Is een opstalverzekering noodzakelijk bij een verhuizing?

- leestijd