Kavels Pannekoekendijk

Erica
Van € 60.000 tot € 160.000 v.o.n.

Uitgelichte kenmerken

  • Aantal huizen 6 (geen beschikbaar)

Project Kavels Pannekoekendijk

Bouwkavels in Erica!!

Zelf bouwen op een ruime bouwkavel achter de molen?? Dat kan!!

Aan de Pannekoekendijk, schuin achter de Ericase molen, op de plek waar van 1949 tot 2004 de gereformeerde kerk heeft gestaan, hebben wij 6 bouwkavels in de aanbieding.

Het betreffen bouwkavels voor de bouw van 2 vrijstaande woningen en 4 halfvrijstaande woningen.
De ligging aan de Pannekoekendijk, vlakbij de Ericase brug en schuin achter de Ericase molen is ideaal.

Kavel 1, vrijstaande woning, ca. 850m2, Koopsom € 140.000,- VON - ONDER OPTIE

Kavel 2, halfvrijstaande woning, ca. 324m2, koopsom € 60.000,- VON
Kavel 3, halfvrijstaande woning, ca. 390m2, koopsom € 65.000,- VON - ONDER OPTIE
Kavel 4, halfvrijstaande woning, ca. 520m2, koopsom € 80.000,- VON - ONDER OPTIE
Kavel 5, halfvrijstaande woning, ca. 520m2, koopsom € 80.000,- VON - ONDER OPTIE

Kavel 6, vrijstaande woning, ca. 1.100m2, Koopsom € 160.000,- VON - ONDER OPTIE

In het kort:

Tweekappers:

4.2.2 Wonen Twee onder een kap
Indien gekozen wordt voor het bouwen van de twee onder een kap woningen gelden de volgende bepalingen:
a. de woningen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. de afstand van een niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 2 m te bedragen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de gevel van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden opgericht, waarbij voor de gevelllijn mogen worden opgericht:
1. erkers, tot maximaal 1 meter voor de gevel en 3 meter hoog;
2. uitstekende raam- en geveldetailleringen tot maximaal 1 meter voor de gevel;
3. en sierende gevel elementen,
d. de goothoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 6 meter bedragen;
e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 9,5 meter bedragen;
f. de dakhelling van het hoofdgebouw dient ten minste 300 en ten hoogste 600 te bedragen.

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij Wonen-Twee onder een kap
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw mag maximaal 50 m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
c. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van het hoofdgebouw te worden opgericht;
d. bijbehorende bouwwerken dienen plat afgedekt te worden;
e. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3,5 meter bedragen,
met dien verstande dat de bouwhoogte van het bijgebouw niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
f. de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van het bijgebouw niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

4.2.4 Wonen - Vrijstaand
Indien gekozen wordt voor het bouwen van vrijstaande woningen gelden de volgende bepalingen:
a. de woningen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de totale bebouwing inclusief bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 250 m2 per woning;
c. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 3m te bedragen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de gevel van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden opgericht, waarbij voor de gevelllijn mogen worden opgericht:
1. uitstekende erkers, tot maximaal 1 meter voor de gevel en 3 meter hoog;
2. uitstekende raam- en geveldetaileringen, tot maximaal 1 meter voor de gevel;
3. en sierende gevel elementen,
e. de goothoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 6 meter bedragen;
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 9,5 meter bedragen.
g. de dakhelling van het hoofdgebouw dient ten minste 300 en ten hoogste 600 te bedragen.

4.2.5 Bijbehorende bouwwerken bij Wonen - Vrijstaand
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw mag maximaal 75m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
c. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van het hoofdgebouw te worden opgericht;
d. bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw dienen vrijstaande bijbehorende bouwwerken achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd;
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen 3 meter afstand van de perceelsgrens mag maximaal 3,5 meter bedragen;
f. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;
g. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;

4.2.6 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter en achter de gevellijn maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
1. de totale gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 50 m² bedragen;
2. overkappingen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
3. bebouwing de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter mag bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
4. de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen;
5. een luifel aan het hoofdgebouw maximaal 1,5 meter uit steken;

360° foto's en video

Woningtypen

In dit project worden 6 huizen gebouwd

Er zijn nog geen huizen beschikbaar Binnenkort worden alle details over de huizen bekend gemaakt Bewaar dit project en we mailen je direct wanneer we meer weten.

Verkoopmakelaar

Startbox Makelaars

Morgen bereikbaar vanaf 9:00
Bel 0591-820320
Reageer op dit project

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Kavels Pannekoekendijk

Van € 60.000 tot € 160.000 v.o.n.