Verkort halfjaarverslag 2018

donderdag 11 oktober 2018

In de eerste helft van 2018 is de omzet (€ 16.035.201) met 2.3% gestegen ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2017 (€ 15.667.451). De kosten (€ 9.409.535) daalden in dezelfde periode met 4.8% (2017: €9.886.474).

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg in het eerste halfjaar van 2018 met bijna 15%. Het netto-resultaat (€ 5.393.684) steeg met bijna 15% (2017: € 4.703.609)

Voor meer informatie zie het verkort halfjaarverslag 2018.