checklist

Onderzoeksplicht: de checklist


Stappenplan om te (proberen te) voldoen aan je onderzoeksplicht

Gebreken kunnen bij elke koop opspelen. Verkopers zijn verplicht om gebreken die bij hen bekend zijn te melden, maar als koper heb je ook een onderzoeksplicht. Voldoe je daar niet aan, dan wordt het lastig om achteraf kosten voor herstel op de verkoper te verhalen of om eventueel de koopakte te laten ontbinden. Om dat te voorkomen, vind je hieronder een handige checklist.

Staat van de woning

Controleer op kieren, loslatende plinten, lekkende kozijnen of andere sporen van lekkage. Indien nodig kun je een (bouw)deskundige inschakelen voor een bouwtechnische keuring. In de regel zijn namelijk alle gebreken die een koper bekend zijn of kenbaar hadden kunnen zijn, voor rekening en risico van de koper.

Kettingbeding en erfdienstbaarheid

Check of er aan de woning die je wilt kopen bepaalde verplichtingen verbonden zijn waar jij je als toekomstig eigenaar aan dient te houden of waar je rekening mee moet houden. In een zogeheten kettingbeding kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat je als huiseigenaar verplicht bent je voortuin te onderhouden. Ook geldt voor het erf waarop de woning staat misschien het 'recht van overpad' of een andere erfdienstbaarheid. Als koper moet je op de hoogte zijn van wat dit soort afspraken precies voor je inhouden. Als er sprake is van een kettingbeding of erfdienstbaarheid, staat dit omschreven in de eigendomsakte van de woning, die je kunt opvragen bij de verkoopmakelaar.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan van de gemeente zie je wat de toekomstplannen van de gemeente zijn voor de wijk waarin je gaat wonen. Zodat je niet verrast wordt door een hoge flat die ineens naast je huis verrijst. Ook kun je erin terugvinden met welke richtlijnen je eventueel rekening moet houden als je bijvoorbeeld een garage aan je woning wilt bouwen. Bestemmingsplannen zijn op te vragen via de website Ruimtelijke plannen.

Bodemverontreiniging

Voordat je heel ambitieus een moestuin aanlegt, is het wel zo fijn te weten of het met de bodem van de tuin wel goed zit. Bij de milieudienst van de desbetreffende gemeente kun je hierover informatie opvragen.

Erfpacht

Staat het huis op eigen grond of erfpachtgrond? In het laatste geval kan het zo zijn dat je bij aankoop geen eigenaar van de grond bent en ben je verplicht jaarlijks canon (huur) te betalen. Lees meer over erfpacht.

Verkoopregulerende bepalingen

Er kunnen afspraken worden opgenomen in de koopovereenkomst, deze worden verkoopregulerende bepalingen genoemd. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld een antispeculatie beding (een korting op de koop bijvoorbeeld, waar bij een eventuele verkoop een deel van de winst terugvloeit naar de oorspronkelijke verkoper), plicht tot zelfbewoning (de afspraak dat je zelf gaat wonen in het huis wat je koopt) of het voorkeursrecht van de gemeente of andere derde (in dit geval ben je bij verkoop verplicht het huis eerst aan de gemeente of andere derde aan te bieden).

Zeker weten dat je niets over het hoofd ziet?

Een aankoopmakelaar helpt je om aan je onderzoeksplicht te voldoen. Zo weet je zeker dat je geen belangrijke zaken over het hoofd ziet