Slotdividend over 2022 vastgesteld op 1,20 euro per certificaat


Maandag 22 mei 2023

Bij de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 17 mei 2023, is het uit te keren slotdividend over het jaar 2022 vastgesteld op 1,20 euro per certificaat. Het dividend zal op 31 mei 2023 worden uitgekeerd aan de certificaathouders, na inhouding van 15% dividendbelasting en een inhouding van kosten.

Dit slotdividend volgt op het interim-dividend dat in december 2022 betaalbaar is gesteld. Hiermee komt het totale dividend uit de resultaten over 2022, exclusief het extra dividend uit de algemene reserves, op 3,16 euro per certificaat.