Stel jezelf in ieder geval deze vragen voordat je je handtekening onder het koopcontract zet

Hoe zorg je voor een zorgeloze afwikkeling van de koop van een huis? Doe je voordeel met deze vragen én antwoorden.

Nadat de koopakte bij de makelaar is getekend, is het tijd om verder actie te ondernemen:

  1. Bepaal – als je dat nog niet gedaan hebt – via welke notaris je de overdracht wilt laten plaatsvinden.
  2. Het taxatierapport moet opgemaakt worden voor de financiering; geef een taxateur opdracht.
  3. Benader je hypotheekadviseur dat je een woning hebt gekocht en plan een gesprek in.
  4. Zoek in de tussentijd alle belangrijke documenten bij elkaar. Denk aan een recente loonstrook, werkgeversverklaring, afschrift spaarrekeningen, overzicht schulden, taxatierapport, koopakte, et cetera.
  5. Schakel, indien noodzakelijk, de bouwkundige keurder in.
  6. Noteer alle belangrijke data vanuit de koopakte in je agenda.

In het koopcontract staat onder andere wie de verkoper en koper zijn, wat er verkocht is (een omschrijving van het huis en het adres), voor welke prijs, welke afspraken er gemaakt zijn rondom de datum van overdracht, de notaris en de ontbindende voorwaarden.

De bank wil graag zekerheid wat betreft de lening die ze van plan zijn je te geven. Ze willen voorkomen dat de woning minder waard is dan de lening die ze verstrekken. Daarom willen ze dat een onafhankelijke partij de waarde bepaalt. Deze kan berekend worden door een taxateur. Hij of zij is bevoegd om woningen te waarderen en brengt een oordeel uit in een taxatierapport. Jij als koper mag bepalen wie er gaat taxeren. De kosten komen voor jouw rekening en zijn fiscaal aftrekbaar. Hoe sneller je de taxatie regelt, hoe eerder de bank kan aangeven of je de lening krijgt.

Kosten koper zijn de kosten die boven op de aankoopprijs van een woning komen. Dit zijn deels verplichte kosten, maar vaak krijg je ook te maken met aanvullende kosten. Die kun je helaas niet meefinancieren in de hypotheek. Een deel is echter wél aftrekbaar van de belasting. Je leest er alles over in dit artikel.

Een bouwkundige of bouwtechnische keuring is een onafhankelijk en nauwkeurig onderzoek naar de bouwkundige staat van een huis. Tijdens de keuring kijkt een bouwkundige onder meer naar de constructie van de woning, zoals de fundering, gevels en het dak, en naar de installaties voor gas, water en elektra. Een bouwkundige keuring is verstandig om te doen als je zekerheid wilt hebben over de bouwkundige staat van het huis en om onverwachte kosten voor herstelwerkzaamheden te voorkomen. Dit wordt niet alleen aangeraden bij oudere huizen; ook nieuwe huizen kunnen door een slechte verbouwing of gebrekkig onderhoud gebreken hebben.

Op de dag van de overdracht ga je eerst langs het huis in kwestie om te inspecteren of alles zich in de staat bevindt zoals je hebt afgesproken. Direct daarna volgt de afspraak bij de notaris (van jouw keus) op kantoor om de leveringsakte en hypotheekakte te tekenen. De notaris heeft hierin alle gemaakte afspraken vastgelegd. Hij controleert daarnaast onder andere of de verkopers bevoegd zijn om de woning te verkopen en of er geen beslag op het huis ligt. Beide aktes worden na het tekenen ingeschreven in het Kadaster. Daarmee staat het huis officieel op jouw naam.

Meer vragen
Handig van funda
Verdiep je verder in dit onderwerp. Dan ben je weer helemaal bij

30 artikelen