artikel

Dakkapel bouwen? Check de regels!

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Er zomaar een op je dak zetten is geen goed idee

Een dakkapel bouwen kan dé manier zijn om extra meters toe te voegen aan je huis. Maar het plaatsen van een dakkapel gaat niet zomaar. Het is een hele investering en je hebt te maken met flink wat regels en vergunningen.

Die vergunningen zijn er niet voor niets. Wanneer je een dakkapel wilt plaatsen, mag je omgeving hier niet onder lijden. Want laten we wel eerlijk zijn: geen buur zit te wachten op een meterslange knalblauwe dakkapel langs de volledige breedte van het huis.

Voor- of achterkant?

De regelgeving kort door de bocht: wie volgens de regels een dakkapel aan de achterzijde van een huis wil plaatsen, kan dit vaak vergunningsvrij doen. Maar wie een dakkapel wil plaatsen die grenst aan een openbaar toegankelijk gebied (zoals een weg, openbaar groen of water) zal eerst toestemming moeten vragen. Datzelfde geldt voor het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van de woning.

Vergunningsvrij bouwen

Goed nieuws: lang niet iedereen hoeft zich dus door de jungle van vergunningen te worstelen. Wanneer een dakkapel voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden, mag de dakkapel vergunningsvrij worden geplaatst. In sommige uitzonderlijke gevallen mag je ook vergunningsvrij een dakkapel aan de voorzijde van je huis plaatsen, maar het is verstandig dat eerst goed bij de gemeente te checken.

In de volgende gevallen mag je een dakkapel vergunningsvrij aan de voorkant plaatsen:

  • De dakkapel wordt op het achterdakvlak óf op een zijdakvlak van een huis gebouwd (zolang dit zijdakvlak maar niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst).
  • De dakkapel heeft een plat dak.
  • De dakkapel is vanaf de voet gemeten niet hoger dan 1,75 meter.
  • De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 50 centimeter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet (het laagste punt van een schuin dak).
  • De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 50 centimeter onder de daknok (het hoogste punt van een schuin dak).
  • De zijkanten van de dakkapel liggen meer dan 50 centimeter van de zijkanten van het dakvlak.
  • De dakkapel wordt gebouwd op een niet-tijdelijke woning.

Hoe weet je of je vergunningsvrij mag bouwen?

Voldoet jouw toekomstige dakkapel aan bovengenoemde eisen? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket.nl. Neem bij twijfel áltijd contact op met je gemeente.

Vergunning nodig?

Wie een vergunning moet aanvragen, moet bij de gemeente zijn. Elke gemeente heeft een welstandsnota opgesteld waarin regels staan opgesteld wat betreft de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Die regels kunnen per gemeente, maar ook per wijk verschillen. Zo zijn er wijken waar een ‘trendsetter’-regel geldt: wie als eerste een dakkapel plaatst, bepaalt daarmee dat alle volgende dakkappellen in de wijk hetzelfde eruit moeten zien. Anders wordt het een allegaartje.

Vergeet de buren niet

Voordat je de aannemers in huis haalt, is het belangrijk dat je je buren op de hoogte brengt van je plannen. Je wilt immers geen kwaad bloed bij ze zetten. Overleggen dus, en bij het verzoek aan de gemeente ook melden dat je dit hebt gedaan. Dat kan positieve invloed hebben op je vergunning.

Verzoek indienen

Een verzoek voor een omgevingsvergunning doe je net als je vergunningscheck via Omgevingsloket.nl of via de website van je gemeente. Daar zijn wel kosten aan verbonden (leges), die verschillen per gemeente. Doe de aanvraag zo volledig mogelijk: mochten er stukken ontbreken bij de aanvraag, dan zal de gemeente dit schriftelijk laten weten. Ook het aanleveren verschilt per gemeente: waar de ene gemeente vraagt om plattegronden en eventuele foto’s van een bestaande dakkapel van de buren, ben je in de andere gemeente met 2 A4’tjes al klaar.

Vervolgens publiceert de gemeente jouw aanvraag in een dagblad, huis-aan-huisbad of op haar eigen website, om buren of andere belanghebbenden de kans te geven op jouw aanvraag te reageren. Mochten je buren bezwaar willen maken tegen je plannen, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij de gemeente. Daarnaast legt de gemeente jouw bouwplan voor aan de welstandscommissie of de stadsbouwmeester. Aan de hand van de welstandsnota wordt bepaald of jouw dakkapel wel binnen de directe omgeving past. Zo wordt er gekeken naar materiaal, vorm en kleur. Ook wordt het getoetst aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Binnen acht weken nadat je je aanvraag compleet met alle stukken hebt ingediend, laat de gemeente weten of je wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Heb je hele complexe bouwplannen, dan kan de gemeente de beslistermijn zelfs eenmalig met zes weken verlengen.

Geen toestemming, toch bouwen?

Er zijn ook mensen die de regelgeving aan hun laars lappen en zonder toestemming beginnen met bouwen. Dat is niet zo slim: je krijgt dan namelijk een legalisatie-onderzoek voor je kiezen, om te kijken of wel in aanmerking komt voor een vergunning. Dat kan een slepend proces worden. Krijg je geen vergunning, dan moet je de dakkapel zelf verwijderen.

Verdiep je verder in dit onderwerp. Dan ben je weer helemaal bij.