Interim-dividend vastgesteld op 2,94 euro per certificaat

vrijdag 16 december 2022

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 12 december 2022, is besloten tot het doen van een tweetal tussentijdse uitkeringen, ten laste van de overige reserves en ten laste van de winst over 2022. Het totaal aan uitkeringen is vastgesteld op 2,94 euro per certificaat. Het dividend zal op 21 december 2022 worden uitgekeerd aan de certificaathouders, na inhouding van 15% dividendbelasting en een inhouding van kosten.

Het totale dividend uit de resultaten over 2022 (slotdividend) per certificaat wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die plaatsvindt in mei 2023.