Pastoryleane 7 a 8842 LG Wjelsryp

Uitgelichte kenmerken

  • 420 m² wonen
  • 3.460 m² perceel
  • 3 slaapkamers

Omschrijving

De WoonSchuur ® XL is een uniek woonconcept voor mensen die op zoek zijn naar een speciale manier van wonen in het landelijk gebied waarbij vrijheid en ruimte op de eerste plaats staan.

Laat u verrassen tijdens een bezoek !!!!!
Dit kan uitsluitend op afspraak met Niko Ruiter, bereikbaar op 0651-425699.

Deze WoonSchuur ® XL is een transitie vanuit een ligboxenstal. De kelders, de fundamenten en de staalconstructie zijn in het ontwerp bewaard gebleven. De afbeeldingen zijn voorbeelden hoe het zou kunnen. Het uiteindelijk ontwerp wordt in samenspraak met de toekomstige bewoner vastgesteld. In principe is binnen werkelijk vrijwel alles mogelijk.

De genoemde koopsom is indicatief, eigenlijk is het een benodigd budget.
Deze wordt in het ontwerpproces uiteindelijk vastgesteld. Casco is uiteraard ook mogelijk.

Omschrijving van de werkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden planvorming
Een deel van deze activiteiten heeft reeds plaats gevonden. De bestaande gebouwen zijn ingemeten en onderzocht op bruikbaarheid voor het plan.
Op het perceel rust een bestemmingsplan “woongebied – uit te werken”. Het bouwplan voldoet niet aan het bestemmingsplan maar wel aan de uitwerkingsregels. Daarom wil de gemeente medewerking verlenen aan het bouwplan. Er is door Weeber Architecten een schetsplan gemaakt welke is voorgelegd aan de welstandscommissie en deze heeft geoordeeld dat het project uitzicht biedt op een positieve advisering.
Door de wijziging van de gemeente, van Littenseradiel naar Waadhoeke, moet voor het plan, formeel, opnieuw een vooroverleg omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Te zijner tijd zal dan nog een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd met als bijlage een verkennend bodemonderzoek. Daarnaast moeten ook nog de aansluitingen voor riolering, elektriciteit, water en communicatie worden aangevraagd en voldaan.

Voorbereidende werkzaamheden uitvoeringsfase
In het keldercomplex bevindt zich nu grondwater met een hoogte van circa 1,75 m. Dit zal worden weggepompt. Daarna zullen de wanden en de keldervloer met hoge druk worden gereinigd. Voor de bereikbaarheid zullen twee extra toegangen worden aangebracht.
De bestaande roostervloeren zullen moeten worden geëgaliseerd voor een vlakke ondergrond. Dit zal gebeuren met een laag EPS-mortel. De fijn egalisatie vindt plaats in de dekvloeren.

Sloopwerken
Het sloopwerk wordt in twee fasen uitgevoerd.
Begonnen wordt met de ontmanteling van de WoonSchuur. Het dak van asbest golfplaten wordt op voorgeschreven wijze verwijderd. De gordingen worden schoongemaakt van vezels en blijven waar gewenst aanwezig. Daarnaast worden de stenen buitengevels, met uitzondering van de noordwest gevel, verwijderd net als de aanwezige wandbeplating, goten en hemelwaterafvoeren en overige onderdelen van de gevels.
Binnen wordt de melkstal voor het grootste deel verwijderd
Daarnaast wordt de complete verwijdering van de lange loods bij de ingang van het terrein gerealiseerd.
Fase 2 is de sloop en afvoer van de beton- en asfaltverhardingen.

Buitenwanden
De buitenwanden worden als houtskeletbouw wanden ter plaatse gemaakt. Deze wanden bestaan uit de volgende onderdelen.
• Geïmpregneerde stelregel CLS 38 x 184 mm
• Onderregels stijlen en bovenregels CLS 38 x 184 mm
• Aan de buitenzijde een zwarte UV-bestendige folie met daarover dubbele ventilatielatten
• Aan de binnenzijde een dampdichte folie met daarover een 12 mm dikke Spano plaat
• De isolatie is 180 mm minerale wol

Buitengevels
Alle buitengevels worden bekleed met fijn bezaagd 18 mm dik Siberisch lariks. Deze delen zullen in drie breedtematen, te weten 90, 140 en 190 mm door elkaar worden aangebracht op de ventilatielatten. Deze afwerking wordt ook toegepast bij dakranden, loggiaplafonds en overige aftimmeringen.
In de zuidoost gevel wordt een nieuw stalen spant aangebracht.
De overgang van de wanden naar de betonvloer wordt afgewerkt met een tegelrand tegen de rand van de vloer.

Daken
Het dak wordt voorzien van een nieuw windverband.
De dakopbouw bestaat uit geïsoleerde, RC waarde: 6,14 m2.K/W, zwarte sandwichplaat in 1 lengte, over de bestaande gordingen. Dit is een zogenaamde zeskronen plaat.
De daken worden aan de onderzijde afgemaakt met een zinken mastgoot.
De daken zijn geschikt voor de montage van PV-panelen.
Er zijn geen dakramen opgenomen.
Boven de loggia aan de zuidwest zijde komt in het dakvlak een houten raamwerk van gordingen. Deze loggia aan de westzijde wordt afgedekt met draadglas.

Kozijnen, puien, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen et cetera worden samengesteld uit gevingerlast Sapeli Mahonie. De in de wand opgenomen kozijnen worden aan de onderzijde voorzien van een aluminium lekdorpel. De puien hebben op peil een Isostone onderdorpel.
De openingen worden voorzien van een ISO++ beglazing.
De kozijnen komen voorzien alle benodigde coating op het werk.

Loggia’s en terrassen
De vlonders op de zuidoost en de zuidwest gevel worden uitgevoerd met hardhouten geprofileerde vloerdelen van 25 mm dikte. De delen worden bevestigd op een hardhouten regelwerk over de betonvloeren heen.
De vloer van de loggia aan noordoost gevel wordt uitgevoerd met vloertegels in een speciebed. De vorstbestendigheid van de constructie moet ik nog uitzoeken. Het alternatief is vloertegels op tegeldragers.

Binnenwanden
De binnenwanden worden als houtskeletbouw elementen geprefabriceerd en ter plaatse gemonteerd. Deze wandelementen bestaan uit de volgende onderdelen.
• Geïmpregneerde stelregel CLS 38 x 120 mm
• Onderregels stijlen en bovenregels CLS 38 x 120 mm
• Aan een zijde een 12 mm dikke Spano plaat
• De isolatie is 120 mm minerale wol
De in de elementen te verwerken kozijnen worden naderhand ingebouwd.
Er is een klimaat scheidende wand opgenomen nabij de carport, deze heeft de zelfde opbouw als de buitenwand elementen.

Vlieringvloeren
In de woning wordt over 5 segmenten een plafond aangebracht. De slaapvertrekken et cetera daaronder krijgen een plafondhoogte van 2,60 m.
De plafonds bestaan uit de volgende onderdelen.
• Plafondhangers van 160 mm
• Isolatie 160 mm
• Daaronder dampdichte folie
• Ter plaatse van de gang een vloer van 18 mm dikke Spano plaat

Binnenbetimmeringen
Op de plaatsen van de voormalige tussensteunpunten van de spanten worden Douglas kolommen geplaatst met een afmeting van 90 x 90 mm.
De wanden en de plafonds worden afgewerkt met 12 mm dikke gipsplaten, waar nodig eerst voorzien van het benodigde achterhout. De wanden worden afgewerkt met een vloerplint.
De openingen in de buitenwanden worden afgewerkt met Douglas aftimmeringen.
De binnendeurkozijnen bestaan uit Douglas staanders en worden boven de deur afgewerkt met een paneel. De binnendeuren zijn massieve Svedex opdekdeuren met Mood beslag.
Bij de woonkamer, de keuken en de hal worden 4 glazen schuifdeuren in aluminium beslag toegepast.
In het voormalige tanklokaal wordt de meterkast gemaakt, voor de zekerheid uitgevoerd met een vorstbeveiliging.

Installaties

Binnen riolering
In de kelder worden de afvoeren opgehangen waarop alle sanitaire toestellen worden aangesloten:
De binnen riolering komt bij de garage naar buiten om verder op het riool te worden aangesloten.

Waterleiding
Op de waterleiding worden alle sanitaire toestellen aangesloten, daarnaast aansluitpunten voor aanrecht, vaatwasser, wasmachine en buitenkraan.

Luchtverversing
Er worden een balansventilatie installaties gebouwd voorzien van warmte terugwinning. De woning krijgt een individueel ventilatie systeem. Het luchtkanalenwerk wordt uitgevoerd in DykaAir en voldoet aan de eisen van het LUKA kwaliteitshandboek uitgave mei 2004.
De Duco Energy is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning (WTW). Het toestel voert mechanische verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte gerecupereerd uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. Het systeem beschikt over een 2-zoneregeling, een dag- en nachtzone die via een ingebouwde klep op basis van CO2, vocht en tijd afzonderlijk aan te sturen. De dagzone wordt toegepast voor de ruimten woonkamer, keuken en studie/kantoor en de nachtzone voor de slaapkamers. In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer wordt een ruimtesensor CO2 geplaatst en in de badkamer bedieningsschakelaar. De kanalen voor luchttoevoer en luchtafvoer worden over het plafond aangelegd. De toevoer- en afzuigrooster zullen in het plafond of in de wand worden aangebracht. Luchtafzuiging in de vertrekken keuken, toiletten, badkamers en technische ruimte. Luchttoevoer in de vertrekken woonkamer, studio/kantoor en slaapkamers. De toevoerlucht aan te zuigen vanuit de zijgevel en de afvoerlucht uit te blazen door de achtergevel. Voor de afzuiging van kookluchtjes is geen voorziening opgenomen.

Sanitair
Onderstaande sanitaire toestellen worden geplaatst en aangesloten:

05 en 06 toiletruimte:
- wandclosetpot Sphinx 300, diepspoeling met inbouwreservoir Geberit met drukknop en zitting dubbel Pagette-Kadett
- fontein Sphinx 300, 36 x 25 cm met fonteinkraan Grohe Atrio

9 badkamer:
- badkamermeubel Plieger Kansas, wit afgelakt, bestaande uit: wastafelonderbouw met 2 laden breed 80 cm, wastafel
80 cm met kraangat, spiegelkast 80 cm, 2 deurtjes en verlichting en een eengatswastafelmengkraan Grohe Atrio
- douche zijwand en deur Kermi Cada 100 x 100 cm, rvs vloerafvoergoot Easydrain 900, thermostatische
douchemengkraan, Grohterm 2000, Rainshower® glijstangcombinatie FG-160 classic
- electrische thermostaat designradiator 500 x 2022

13 badkamer:
- badkamermeubel Plieger Kansas, wit afgelakt, bestaande uit: wastafelonderbouw met 2 laden breed 100 cm, wastafel
100 cm met kraangat, spiegelkast 100 cm, 2 deurtjes en verlichting en twee eengatswastafelmengkranen Grohe Atrio
- douche zijwand en deur Kermi Cada 100 x 100 cm, rvs vloerafvoergoot Easydrain 900, thermostatische
douchemengkraan, Grohterm 2000, Rainshower® glijstangcombinatie FG-160 classic
- duoligbad, Plieger Temple, 190 x 90 cm, thermostatische badmengkraan, Grohterm 2000, Rainshower® handdouche
FG-160 classic
- electrische thermostaatdesignradiator 500 x 2022
- wandclosetpot Sphinx 300, diepspoeling met inbouwreservoir Geberit met drukknop en zitting dubbel Pagette-Kadett

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meter¬ruimte, verdeeld over n.t.b. aantal groepen naar de diverse aansluitpunten.
De aansluitpunten per ruimte op aanvraag verkrijgbaar.
Schakelmateriaal is Busch-balance® SI met enkel- of meervoudige afdekplaten
Algemeen geldt voor schakelaars montagehoogte 1,05 m + peil m.u.v.
keuken en badkamer: 1,20 m + peil
bergruimten : 1,50 m+ peil
Algemeen geldt voor contactdozen montagehoogte 0,30 m + peil m.u.v.
keuken en badkamer: 1,20 m + peil

PV-panelensysteem
Er worden 42 stuks PV-panelen 315Wp op het dak geïnstalleerd met Solar Edge SE 15K omvormer. Dit is een voorlopige aanname. We hebben rekening er mee gehouden dat er nog een transmissieberekening gemaakt gaat worden.

Klimaatinstallatie
In de woning wordt, zoals het nu lijkt, voor de verwarmingsinstallatie gebruik gemaakt van een warmtepomp Alpha innotec SWCV 162K3 met een buffervat 344 liter voor tapwater. Bij deze warmtepomp wordt een verticale bodemwisselaar systeem (gesloten bron) gebruikt. En dus niet horizontaal in de kelder. Deze installatie is geschikt om mee te verwarmen, sanitair warmwater te maken en om de ruimte te koelen.
De warmtepomp wordt in de technische ruimte opgesteld. Vanaf de warmtepomp wordt een diffuus dichte kunststof buis van Rehau Titan aangebracht naar de vloerverwarming verdeler op de begane grond. In de ruimtes, woonkamer, keuken, studio/kantoor, slaapkamers, badkamers, toilet, hal en garage/berging/opslag wordt vloerverwarming aangebracht. Leidingafstand is afhankelijk van de transmissieberekeningen en zal hart op hart 10 tot 15 cm bedragen. Temperatuur traject verwarming laag temperatuur 40/30 graden.
Het leidingsysteem van de vloerverwarming op de begane grond wordt uitgevoerd met een diffusie dichte 16mm VPXa buis op een geïsoleerde plaat 70mm bevestigd, weggewerkt in de afwerkvloer.
De warmteregeling geschiedt d.m.v. een 6 zone-regeling met een thermostaat in de woonkamer, de keuken, de slaapkamers en de studio/kantoor.
Transmissieberekening volgens NEN5077 berekening is SI eenheden, laagste buitentemperatuur -8? windsnelheden maximaal 10 meter per seconde. Gemiddelde werking temperatuur 35? automatische gestookte installatie. De capaciteit is zodanig, dat onder extreme omstandigheden bij gelijktijdig functioneren en bij gesloten ramen en deuren, de navolgende temperaturen bereikt worden en gehandhaafd blijven.
Temperaturen per vertrek:
- Hal 18 graden Celsius
- Woonkamer / keuken 20 graden Celsius
- Studio/kantoor 20 graden Celsius
- Garage/berging/opslag 18 graden Celsius
- Slaapkamers 20 graden Celsius
- Badkamer 22 graden Celsius

Natuursteen, stuc- en tegelwerken
Alle vloeren worden voorzien van een cementen afwerkvloer met krimpwapening.

In de badkamers en toiletruimten komt bij de deuren een natuurstenen drempel.

In de badkamers en toiletruimten komen wandtegels, aankoop per m² € 30,00 exclusief BTW.
In de badkamers en toiletruimten komen vloertegels, aankoop per m² € 40,00 exclusief BTW.
De naden tussen tegelvlakken worden afgekit.

Alle gipswanden worden voorgerepareerd en behangklaar afgewerkt. De plafonds in de woonruimten worden voorgerepareerd en gespackt.

Verhardingen
In verband met een recht van overpad is rekening gehouden met twee stroken graskeien en een pad van straatstenen op de scheg naar de straat toe.

Overig
In de aanbieding is meegenomen:
• Akte van overdracht bij de notaris met in begrip van kadastrale kosten
• Bouw coördinatie en management
• Kosten van de bouwvergunning en overige leges
• Honoraria voor architectuur, tekenwerk en constructies
• Kosten van asbestinventarisatie en bodemonderzoek
• Overdrachtsbelasting en BTW

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 700.000 vrij op naam
Vraagprijs per m²
info
€ 1.667
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort woonhuis
Woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1960-1970
Soort dak
Schilddak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
420 m²
Overige inpandige ruimte
80 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
2.900 m²
Perceel
3.460 m²
Inhoud
1.950 m³

Indeling

Aantal kamers
7 kamers (3 slaapkamers)
Aantal woonlagen
1 woonlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Verwarming
Gehele vloerverwarming
Warm water
Elektrische boiler

Kadastrale gegevens

WOMMELS M 153
Kadastrale kaart
Oppervlakte
3.460 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, beschutte ligging, landelijk gelegen en vrij uitzicht
Tuin
Tuin rondom

Garage

Soort garage
Inpandig en parkeerplaats
Capaciteit
1 auto

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Woningmarkt Beta

Gem. vraagprijs

Wjelsryp

Heel Wjelsryp

Niet genoeg data beschikbaar om de gemiddelde vraagprijs te tonen.

arrow-right Wat betekent dit?
Gem. vraagprijs per m2

Wjelsryp

Heel Wjelsryp

Niet genoeg data beschikbaar om de gemiddelde vraagprijs / m2 te tonen.

arrow-right Wat betekent dit?
Hulp nodig bij het kopen?

Met een makelaar krijg je meer inzichten in de woningmarkt.

arrow-right Vind een makelaar
Gebaseerd op verkochte woningen in deze buurt in het afgelopen jaar. Meer informatie

Pastoryleane 7 a

€ 700.000 v.o.n.