Nieuws

Wensen woningzoekend Nederland vertaald naar vernieuwend woonconcept

- leestijd

Alles op een rijtje biedt concrete oplossing om passend woningaanbod sneller te laten groeien

Het woningtekort in Nederland blijft toenemen. Een analyse van funda’s data wijst uit dat er een mismatch is tussen de vraag van woningzoekend Nederland en het beschikbare aanbod. Op basis van deze inzichten heeft bouwbedrijf en ontwikkelaar Van Wijnen samen met heren 5 architecten en Dingeman Deijs Architects, het woonconcept Alles op een rijtje ontwikkeld.

De mismatch in cijfers

Het zoek- en klikgedrag op funda en een aanvullend woonwensenonderzoek hebben onder andere de volgende inzichten opgeleverd:

  • Tekort in aanbod met name in lage segment: woningen onder de drie ton zijn het meest populair terwijl de gemiddelde verkoopprijs op dit moment op bijna vier ton ligt.
  • Minder oppervlakte: Kleine woningen tot 75 m2 zijn het meest in trek, terwijl maar 14% van het woningaanbod in die categorie valt.
  • Aantal kamers: Interesse in woningen met 2 kamers is het hoogst, maar er is maar weinig aanbod (6%).
  • Karaktereigenschappen: consumenten zoeken naar woningen die licht, duurzaam, ruimtelijk en praktisch zijn.
  • Woonruimten: de belangrijkste ruimten in een woning zijn de woonruimte en de keuken.
  • Gelijkvloers: er is een grote groep mensen die aangeeft te willen verhuizen omdat ze gelijkvloers willen wonen.

Alles op een rijtje

Alles op een rijtje is een vernieuwend, betaalbaar en compact woonconcept gebaseerd op het Nederlandse rijtjeshuis. Op basis van dit concept kunnen twee keer zoveel woningen worden gebouwd op hetzelfde oppervlak als in een traditionele buurt met rijtjeswoningen. Het concept bestaat uit vijf typen rijwoningen die afhankelijk van de lokale vraag in wisselende samenstelling in één rijtje kunnen worden gebouwd. Naast woningen voor starters en gezinnen, zijn er woningen ontworpen voor een- of tweepersoonshuishoudens, meer-generatie-huishoudens, wooncollectieven en een levensloopbestendige variant.

De makelaar als lokale expert

Alles op een rijtje is een oplossing die doorstroom bevordert en meer kansen voor starters creëert. Door meer divers te bouwen en in te spelen op de lokale vraag en demografie, wordt een belangrijke bijdrage gedaan aan een prettige, inclusieve leefomgeving voor elke levensfase. Met dit initiatief willen we aandacht vragen voor het gebruik van woonwensen bij de ontwikkeling van woningen, en de makelaar positioneren als lokale expert die als geen ander weet wat de regionale woonwensen zijn.

Meer weten

De komende weken zullen we via www.funda.nl/voormakelaars meer informatie delen over het concept. Daarnaast zal er op PROVADA een presentatie worden gegeven op de stand van Van Wijnen.

Wil je nu al meer weten over de verschillende woonconcepten? Bekijk dan deze pagina waarop we de consument informeren over ‘Alles op een rijtje’.