funda Index: corona weinig invloed op kopers

funda Index: corona weinig invloed op kopers

 

De laatste coronamaatregelen lijken vrij weinig effect op de woningmarkt te hebben

Sinds het uitbreken van de coronacrisis houden we bij funda nauwlettend in de gaten hoe het zit met de gevolgen voor de woningmarkt. We maken de balans op: waar stonden we in maart 2020 en hoe gaat het nu? De cijfers van de funda Index bevestigen wat u zelf waarschijnlijk ook merkt: de pandemie lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de plannen van kopers en verkopers.

Uit consumentenonderzoek van funda in maart 2020 bleek dat de crisis en de daarbijhorende maatregelen direct een negatieve impact hadden op de motivatie van kopers. Het aantal zoekopdrachten en contactaanvragen liep terug, het aantal transacties nam af en ruim 60% van zoekers was er toen nog van overtuigd dat de huizenprijzen zouden dalen.

Maar dit beeld kantelde algauw en kon in juni 2020 zelfs weer positief worden bijgesteld. Die positive trend lijkt door te blijven zetten. Want waar de eerste coronamaatregelen nog voor een behoorlijke invloed op de woningmarkt zorgden, staan we er nu – bijna een jaar later – toch anders voor.

15% van de kopers is meer gemotiveerd om te kopen

Cijfers van de funda Index over de maand januari 2021 laten zien dat de nieuw ingevoerde coronamaatregelen vrij weinig effect hebben op kopers. Ruim driekwart van de consumenten zet de koopkoers gewoon door, ondanks dat er wel een lichte daling in het koopvertrouwen waarneembaar is. Kopers geven aan dat dit misschien niet het juiste moment is om een woning te kopen. Niet het coronavirus, maar de onaantrekkelijke huizenprijzen en een krap aanbod worden hier als belangrijkste factoren aangegeven. Daartegenover staat dat 15% van de kopers juist meer gemotiveerd is om te kopen. Slechts een kleine groep consumenten (6%) heeft zijn of haar plannen afgeblazen.

Meer invloed op starters dan doorstromers

Wanneer we dieper in de cijfers duiken, blijkt dat er een verschil waarneembaar tussen verschillende soorten kopers. Doorstromers lijken weinig aangedaan door de aanhoudende crisis: 80% geeft aan de plannen ongewijzigd door te zetten. Sterker nog: 13% van die doorstromers is meer gemotiveerd om juist nu te kopen. Een kleine groep doorstromers (7%) is minder gemotiveerd.

Bij starters ligt de nuance iets anders. 69% geeft aan de koopplannen te willen doorzetten. De groep die meer gemotiveerd is om te kopen (19%) is procentueel gezien groter dan bij doorstromers. Datzelfde geldt voor de groep starters die juist minder gemotiveerd is (12%). Daaruit kunnen we concluderen dat de coronacrisis meer invloed heeft op starters.

Hoe zit het met de verkopers?

Natuurlijk hebben we ook onderzoek gedaan naar het sentiment onder verkopers. Ook uit deze peiling blijkt dat de coronacrisis op dit moment nauwelijks effect heeft op de verkoopplannen. Waar in maart 2020 nog 24% van de kopers aangaf minder gemotiveerd te zijn om te verkopen, is dat bij de laatste peiling van januari 2021 nog maar 6%. 13% van de verkopers geeft aan nu meer gemotiveerd te zijn om te verkopen.

Meer (ver)kooptrends

De aanhoudende positieve trend zien we ook terug in de stijging van het aantal bezoekcijfers en contactaanvragen. We vergelijken de huidige cijfers met die van een jaar geleden:

Meer binnen dit onderwerp