Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders van Stak Funda op 1 december 2023


13 november 2023

Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders van Stak Funda te houden op vrijdag 1 december 2023 van 15:00 uur tot 17:00 uur (ontvangst: vanaf 14:00 uur).

Certificaathouders en andere genodigden worden verzocht tenminste 60 minuten voorafgaand aan de vergadering aanwezig te zijn in verband met de registratie. Het tonen van een geldige legitimatie is verplicht.

Hoewel op grond van de Administratievoorwaarden alleen certificaathouders gerechtigd zijn om de vergadering bij te wonen, als zij staan ingeschreven in het certificaathoudersregister én voldoen aan de Kwaliteitseisen, heeft het Stak Bestuur besloten om deze laatste voorwaarde voor bovengenoemde vergadering te laten varen.

Het Stak Bestuur zal aan alle certificaathouders, die staan ingeschreven in het certificaathoudersregister en zich voor de vergadering hebben aangemeld, de toegang tot de vergadering verlenen. Dit besluit wordt ingegeven door de bijzondere aard en inhoud van de bijeenkomst. Het betreft namelijk een informatiebijeenkomst, waarin u nader geïnformeerd wordt over de voorgenomen transactie, waarmee de vormgeving van een nieuwe aandeelhoudersstructuur voor Funda en de toetreding van een derde-aandeelhouder in het kapitaal van Funda mogelijk worden gemaakt.

Certificaathouders en andere genodigden zullen enkele dagen voorafgaand aan de vergadering een e-mail ontvangen ter bevestiging van hun toegang.

Voor meer informatie over de vergadering verwijzen wij u naar www.fundacertificatensysteem.nl

Bestuur STAK

M.P. de Groot
H. Heimgartner
H. Lokin