Vraag & Antwoord Verkoper Oplevering

Bij de eindinspectie wordt een gebrek vastgesteld. Hoe ga ik hiermee om?

- leestijd