Corona en het effect op de woningmarkt

 

Krappe woningmarkt heeft meer invloed op plannen dan pandemie

De eerste prognoses in maart 2020 waren onzeker: zorgt corona voor terughoudende kopers? Onder makelaars werd gevreesd voor een nieuwe financiële crisis die de woningmarkt kon doen instorten. Maar een jaar later is daar weinig van terechtgekomen, zo blijkt ook uit onze maandelijkse funda Index.

Het coronavirus heeft weinig tot geen effect gehad op de activiteit van kopers op de woningmarkt. Na een korte eerste coronadip was dit algauw te zien aan de manier waarop het gebruik van funda explosief toenam. Ook het overgrote deel (63%) van de kopers en verkopers bevestigt in de funda Index van deze maand dat het virus het afgelopen jaar geen invloed heeft gehad op hun plannen. Starters zijn hierbij iets minder stellig dan doorstromers, al geeft ook meer dan de helft (52%) van hen aan dat corona geen rol speelde bij hun behoefte om te (ver)kopen.

Onder de mensen die wél hun plannen wijzigden vanwege de pandemie zijn er twee tegenovergestelde effecten. Sommigen versnelden ze, in de hoop een eventuele dip in de markt voor te zijn. Anderen kozen ervoor de situatie af te wachten en hun (ver)koopplannen uit te stellen. Starters deden dit iets vaker, terwijl doorstromers juist versnelden.

<i>Antwoorden van consumenten op de vraag 'Welke invloed heeft corona gehad op je koop- en/of verkoopplannen?'</i> Antwoorden van consumenten op de vraag 'Welke invloed heeft corona gehad op je koop- en/of verkoopplannen?'

Verwachting over de markt bepalend

Wel was de impact van het virus op de verkoopintentie aan het begin van de crisis groter dan in april 2021. Dat blijkt als we de cijfers van deze grafiek met het sentiment van toen onder kopers en verkopers vergelijken. Van de consumenten die alleen een woning verkochten, voelde 25% zich in maart 2020 minder gemotiveerd om te verkopen.

In april 2021 kregen makelaars per object 23% meer contactaanvragen dan een jaar eerder

Voor 17% van de verkopers gaf corona juist aanleiding om de verkoopplannen te versnellen. Doorstromers die zowel een huis verkochten als kochten, waren in maart 2020 beduidend minder gemotiveerd door de crisis: 46% gaf dat aan. In alle gevallen was de verwachting van een verandering op de markt de meestgenoemde reden.

Concurrentie per object

Tegelijkertijd is er een andere factor die onverminderd veel invloed heeft op de koopintenties van consumenten. De krapte op de woningmarkt speelt dwars door de pandemie een belangrijke rol in de koop van objecten. En die krapte is in een jaar tijd flink toegenomen. In april 2021 kregen makelaars per object ongeveer 23% meer contactaanvragen dan een jaar eerder.

<i>Antwoorden van consumenten op de vraag 'Welke invloed heeft de krappe markt gehad op je koop- en/of verkoopplannen?'</i> Antwoorden van consumenten op de vraag 'Welke invloed heeft de krappe markt gehad op je koop- en/of verkoopplannen?'

Woonwensen

Ook heeft het coronavirus meer invloed gehad op de woonwensen van woningzoekers. In de eerste lockdown zagen we een flink toenemende behoefte aan woningen met een buitenruimte. Die interesse is ook een jaar later nog steeds groter dan voor corona. Ter vergelijking: in de periode november 2020 tot en met maart 2021 werd het filter ‘buitenruimte’ – afgezet tegen het aantal bezoeken op funda – ongeveer 12% vaker gebruikt dan in diezelfde periode een jaar eerder. Hoewel die trend de laatste tijd iets meer af lijkt te zwakken en langzaam weer normaliseert.

Ook wordt er nog steeds relatief vaker gezocht naar woonhuizen dan een jaar eerder. Dit verschil is ongeveer 14% tussen november 2020 t/m maart 2021. Daarentegen zijn appartementen, met doorgaans minder buitenruimte en minder ruimte dan een woning, minder populair (-8%) dan voorheen.

Meer binnen dit onderwerp