Handel in certificaten rondom de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders

dinsdag 14 april 2020

Op 19 mei 2020 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Funda BV worden gehouden. Op deze vergadering zal ook het dividend over het jaar 20198 worden vastgesteld. Indien wordt besloten tot betaling van dividend, dan zal dit uiterlijk 4 weken na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de certificaathouders worden uitgekeerd, na inhouding van 15% dividendbelasting.

Wellicht ten overvloede melden wij dat de handel in certificaten voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Dit betekent dan ook dat eventuele overeenkomsten voor de overdracht van certificaten die door het administratiekantoor worden ontvangen gedurende deze periode niet verwerkt zullen worden. Het dividend over 2019 zal worden uitgekeerd aan de certificaathouder op wiens naam de certificaten per 14 april 2020 staan geregistreerd.