vraag & antwoord

Is je woning klaar voor de sleuteloverdracht?

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Bereid de inspectieronde nauwkeurig voor

De sleuteloverdracht staat binnenkort gepland. Tijd om je huis helemaal klaar te maken voor de oplevering zodat het zich in de staat bevindt zoals je met de koper bent overeengekomen.

De notaris stuurt een bevestiging van de dag en het tijdstip van de sleuteloverdracht. In principe wordt altijd de dag aangehouden die in de koopakte is opgenomen. Zodra datum en tijdstip bekend zijn, neemt je verkoopmakelaar contact op met de koper én met jou voor het inplannen van een eindinspectie. Deze vindt plaats op de dag van de sleuteloverdracht, voordat jullie naar de notaris gaan.

Het opleveren van je huis: een paar aandachtspunten

Voor de eindinspectie is het belangrijk dat je je huis in de staat brengt zoals je dat tijdens de onderhandelingen overeengekomen bent.

  • Toen de woning in de verkoop werd gezet, heb je een lijst van zaken ingevuld. Hierop heb je aangegeven wat er achterblijft in het huis en wat je meeneemt. Pak deze er weer even bij om er zeker van te zijn dat je de afspraken nakomt. Liet je de inbouwspots nou wel of niet achter? De brievenbus, ging die wel of niet mee? Ook ben je misschien met de koper overeengekomen dat zij bepaalde meubels overnemen. Zorg ervoor dat deze op de dag van de sleuteloverdracht in het huis aanwezig zijn.
  • Dubbelcheck of de inbouwkasten, vliering, schuur, berging en/of trapkast helemaal leeg zijn.
  • Maak van tevoren een lijst van alle bedrijven en instanties waar het adres van je huis bekend is. Denk daarbij aan verzekeraars, je bank, partijen waar je een abonnement hebt lopen, et cetera. Geef je adreswijziging door zodat je geen belangrijke post misloopt. Vraag de kopers of ze jou op de hoogte willen brengen wanneer er onverhoopt toch nog post geleverd wordt.
  • Noteer de meterstanden op de dag van de sleuteloverdracht en geef ze door aan je energieleverancier.
  • Liggen er nog reservesleutels bij buren, vrienden of familie? Verzamel ze zodat je tijdens de sleuteloverdracht bij de notaris alle exemplaren kunt overhandigen.

Hoe ziet de dag van de sleuteloverdracht eruit?

De dag begint met de eindinspectie. Jouw verkoopmakelaar, jijzelf, de koper en eventueel zijn of haar aankoopmakelaar komen naar de woning. Samen maken jullie een ronde door het huis. Daarbij wordt de apparatuur gecontroleerd en bekeken of alles zich in de situatie bevindt zoals is afgesproken.

Houd de sleutels nog even in je eigen broekzak. Na de eindinspectie kun je die nog niet overhandigen aan de kopers. Dit gebeurt pas wanneer er getekend is bij de notaris.

Tijdens de eindinspectie wordt een gebrek vastgesteld, hoe nu verder?

Tijdens de eindinspectie komt naar voren dat er iets niet in orde is. De oven doet het bijvoorbeeld niet. Hoe ga je hier nu mee om? Vaak wordt in overleg tussen de koper en verkoper afgesproken dat een deel van de koopsom bij de notaris wordt achtergehouden en pas aan jou wordt uitbetaald als het probleem is opgelost. Dus zorg ervoor dat de oven het snel weer doet, zodat de zaak wordt afgerond.

Er wordt een verborgen gebrek geconstateerd, hoe ga je daarmee om?

Een verborgen gebrek is een gebrek dat ná de sleuteloverdracht naar voren komt. Een gebrek krijgt het ‘label’ verborgen wanneer het vanuit een van de volgende situaties is ontstaan:

1. Je wist van het gebrek af, maar hebt het tijdens de verkoop niet verteld

In dit geval ben je aansprakelijk voor de schade. Jij als verkoper hebt namelijk een meldplicht waarbij je alle zichtbare en onzichtbare gebreken die bij jou bekend zijn, moet melden aan de toekomstige eigenaar.

2. Het gebrek was voor de sleuteloverdracht al aanwezig, maar je was hier niet van op de hoogte

Een verborgen gebrek kan ook voor jou als verkoper niet bekend zijn. Als dit na de sleuteloverdracht wordt geconstateerd én duidelijk is dat het er voor de overdracht al wel was én het ‘normaal gebruik’ van het huis (zoals in de koopakte staat omschreven) in de weg staat, kun je alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Je kunt verwachten dat de koper jou of de verkoopmakelaar benadert en melding maakt van wat er is geconstateerd. Probeer samen met de koper tot een oplossing te komen en het binnen een nader te bepalen termijn op te lossen. Ben je het niet met de constatering van de koper eens? Vraag je verkoopmakelaar om je hierin te adviseren of schakel je rechtsbijstandverzekering in.

Bij de notaris

Na de eindinspectie is het tijd om door te rijden naar de notaris. Daar wordt eerst de akte van levering doorgenomen. Als deze inhoudelijk in orde is, wordt er getekend. Daarna tekeenen de kopers – als ze een hypotheek hebben afgesloten – ook nog de hypotheekakte. Daar hoef jij uiteraard niet bij aanwezig te zijn. Je laat de sleutels bij de nieuwe eigenaren achter en kunt nu zeggen dat je huis is verkocht. Gefeliciteerd!

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

Zodra de datum en het tijdstip van de sleuteloverdracht bij de notaris bekend zijn, neemt de verkoopmakelaar contact op met jou en de koper voor het inplannen van een eindinspectie. Deze vindt plaats vlak voor de sleuteloverdracht, liefst op dezelfde dag. Jullie maken een rondje door het huis, controleren of alle apparatuur het doet en of er in de tussentijd geen gebreken zijn ontstaan. Zo weet de koper zeker dat hij het huis in afgesproken staat koopt.

Een gebrek kan bijvoorbeeld zijn dat de oven het niet meer doet. In overleg kunnen jullie afspreken dat er bij de notaris een deel van de koopsom wordt achtergehouden totdat de oven door jou als verkoper is gemaakt.

Tijdens de onderhandelingen heb je besproken welke zaken de koper overneemt. Het is via de mail vastgelegd en op de lijst van zaken die als bijlage bij de koopakte is gesloten.

De notaris maakt een afspraak voor de sleuteloverdracht. Doorgaans wordt de datum aangehouden die in de koopakte vermeld staat. Op deze dag wordt de akte van levering doorgenomen en door alle partijen getekend. De sleutels mag je nu overhandigen aan de kopers. Daarmee is je huis officieel verkocht.

Een verborgen gebrek is een gebrek dat naar voren komt nadat de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden. Je bent als verkoper aansprakelijk wanneer:

  • je ervan op de hoogte was, maar je het hebt verzwegen;
  • je er níét van op de hoogte was, er kan worden aangetoond dat het gebrek er al wel was voor de overdracht en het huis op dit moment (na de overdracht) niet gebruikt kan worden zoals zou moeten. Het is bijvoorbeeld onbewoonbaar verklaard.
Meer vragen