Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders Funda B.V. op 16 november 2021

vrijdag 29 oktober 2021

Uitnodiging voor de Vergadering van Certificaathouders Funda te houden op dinsdag 16 november 2021 van 14:30uur – 17:00uur (ontvangst vanaf 14:00uur) in Van der Valk Hotel Houten-Utrecht aan de Hoofdveste 25 te 3992 DH Houten.

Gezien de huidige coronamaatregelen is het mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Mochten de coronamaatregelen in de tussentijd wijzigen en verplichten tot het houden van een digitale vergadering, dan volgt hiervan tijdige berichtgeving.

Iedere certificaathouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen en daarin een stem uit te brengen, mits hij of zij staat ingeschreven in het certificaathoudersregister op de dag welke is gelegen drie werkdagen vóór de dag van de vergadering én mits hij of zij voldoet aan de Kwaliteitseisen, zoals omschreven in de Administratievoorwaarden. Certificaathouders die niet aan de Kwaliteitseisen voldoen, zullen geen toegang krijgen tot de vergadering. Eén en ander zal strikt worden nageleefd vanwege de voorgenomen stemprocedure.

Vergadergerechtigden worden verzocht tenminste 30 minuten voorafgaand aan de vergadering aanwezig te zijn in verband met de registratie en coronacheck. U dient in het bezit te zijn van geldige legitimatie en coronatoegangsbewijs. Voor meer informatie omtrent de vergadering verwijzen wij u naar www.fundacertificatensysteem.nl

Bestuur STAK