Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders Funda op 16 december 2021

maandag 29 november 2021

Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders Funda te houden op donderdag 16 december 2021 van 14:30uur – 17:00uur (virtuele inloop: vanaf 14:00uur) via een online vergadering op het digitale platform van Online-ALV.nl

Gezien de huidige coronasituatie is het momenteel niet raadzaam om een fysieke bijeenkomst te organiseren. De vergadering zal dan ook uitsluitend online plaatsvinden.

Iedere certificaathouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen en daarin een stem uit te brengen, mits hij of zij staat ingeschreven in het certificaathoudersregister op de dag welke is gelegen drie werkdagen vóór de dag van de vergadering én mits hij of zij voldoet aan de Kwaliteitseisen, zoals omschreven in de Administratievoorwaarden. Certificaathouders die niet aan de Kwaliteitseisen voldoen, zullen geen toegang krijgen tot de vergadering. Eén en ander zal strikt worden nageleefd vanwege de voorgenomen stemprocedure.

Een paar dagen voorafgaand aan de vergadering ontvangen vergadergerechtigde certificaathouders een e-mail met de inloggegevens en inloginstructies voor de digitale vergadering.

Voor meer informatie omtrent de vergadering verwijzen wij u naar www.fundacertificatensysteem.nl

Bestuur STAK
M.P. de Groot
H. Heimgartner
H. Lokin