Voorwaarden voor makelaars

Algemeen

Funda doet er alles aan om de zoeker op funda accurate, actuele en kwalitatief goede informatie te bieden. Om de kwaliteit van de data te waarborgen en misbruik van de content op de funda websites te voorkomen, heeft funda duidelijke regels opgesteld. Deze regels kunt u op deze pagina overzichtelijk terugvinden.

Gebruik van funda websites

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van funda. Lees deze zorgvuldig door voordat u funda gaat gebruiken.
Lees de Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

Het privacybeleid informeert u over het gebruik van uw persoonsgegegevens door funda. Funda vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
Lees het Privacybeleid van funda

Cookiebeleid

Het cookiebeleid informeert u over de manier waarop funda gebruik maakt van cookies en met cookies vergelijkbare technologieën, waaronder functionele, analytische en tracking cookies. Hiermee zorgt funda voor een optimale gebruikerservaring.
Lees het Cookiebeleid van funda

Gegevensuitwisselingsovereenkomst

De gegevensuitwisselingsovereenkomst informeert u over de informatie van bezoekers die u via funda krijgt, en over de verantwoordelijkheden die u heeft met betrekking tot deze informatie.
Lees de Gegevensuitwisselingsovereenkomst

Voorwaarden publicatie onroerend goed

Reglement publicatie onroerend goed objecten op funda

Het reglement publicatie onroerend goed op funda informeert u over de regels die gelden voor het publiceren van onroerend goed op de websites van funda.
Lees het reglement voor publicatie onroerend goed

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten rondom de levering van (elektronische) producten en diensten door funda.
Lees de Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden vouchers

De algemene voorwaarden voor het gebruik van vouchers informeren u over het gebruik, de geldigheid en inwisselbaarheid van vouchers.
Lees de Algemene Voorwaarden voor gebruik vouchers

Overige reglementen en richtlijnen

Om de kwaliteit van de informatie te waarborgen en misbruik van de content op funda te voorkomen, heeft funda duidelijke regels opgesteld.

Reglement Makelaarsbeoordelingen

In het reglement Makelaarsbeoordelingen vindt u uw rechten, plichten en de spelregels terug die gelden voor het verzamelen en publiceren van beoordelingen op de websites van funda.
Lees het reglement voor Makelaarsbeoordelingen

Reglement Blikvanger

In het reglement Blikvanger vindt u de regels die gelden bij het gebruik van het product Blikvanger.
Lees het reglement voor Blikvanger

Reglement Makelaarsadvertentie

In het reglement Makelaarsadvertentie leest u alles over de regels die gelden wanneer u ter promotie van uw kantoor adverteert op funda. Let op: alleen NVM makelaars kunnen op dit moment Makelaarsadvertenties afnemen.
Lees het reglement voor Makelaarsadvertenties

Reglement Kantoorpagina

In het reglement Kantoorpagina vindt u alle regels die betrekking hebben over de presentatie van uw kantoor op funda. Let op: alleen NVM makelaars kunnen op dit moment een uitgebreide Kantoorpagina instellen.
Lees het reglement voor de Kantoorpagina

Reglement gebruik funda Zoekwidget

In het reglement gebruik funda Zoekwidget informeren wij u over uw rechten en plichten wanneer u gebruik maakt van de Zoekwidget.
Lees het reglement gebruik funda Zoekwidget

Richtlijnen Gebruik beeldmerk van funda

Iedere makelaar die is aangesloten bij funda kan gratis gebruik maken van het beeldmerk van funda. De gebruiksvoorwaarden voor het beeldmerk zijn te vinden in de Richtlijnen voor het gebruik van het beeldmerk van funda.
Lees de de richtlijnen voor het gebruik van het beeldmerk van funda

Procedure voor het overzetten van panden naar een andere vestiging

De procedure voor het overzetten van panden naar een andere vestiging treedt in werking bij bijvoorbeeld het overnemen van het aanbod van een kantoor dat overgenomen is, failliet is of bij vergelijkbare omstandigheden.
Lees de procedure voor het overzetten van panden naar een andere vestiging

Tot slot

(Klachten)procedure

Funda hanteert een beleid dat strikt toeziet op de naleving van de hierboven weergegeven voorwaarden en de wet- en regelgeving. Funda hecht immers veel belang aan het behoud van de kwaliteit, integriteit en betrouwbaarheid van de content op de website voor zowel opdrachtgevers als makelaars.

Indien u van mening bent dat een bepaalde uiting op de websites van funda jegens u inbreuk maakt op uw (privacy)rechten of anderszins onrechtmatig is en u daardoor schade lijdt, kunt u gebruik maken van het “meld een fout” formulier. Dit formulier kunt u vinden op de objectdetailpagina van het desbetreffende object. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de customer service van funda via customerservice@funda.nl.

Indien u het als Intermediair niet eens bent met een afwijzing door NVM/Funda van uw aanmelding dan wel van een tussentijdse beëindiging door NVM /Funda van de Funda Overeenkomst en/of Tiara Overeenkomst, dan kunt u de bezwaarprocedure volgen.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met funda via customerservice@funda.nl.