Vraag & Antwoord Verkoper Huis opleveren

Bij de eindinspectie wordt een gebrek vastgesteld. Hoe ga ik hiermee om?

- leestijd