Bouwkavel Zuidbroek 138D

Bergambacht
Prijs op aanvraag

Uitgelichte kenmerken

  • Aantal huizen 1 (geen beschikbaar)

Project Bouwkavel Zuidbroek 138D

Een werkelijk prachtige bouwkavel (kavel B.) in een heerlijke landelijke omgeving. Deze kavel is op het zuiden gericht. U kunt geheel in eigen beheer en naar eigen wens uw droomwoning (schuurwoning) ontwerpen. De kavel is inclusief bijbehorend slootwater maar liefst 5.242 m2 groot.
Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk wat betekend dat u direct plannen kunt maken!

Het totale plan behelst twee grote bouwkavels. De huidige (agrarische bebouwing) wordt nog door en op kosten van de verkoper gesloopt. Een groot deel van de bestaande kelder wordt ondergronds gehandhaafd. Kavel A is inmiddels verkocht. De kavel wordt bouwrijp opgeleverd en vrij op naam aan u verkocht.
De kavel is gelegen aan de Zuidbroek, een fraaie polderweg, in het typerende landschap van de Krimpenerwaard. Een omgeving met een gevarieerde bebouwing van melkveebedrijven, woonboerderijen en vrijstaande woonhuizen. Een bijzonder fraai gebied en door de vele transformaties van agrarisch naar wonen inmiddels een zeer populaire plek geworden om te wonen.
Rotterdam en Gouda zijn binnen een kwartier aan te rijden en de omliggende plaatsen zoals Bergambacht en Lekkerkerk hebben eveneens zeer goede voorzieningen.

De kavel is bereikbaar middels een fraaie oprit (groot ca. 1.520 m2) die gezamenlijk eigendom (ook wel mandeligheid genoemd) zal zijn met de eigenaar van kavel A.

Oplevering van de kavel:
De kavel wordt door en op kosten van de verkoper bouwrijp opgeleverd. Dit behelst een oppervlakte met zwarte grond, vrij van opstallen en verharding. De grondkwaliteit is onderzocht en is geschikt om een woonhuis te bouwen. Het bodemonderzoek is indien gewenst beschikbaar. Voor de aansluitingen op nuts (water, elektra en data) alsmede riolering dient u wel zelf zorg te dragen.

De kavel wordt u vrij op naam verkocht. Dat betekent dat de overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en de kosten van de notaris voor leveringsakte in de koopsom zijn begrepen.

Bouw-, omgevingsvergunning:
U kunt binnen de regels vanuit het bestemmingplan en de beoordeling van de Welstandcommissie uw eigen woonhuis laten ontwerpen. De woning zal wel aan het beeldkwaliteitskader moeten voldoen, waarbij de navolgende punten worden aangegeven:

Stedenbouw
• De woningen en bijgebouwen worden zo gesitueerd dat het zicht naar het open veenweidegebied behouden blijft.
• Elk gebouw is een eigen element met eigen kwaliteiten, maar tevens is er sprake van eenheid op het erf.
Architectuur
• De gebouwen bestaan uit een eenvoudige, langwerpige massavorm met zadeldak, zonder uitbouwen als een dakkapel of erker.
• De architectuur van de gebouwen is stoer, schuur-achtig en heeft een sobere detaillering.
• Het materiaalgebruik bestaat uit baksteen en hout met een toepassing van gedekte kleuren
Erfinrichting
• De nieuwe woningen worden via één erfpad ontsloten.
• De bomenrijen en sloten versterken de kavelrichting

U bepaalt helemaal zelf door welke bouwbedrijf u uw woonhuis laat bouwen.

De bouwvergunning eigenlijk omgevingsvergunning genoemd vraagt u of uw architect zelf aan bij de gemeente Krimpenerwaard.

Bij de ontwikkeling van deze kavels heeft Verstoep Bouwkundigen uit Schoonhoven veel begeleiding en tekenwerk verricht. Zij kunnen u wellicht ook helpen bij het ontwerpen van uw droomwoning. Kijk eens voor hun portfolio op of bel 0182-320111 en vraag naar de heer Corné van Roest.

Bouwmogelijkheden:
Het bestemmingsplan staat toe dat binnen het aangegeven bouwvlak een woonhuis kan worden gebouwd met in achtneming van de navolgende regels:

a. hoofdgebouwen zijn alleen toegestaan binnen het bouwvlak;
b. per bouwvlak is maximaal één hoofdgebouw toegestaan;
c. inpandige en aangebouwde bijgebouwen zijn alleen toegestaan binnen het bouwvlak;
d. de inhoud van het hoofdgebouw, inclusief inpandige en aangebouwde bijgebouwen, mag ten hoogste 950 m3 bedragen, waarbij geldt dat de inhoud van de woning niet meer mag bedragen dan 700 m3 mag bedragen;
e. de inhoud van de inpandige en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 250 m3;
f. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer dan 3,5 respectievelijk 9 meter bedragen;
g. de afstand van de bebouwing tot de bestemmingsgrens dient minimaal 3 m te bedragen;
h. er dient te worden voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitskader in bijlage 2 Beeldkwaliteitskader bij de regels.

Koopovereenkomst en notariële overdracht:
Voor de verkoop van deze bouwkavel is reeds een koopovereenkomst opgesteld. Indien gewenst kunnen we u hier een afschrift van toesturen. De notariële overdracht zal plaatsvinden bij Notariskantoor De Zeeuwse Alliantie Notarissen te Goes.

Belangstellend?
Wij geven uw graag een rondleiding op de locatie en gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Foto's

360° foto's en video

Woningtypen

In dit project wordt 1 huis gebouwd

Er zijn nog geen huizen beschikbaar Binnenkort worden alle details over de huizen bekend gemaakt Bewaar dit project en we mailen je direct wanneer we meer weten.

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing