Vraag & Antwoord Verkoper Oplevering

Er zijn verborgen gebreken geconstateerd: wat moet ik weten?

- leestijd