marmeren vloer en fraaie trappartij naar de eerste verdieping. Via een ruime overloop toegang tot de huidige 2 suites, Amsterdam en Sydney, beide voorzien van aangrenzende badkamers. Vanuit suite Sydney en vanaf het privé balkon van suite Amsterdam heeft u een adembenemend, rustgevend, groen en vrij uitzicht op meer dan 300 jaar oude beuk en op de diepe en zonnige achtertuin op het zuiden en zij-tuin op het westen; achterin de tuin kunt u 2 privé parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren.

Variant 2 voorziet in een extra ‘levensloopbestendige’ (slaap)kamer met aangrenzende badkamer (huidige suite Capri) op de begane grond waarmee u beschikt over circa 190 m² gebruiksoppervlakte wonen en 736 m² perceel.

Dit unieke pand biedt meerdere uitbreidingsmogelijkheden waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan een serre-uitbouw op de begane grond of de aanbouw van een grote dakkapel in de huidige Sydney suite.

Verkoper zal in samenspraak met de nieuwe eigenaar een afscheiding realiseren tussen het terras van de Hotel Restaurant Villa Beukenhof en uw toekomstige privé tuin (offerte karakteristieke tuinmuur ter inzage).

Bijzonderheden
Luxury Boutique Villa Beukenhof, on offer in two variants

Unique opportunity. The hunt for Boutique Villa Beukenhof is on… ..! Back to Oegstgeest. Will you be the new neighbours of Hotel Restaurant “Villa Beukenhof”?

This concerns a division of the characteristic, renowned and iconic building Hotel Restaurant “Villa Beukenhof” with a magnificent back garden facing south and a side west-facing garden on a spacious plot of approximately 700 m².

Hotel Restaurant “Villa Beukenhof” still breathes the atmosphere of previous centuries; both inside and outside. Many celebrities found their way to De Beukenhof and your future kitchen table for an evening of culinary delights, including Prince Bernhard, Princess Beatrix, Maria Callas, Liz Taylor, Montgomery, Churchill, Freddy Heineken and Rutger Hauer.

If you are looking for a special object as a home or office/practice at home, do not let this charming and luxurious Boutique Villa slip away.

The luxury Boutique Villa Beukenhof is on offer in two variants. You can opt for variant 1 with an asking price of € 1,295,000 (usable area living approximately 160 m²) or variant 2 with an asking price of € 1,495,000 ( usable area living approx. 190 m²). Customisation is of course possible, even with extra facilities such as housekeeping, chef at home, use of the wine cellar, gardener or dog walking service.

Situated in a hidden A1 location in the centre of Oud Oegstgeest. A supermarket en various high quality shops and catering establishments of the attractive shopping street 'De Kempenaerstraat' are around the corner. City park The Leidsche Hout, primary and secondary schools, sports fields and public transport are within walking distance. Conveniently located for motorways links to Amsterdam / Schiphol Airport (20 minutes by car) and The Hague (A4 / A44), as well as recreation areas the Kagerplassen and Klinkenbergerplas and the beaches and dunes of Katwijk-Noordwijk-Wassenaar. Leiden Central Station ( 1.6 km) and 2 large hospitals (LUMC / Alrijne) are but a stone’s throw away.

History:
Historical documents first mentioned an inn in Oegstgeest in 1355. It was then called 'De Voskuyl', named after a pit in the neighbourhood where foxes were caught. In 1517 this inn was destroyed and rebuilt and became a place where “hedge sermons” (open air Calvinist preaching) were held, among other things.

In 1926 the inn was revived by two young entrepreneurs: gardener Van der Putten and carpenter Brik. They see that 'De Beukenhof', as they call the white house, is ideally located between the beach (Noordwijk and Katwijk) and the historic centre of Leiden. They decided to start a tearoom. Van der Putten, an imaginative garden expert who gained his ideas in England, created a beautiful design for the tea and walking garden, with the ancient beech as the centrepiece. Brik converted the small house into a tearoom. Together they started selling plants and serving tea to noble families on their way to town or the sea.

The large beech in the centre of the garden, the Fagus Sylvatica, is over three hundred years old, according to the Guide to Dutch Garden and Landscape Architecture ( monumental tree had a trunk circumference of no less than 4.39 meters in 2013 and a height of 15.60 meters in 2014.

After the war, in 1948, restaurant De Beukenhof gets its current look and goes through life as restaurant De Beukenhof. It has since become a household name. After having had several owners, Erwin Rozendal took the helm on on 1 June 1996. In 2001, he realised nine luxury hotel suites. This marks a new era and added an important chapter to the restaurant's rich history.

Layout:
The new, yet to be split building, with residential purpose on a spacious plot of approximately 700 m², offers many possibilities for the new occupant(s). Variant 1 offers an entrance through the "witte huisje", hall, separate toilet, spacious living room / kitchen (currently Voorhuys) with fireplace and patio doors to a terrace over almost the full width of the house, impressive second hall with marble floor and beautiful staircase to the first floor. Via a spacious landing access to the current 2 suites, Amsterdam and Sydney, both with en suite bathrooms. Thanks to the addition of a large dormer window in the current Sydney suite, which is included in the asking price, a living space of approximately 48 m² will be created, excluding bathroom, while retaining a fireplace. From suite Sydney and from the private balcony of suite Amsterdam you have a breath taking, soothing, green and unobstructed view of the 300 years old beech and of the deep and sunny back garden facing south and side garden on the west; at the back of the garden you can create 2 private parking spaces on site.

Variant 2 comes with an extra (bed) room with en suite bathroom (current Capri suite) on the ground floor, which gives you approximately 190 m² of living area and a plot of 736 m².

This unique building offers several expansion options, such as a conservatory extension on the ground floor or the extension of a large dormer window in the current Sydney suite.

In consultation with the new owner, the seller will create a partition between the terrace of the Hotel Restaurant Villa Beukenhof and your future private garden (quotation characteristic garden wall available for inspection).

Further details:
- During viewings permits, quotations for the construction of your own facilities and options such as dormer and conservatory extension on the ground floor are available for inspection
- Maintenance & potential renovations in consultation with the seller!
- The house still needs to be measured according to NEN 2580
- When determining the asking price, no account has been taken of additional costs such as, for example, installation of a boiler, construction of mechanical ventilation, G/W/E connection, terrace separation, fire safety regulations, insulating measures and repair or replacement of tiled roof
- Acceptance in consultation
- Collegiate sales by Vinkenbosch Makelaardij and Proper Makelaardij

Purchase deed
- The old age clause applies to homes older than 30 years
- for homes built before 1993 the asbestos clause applies
- subject to the seller's award

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 1.295.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 8.043
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 1.395.000 kosten koper
Status
Verkocht

Bouw

Soort woonhuis
Villa, halfvrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1900
Specifiek
Monumentaal pand
Soort dak
Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
161 m²
Perceel
700 m²
Inhoud
580 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen
Sauna, ligbad, douche en 2 toiletten
Aantal woonlagen
2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen
Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie, rookkanaal, sauna en TV kabel

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar
Verwarming
Cv-ketel en open haard
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Gas gestookt combiketel, eigendom

Kadastrale gegevens

OEGSTGEEST C 6108
Kadastrale kaart
Oppervlakte
700 m² (deelperceel)
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Beschutte ligging, in centrum en in woonwijk
Tuin
Achtertuin en zijtuin
Achtertuin
440 m² (20 meter diep en 22 meter breed)
Ligging tuin
Gelegen op het zuiden bereikbaar via achterom
Balkon/dakterras
Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein en openbaar parkeren

Betrokken makelaar

VBO verkoopmakelaar

Vinkenbosch makelaardij

Bel 071-2340002

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.