• Verkocht

Backershagenlaan 13 2243 AB Wassenaar Drie Papegaaien

Uitgelichte kenmerken

  • 79 m² wonen
  • 304 m² perceel
  • 2 slaapkamers
€ 385.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
28 januari 2021
Verkoopdatum
25 maart 2021
Looptijd
8 weken

Omschrijving

FEEL @ HOME

Half vrijstaand woonhuis met toebehoren (bijgebouwen/hobbykas), gelegen aan de Backershagenlaan 13 te Wassenaar
Gemeente Wassenaar biedt deze woning aan via Gravestate Makelaardij. Er worden kijkdagen georganiseerd op 15, 16, 17, 18 en 19 februari 2021 en in verband met Corona maatregelen is deze woning alleen op afspraak te betreden op een vooraf door u gereserveerd tijdstip.

U kunt uiterlijk op 15 maart 17:00 uur uw bod uitbrengen, door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier. Er wordt een bieden vanaf (richtprijs) gehanteerd van € 385.000 kosten koper. Gunning wordt voorbehouden aan de gemeente Wassenaar.

Deze woning is bestemd voor zelfbewoning, niet bedoelt voor belegging/verhuur of Air B&B.

De grond wordt uitgegeven in erfpacht voor 30 jaar. De jaarlijkse canon bedraagt € 2.897,- per jaar. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd conform (prijsindexcijfer), zoals in voorwaarden vermeldt staat.

Het woonhuis ligt binnen beschermd stads/dorpsgezicht en is een Rijksmonument. In dat kader adviseren wij u om de volgende websites te raadplegen, voor meer informatie over Monumenten (woonhuis), subsidies, onderhoud, verduurzamen en/of vergunningen:

Omschrijving van het object:
Half vrijstaande karakteristieke woning op unieke locatie, te midden van bosrijke omgeving en met een geweldig fraai uitzicht over een waterpartij van Landgoed Buitenplaats Backershagen, ‘de Hartenkamp’.
Dit huis biedt u o.a een tuin aan drie zijden en o.a. een grote hobbykas. Bent u natuurliefhebber dan spreekt de omgeving voor zich! Deze woning dient te worden gerenoveerd naar de wooneisen van deze tijd. De algehele staat van de woning is als redelijk tot goed te omschrijven. Een bouwkundig rapport wordt aan kopers ter kennisgeving verstrekt.
Aankomst via brug vanuit de Backershagenlaan richting het laantje dat loopt langs de alom bekende schaatsvijver. Het is een bosrijk park dat onderdeel uitmaakt van Buitenplaats Backershagen, dat ligt op slechts 2 km van de dorpskern en nabij uitvalswegen. Op naastgelegen aangrenzend terrein is een algemene parkeerplaats in de openbare ruimte toegankelijk voor publiek gebruik.

Begane grond: Entree/hal, zonnige lichte woon/eetkamer (6.71 x 3.76m) met haard/rookkanaal. Separate ruime eenvoudige keuken, toilet en bijkeuken met opstelplaats voor wasmachine/droger en CV combiketel, toegang tot de achtertuin. Hier zijn diverse kleine houten opstallen en één grote hobbykas van ca. 56,4m2, die in slechte staat van onderhoud verkeerd. 1e verdieping: overloop, voorslaapkamer over de volle breedte (voorheen 2 kamers) met prachtig zicht op de vijver en het park, achter slaapkamer, eenvoudige badkamer met douche, toilet en wastafel. Niet bevloerde vliering/zolder. Geheel voorzien van CV gas.

Onderhoud- en herstelwerkzaamheden:
Zie bouwkundig rapport, daterende 28 januari 2021 opgesteld door Perfect Keur. En zie asbestinventarisatie Jabor.
Locatie en bereikbaarheid: via openbare weg, Backershagenlaan richting algemene parkeerplaats.
Oppervlakte conform NEN2580 meetrapport Woning 78,5 m2 en hobbykas 56,4 m²
Bouwjaar: ca. 1912
Rijksmonument/Beschermd dorpsgezicht: Deze woning is gelegen binnen beschermd stads/dorpsgezicht en is aangewezen als Rijk beschermd monument (dubbele arbeiderswoning).
Energielabel: Voor Rijksmonument is een Energielabel niet verplicht. Er is geen energielabel aangevraagd.
Bezichtigingen: Bezichtigen vinden plaats op afspraak waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat we rekening houden met de Corona maatregelen.

Verkoopprocedure:
De verkoop vindt plaats middels een (gestructureerd) verkoopproces en u dient bij interesse gebruik te maken van een inschrijfformulier. Na het maken van een afspraak met Gravestate Makelaardij ontvangt u een persoonlijke inlogcode waarmee u toegang krijgt tot alle beschikbare verkoopdocumentatie, –bijlagen en –voorwaarden.

Nadere info: Heeft u vragen, belt u dan met ons kantoor, meer informatie is ook te vinden op:

Adres: Backershagenlaan 13 Wassenaar
Huidig gebruik: Wonen
Bestemming: Wonen, zelf bewoning
Oppervlakte (BVO): ca. 78,5 m²
Perceelgrootte: 304m², grond in erfpacht uitgegeven door gemeente Wassenaar
Kadastraal bekend: Gemeente Wassenaar, Sectie : F Nummer : 11398 groot 304 m²
Bouwjaar: ca. 1912
Status: Rijksmonument
Erfpacht: erfpacht voor 30 jaar, canon € 2.897 per jaar
Bieden alleen via volledig ingevuld inschrijfformulier: op te vragen bij Gravestate Makelaardij en na ontvangst van alle voorwaarden en bijlagen.

Ondanks dat onze presentatie met grote zorg is samengesteld kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventueel foutief opgegeven afmetingen, oppervlakten en overige data. De gegevens hebben uitsluitend een indicatief karakter. Koper wordt in de gelegenheid gesteld eventueel zelf nader onderzoek te (laten) uitvoeren. U kunt deze presentatie beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Gravestate Makelaardij behartigt in deze de belangen van de verkopende partij. Als koper heeft u eigen onderzoeksplicht, neem uw eigen NVM-aankoopmakelaar mee. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Haaglanden vindt u op Funda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEEL @ HOME

Semi-detached house with accessories (outbuildings / hobby greenhouse), located at 13 Backershagenlaan in Wassenaar
Municipality of Wassenaar offers this property through Gravestate Makelaardij. Viewing days are organized on 15, 16, 17, 18 and 19 February 2021 and due to Corona measures, this house can only be entered by appointment at a time reserved in advance by you.

You can place your bid no later than 15 March at 5:00 PM, by using the registration form. A bid from (target price) of € 385,000 costs to the buyer is used. Award is reserved to the municipality of Wassenaar.

This house is intended for self-occupation, not intended for investment / rental or Air B&B.

The land is issued on a leasehold for 30 years. The annual rent is € 2,897 per year. This is indexed annually in accordance with (price index), as stated in the conditions.

The house is located within a protected town / village view and is a national monument. In that context, we advise you to consult the following websites for more information about Monuments (house), subsidies, maintenance, sustainability and / or permits:

Description of the object:
Semi-detached, characteristic house in a unique location, in the middle of a wooded area and with a great view over a water feature of the Buitenplaats Backershagen estate, "de Hartenkamp".
This house offers you a garden on three sides and a large hobby greenhouse. If you are a nature lover, the area speaks for itself! This house needs to be renovated according to the living requirements of today. The general condition of the house can be described as fair to good. An architectural report is provided to purchasers for notification.
Arrival via bridge from Backershagenlaan in the direction of the lane that runs along the well-known skating pond. It is a wooded park that is part of Buitenplaats Backershagen, which is only 2 km from the village center and close to arterial roads. On the adjacent adjoining site, a general parking space in the public space is accessible for public use.

Ground floor: Entrance / hall, sunny bright living / dining room (6.71 x 3.76m) with fireplace / flue. Separate spacious simple kitchen, toilet and utility room with space for washing machine / dryer and central heating combi boiler, access to the backyard. Here are several small wooden buildings and one large hobby greenhouse of approximately 56.4 m2, which is in a poor state of maintenance. 1st floor: landing, front bedroom over the full width (previously 2 rooms) with a beautiful view of the pond and the park, rear bedroom, simple bathroom with shower, toilet and sink. Non-floored loft / attic. Fully equipped with central heating gas.

Maintenance and repair work:
See architectural report, dated 28 January 2021, drawn up by Perfect Keur. And see asbestos inventory Jabor.
Location and accessibility: via public road, Backershagenlaan towards the general parking lot.
Surface in accordance with NEN2580 measurement report Housing 78.5 m2 and hobby greenhouse 56.4 m2
Year of construction: ca.1912
National monument / protected village view: This house is located within a protected town / village view and has been designated as a national protected monument (double workers' house).
Energy label: An energy label is not mandatory for a national monument. No energy label has been requested.
Viewings: Viewings take place by appointment, explicitly stating that we take the Corona measures into account.

Sales procedure:
The sale takes place through a (structured) sales process and you must use a registration form if you are interested. After making an appointment with Gravestate Makelaardij, you will receive a personal login code that gives you access to all available sales documentation, attachments and conditions.

Further information: If you have any questions, please call our office, more information can also be found at:

Address: Backershagenlaan 13 Wassenaar
Current use: Residential
Destination: Living, self-occupation
Surface (GFA): approx. 78.5 m²
Plot size: 304m², ground lease issued by the municipality of Wassenaar
Cadastral known: Municipality of Wassenaar, Section: F Number: 11398 large 304 m²
Year of construction: ca.1912
Status: National monument
Annual lease payments: leasehold for 30 years, ground rent € 2,897 per year
Only bid via a fully completed registration form: to be requested from Gravestate Makelaardij and after receipt of all conditions and attachments.

Although our presentation has been compiled with great care, no rights can be derived from any incorrectly stated dimensions, surfaces and other data. The data is purely indicative. The buyer will be given the opportunity to carry out a further investigation or have it carried out himself. You can consider this presentation as an invitation to make an offer.

Gravestate Makelaardij represents the interests of the selling party in this matter. As a buyer you have your own obligation to investigate, take your own NVM purchase broker with you. Your NVM purchase broker stands up for your interests and saves you time, money and worries. You will find addresses of fellow NVM purchase brokers in Haaglanden on Funda.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 385.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 4.873
Status
Verkocht

Bouw

Soort woonhuis
Eengezinswoning, halfvrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1912
Specifiek
Beschermd stads- of dorpsgezicht, kluswoning en monument
Soort dak
Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
79 m²
Externe bergruimte
56 m²
Perceel
304 m²
Inhoud
188 m³

Indeling

Aantal kamers
4 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen
Douche en toilet
Aantal woonlagen
2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen
Rookkanaal

Energie

Energielabel
Niet verplicht
Verwarming
Cv-ketel en mogelijkheid voor open haard
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Nefit (gas gestookt combiketel, eigendom)

Kadastrale gegevens

WASSENAAR F 11398
Kadastrale kaart
Oppervlakte
304 m²
Eigendomssituatie
Gemeentelijke erfpacht

Buitenruimte

Ligging
Aan bosrand, aan rustige weg en vrij uitzicht
Tuin
Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin
144 m² (12 meter diep en 12 meter breed)
Ligging tuin
Gelegen op het zuidoosten bereikbaar via achterom

Bergruimte

Schuur/berging
Vrijstaande houten berging

Garage

Soort garage
Niet aanwezig, wel mogelijk

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

Gravestate Makelaardij

Bel 070-5121500

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.