Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders van Stak Funda op 22 november 2022

dinsdag 1 november 2022

Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders van Stak Funda te houden op dinsdag 22 november 2022 van 14:30uur tot 16:30uur (ontvangst: vanaf 14:00uur) in het Van der Valk Hotel De Witte Bergen aan de Rijksweg 2 te 3755 MV Eemnes.

Vergadergerechtigden worden verzocht tenminste 30 minuten voorafgaand aan de vergadering aanwezig te zijn in verband met de registratie. Het tonen van een geldige legitimatie is verplicht.

Iedere certificaathouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen en daarin een stem uit te brengen, mits hij of zij staat ingeschreven in het certificaathoudersregister op de dag welke is gelegen drie werkdagen vóór de dag van de vergadering én mits hij of zij voldoet aan de Kwaliteitseisen, zoals genoemd in de Administratievoorwaarden.

Het Stak Bestuur zal in geval certificaathouders niet (meer) voldoen aan de Kwaliteitseisen, beoordelen of toegang alsnog kan worden verleend, mede gezien het informatieve karakter van de vergadering.

Vergadergerechtigden en genodigden zullen uiterlijk op de dag voorafgaand aan de vergadering een e-mail ontvangen ter bevestiging van hun toegang.

Voor meer informatie over de vergadering verwijzen wij u naar www.fundacertificatensysteem.nl

Bestuur STAK
M.P. de Groot
H. Heimgartner
H. Lokin