Geen gemiddelde overdrachtswaarde 2020 vastgesteld

woensdag 3 februari 2021

Sinds de introductie van de nieuwe administratievoorwaarden enige jaren geleden geeft de Stichting Administratiekantoor Funda één keer per jaar informatie over de gemiddelde overdrachtswaarde van de certificaten.

In 2020 is er gedurende het gehele jaar een handelsstop geweest. Er zijn in dat jaar een zeer beperkt aantal transacties geweest door vererving of door het overzetten van certificaten van een vennootschap naar de eigenaar van de vennootschap privé. 

De Stichting Administratiekantoor Funda kan voor 2020 dus geen reële gemiddelde overdrachtswaarde per certificaat vaststellen en volstaat derhalve met de vermelding dat voor 2019, zoals op 29 januari 2020 gepubliceerd, de gemiddelde overdrachtswaarde  €20,34 bedroeg.