Dividend over 2021 vastgesteld op 1,62 euro per certificaat

31 mei 2022

Bij de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 16 mei 2022, is het uit te keren dividend over het jaar 2021 vastgesteld op 1,62 euro per certificaat. Het dividend zal op 14 juni 2022 worden uitgekeerd aan de certificaathouders, na inhouding van 15% dividendbelasting en een inhouding van kosten.