Investor Relations

Organisatie

Financiële gegevens

Jaarverslag 2020

In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de omzet € 17.133.668, wat een daling van 5,1% inhoudt ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2020 (€ 18.060.508). De bedrijfslasten stegen in dezelfde periode met ruim 19% tot € 12.047.838 (2020: € 10.100.963). Als gevolg van de dalende omzet in combinatie met stijgende kosten is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in de eerste zes maanden van 2021 met 36,9% gedaald tot € 5.039.548 (2020: € 7.986.672).

Download hier het jaarverslag 2020

Bekijk eerdere jaarverslagen

Veelgestelde vragen

Funda in cijfers

Hoe vaak verstrekt Funda B.V. financiële informatie aan de certificaathouders?

De directie van Funda B.V. verstrekt tweemaal per jaar financiële informatie aan de certificaathouders. De halfjaarcijfers zijn binnen één maand na afloop van een half jaar beschikbaar. De jaarcijfers worden twee weken voor de vergadering van certificaathouders beschikbaar gesteld. Alle beschikbare financiële informatie vindt u onder het tabblad "financiële gegevens".

Wat is de omzet van Funda B.V.?

De omzet van Funda B.V. kunt u lezen in de (half-) jaarverslagen. Deze zijn beschikbaar bij "financiële gegevens".

Certificaten en aandelen

Wanneer is de eerstkomende vergadering van certificaathouders?

Meestal vindt er jaarlijks één vergadering van certificaathouders plaats in het begin van het jaar. Informatie hierover wordt op deze website gepubliceerd maar ook per e-mail of post naar alle certificaathouders gezonden.

Hoe kan ik certificaten aankopen of verkopen?

In november 2010 is een nieuwe handelswijze voor de aan- en verkoop van certificaten geïntroduceerd. Hiervoor kunt u gebruik maken van het funda certificatensysteem. Deze website is specifiek voor certificaathouders en alleen toegankelijk indien u over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze aanvragen via het e-mailadres stichting@funda.nl.
De nieuwe administratievoorwaarden 2010, een samenvatting daarvan alsmede de handleiding van het certificatensysteem kunt u vinden bij "Aandeelhouders".

Ontvang ik dividend op mijn certificaten?

Ja, een houder van certificaten is gerechtigd tot dividend. Indien dividend wordt uitgekeerd, dan wordt daarop eerst 15% dividendbelasting ingehouden.

Wat zal de koers zijn van een certificaat in de toekomst?

Het stichtingsbestuur kan geen uitspraken doen over de ontwikkeling van de waarde van certificaten van Funda B.V. in de toekomst.

Wat is de waarde van het certificaat?

De Stichting Administratiekantoor Funda publiceert eenmaal per jaar, in het eerste kwartaal, de gemiddelde overdrachtswaarde van de certificaten over het voorgaande jaar.

Wat is het verschil tussen een certificaat en een aandeel?

Een certificaat is een aandeel zonder stemrecht. De Stichting is eigenaar van de aandelen B en heeft derhalve het stemrecht op de aandelen. Het economisch recht van deze aandelen heeft de Stichting doorgegeven aan de certificaathouders.

Contact

Aandeel- en certificaathouders kunnen voor vragen contact opnemen met:

Stichting Administratiekantoor funda
stichting@funda.nl