funda’s corona-update: de cijfers (week 16)

 

Vertrouwen in woningmarkt blijft, ondanks onzekerheid over economie

Twee weken geleden zagen we al dat het bezoekersgedrag op funda terugging richting het normale niveau en het vertrouwen in de woningmarkt voorzichtig leek toe te nemen. In week 16 zet deze positieve trend zich door. Dit zijn de laatste cijfers en inzichten in de ontwikkelingen in de vraagzijde van de markt.

De laatste cijfers liegen er niet om: het bezoekersgedrag op funda laat zien dat het aantal bezoeken, zoekopdrachten en contactaanvragen terug is op het niveau van voor de coronacrisis. Op sommige vlakken ligt dit zelfs hoger. Die positieve trend zien we ook terug in het consumentenonderzoek naar het actuele sentiment rondom de aan- en verkoop van een woning. We maken daarbij deze keer ook onderscheid tussen het type dienstverband van de respondenten en de financiële situatie waarin zij zich verkeren.

Boven het oude niveau

Het aantal bezoeken steeg in week 16 verder tot 114% ten opzichte van de eerste tien weken van 2020. Dat komt neer op iets meer dan 16,2 miljoen bezoeken. Deze stijging is deels te verklaren doordat het aantal bezoeken in april altijd iets hoger ligt dan in het begin van het jaar. Onderstaande grafiek laat de cijfers per dag zien. Maandagen worden daarbij vergeleken met maandagen uit de eerste tien weken van 2020.

Bezoeken week 16


Bij het aantal zoekopdrachten gebeurt hetzelfde. Dat waren er in week 16 bijna 2,9 miljoen, wat neerkomt op 111% ten opzichte van voor de crisis. Kijken we tot slot naar het aantal contactaanvragen via funda, dan blijkt dat ook daar de situatie is genormaliseerd. In week 16 werden er zo’n 180.000 contactaanvragen gedaan, waarvan ruim 27.000 bezichtigingsaanvragen. Dat komt neer op 92% ten opzichte van voor de crisis. Dat dit percentage nog iets onder het normale niveau ligt, wordt grotendeels veroorzaakt doordat het 13 april tweede paasdag was.

Contactaanvragen week 16

Meer motivatie voor aan- en verkoop

We doen doorlopend onderzoek onder funda-bezoekers naar het actuele sentiment rondom aan- en verkoop. De meest recente resultaten* laten zien dat respondenten meer vertrouwen hebben in de koop of verkoop van een woning dan in week 12, toen de coronacrisis uitbrak. Toen gaf 23% van de consumenten aan het een goede tijd te vinden om te kopen, nu ligt dat percentage op 31%. Bij het vertrouwen in de verkoop van een woning steeg dat percentage in een maand tijd van 36% naar 45%.

Slechts 9% van de huidige verkopers is minder gemotiveerd over hun verkoopplannen

Het percentage consumenten met concrete koop- en/of verkoopplannen dat sinds de uitbraak van de crisis minder gemotiveerd is over die plannen is afgenomen. Voor de groep die enkel een woning wil kopen is dat gedaald naar 24% (t.o.v. 36% in week 12). Bij doorstromers liep het percentage in die periode van 46% terug naar 31%. Onder de respondenten die enkel een woning in de verkoop had, is slechts 9% minder gemotiveerd over hun verkoopplannen. In week 12 was dat nog ruim 24%.

Motivatie week 16

Zzp’ers en freelancers maken zich meer zorgen

Opvallend is dat een ruime meerderheid van 80% van de respondenten aangeeft te verwachten dat de economie zal gaan krimpen. We vroegen hen ook of ze zich zorgen maken om hun financiële situatie. 18% antwoordde bevestigend, maar bij zzp’ers en freelancers ligt dit percentage een stuk hoger: ruim 33%. Zij begeven zich nog wel op de woningmarkt, maar lijken iets terughoudender te zijn in hun vertrouwen dan bijvoorbeeld de groep respondenten in loondienst.

Financiële situatie week 16


Consumenten die zich geen zorgen maken om hun financiële situatie hebben iets vaker koop- of verkoopplannen. Het verschil met respondenten die zich wel zorgen maken, is echter niet erg groot. Wel is er een duidelijk verschil in motivatie bij consumenten die van plan waren een woning te kopen of verkopen. Van de respondenten die zich zorgen maken om hun eigen situatie geeft bijvoorbeeld 44% aan nu minder gemotiveerd te zijn om een woning te kopen. Onder de groep die zich geen zorgen maakt, is dat slechts 12%. Bij de doorstromers is dat verschil nog groter: maar liefst 57% ten opzichte van 15%.

Effecten op microniveau

We kunnen ons voorstellen dat u vooral benieuwd bent naar de effecten voor uw kantoor. Daarom hebben we begin deze week de Aanbodmonitor gelanceerd: een tool waarmee u in een oogopslag ziet hoe uw volledige aanbod ervoor staat. U vindt de Aanbodmonitor in de funda desk.

*bron: consumentenonderzoek op funda – resultaten t/m 22 april 2020

Meer binnen dit onderwerp