funda’s corona-update: de cijfers

 

De impact van de coronacrisis op de woningmarkt

De coronacrisis heeft onze dagelijkse bezigheden en werkzaamheden behoorlijk veranderd. Hoe zit het met de impact op de woningmarkt? Wij vinden het belangrijk om u inzichten te verschaffen in de vraagzijde van de markt tijdens de coronacrisis. Wat zien we gebeuren op funda? En wat vertelt de consument ons? We delen vanaf vandaag regelmatig de laatste cijfers met u.

U als makelaar zult ongetwijfeld ook in de praktijk de gevolgen van alle maatregelen ervaren: bezichtigingen die worden afgezegd, mensen die hun aankoop toch nog even uitstellen. Er zijn ook mensen die de huidige crisis als kans zien. Om te onderzoeken wat zich op macroniveau afspeelt op de woningmarkt, hebben we het bezoekersgedrag op funda van de afgelopen twee weken geanalyseerd en vergeleken met ‘reguliere’ weken eerder in 2020. Bovendien hebben we de afgelopen dagen een onderzoek gedaan onder 1450 funda-bezoekers naar het actuele sentiment rond de aan- en verkoop van een woning.

Effect van aangekondigde maatregelen

Als we kijken naar het aantal bezoeken, zoekopdrachten en contactaanvragen zien we dat de door het kabinet aangekondigde maatregelen op donderdag 12 maart een dalende trend hebben veroorzaakt. Deze daling wordt nog wat sterker na de aanvullende maatregelen – waaronder het sluiten van de scholen – die op 15 maart bekend werden gemaakt. Zo daalde het aantal bezoeken aan funda de afgelopen week met 15% ten opzichte van reguliere weken in 2020 tot een – nog altijd stevige – ruim 12 miljoen. De afgelopen dagen lijkt dit aantal weer aan te trekken richting het oude niveau, met uitzondering van zondag. Onderstaande grafiek laat de cijfers per dag zien; maandagen worden daarbij vergeleken met maandagen uit reguliere weken.

Bezoeken


Zoomen we in op het aantal zoekopdrachten en het aantal aangevraagde bezichtigingen, dan zien we grotere dalingen. Het aantal zoekopdrachten liep terug tot bijna 2 miljoen in de afgelopen week, wat een daling van 23% ten opzichte van reguliere weken inhoudt. In week 12 werden er ongeveer 20.000 bezichtigingsaanvragen gedaan: een daling van 32%. Eenzelfde daling zien we bij de andere vormen van contactaanvragen via funda, wat in de praktijk leidde tot 132.000 aanvragen in de afgelopen week.

Contactaanvragen


De impact lijkt dus het grootst te zijn bij de serieuze zoeker. Maken we daarbij onderscheid tussen Noord-Brabant, waar de maatregelen eerder getroffen werden, en de rest van Nederland, dan zien we geen grote verschillen in het bezoekersgedrag. De daling in bezoeken en aangevraagde bezichtigingen is nagenoeg gelijk in Noord-Brabant, wat gegeven de situatie rond het virus aldaar gerust opvallend mag worden genoemd.

Aanmeldingen, transacties en intrekkingen

Verrassend is de stijging in het aantal aangemelde objecten op funda: 7% meer in de afgelopen weken ten opzichte van reguliere weken in 2020. We verwachten dat op dit gebied een vertraging in de effecten van de aangekondigde maatregelen zit: woningen die nu worden aangemeld stonden vaak al voor de aangekondigde maatregelen op de planning om online te komen.

Aangemelde objecten


Het aantal transacties lag de afgelopen week slechts 3% lager dan in de reguliere weken in 2020. Ook in het aantal intrekkingen van funda zien we weinig veranderingen: slechts 4% meer woningen werd ingetrokken. Omdat het hier om zeer kleine aantallen gaat, zegt dit weinig.

Kopers en verkopers verdeeld over impact coronavirus

Hoewel een analyse van het bezoekersgedrag veel waardevolle inzichten geeft, zegt het sentiment onder de consument minstens zo veel. Uit een onderzoek van funda (19-22 maart) onder 1450 van onze bezoekers blijkt dat de meningen uiteenlopen. Van alle respondenten die alleen van plan waren om een woning te kopen, is 36% minder gemotiveerd dan voor de coronacrisis. Die verminderde motivatie is voornamelijk te wijten aan de verwachting dat er veranderingen in de markt zullen optreden (47%) en aan de onzekerheid over wat de impact van de huidige situatie zal zijn (42%). Toch is er ook een groep respondenten die juist positiever tegen een koop aankijkt: 13%. Zij zijn meer gemotiveerd, met name doordat ze een verandering in de markt verwachten en deze voor willen zijn.

Bijna 60% lijkt overtuigd dat de huizenprijzen zullen dalen

Kijken we naar de respondent die alleen een woning verkoopt, dan zien we soortgelijke resultaten: 24% is minder gemotiveerd, 17% juist meer en 59% kijkt nog op dezelfde manier tegen de situatie aan. De reden die bij die laatste groep het meest genoemd worden, is dat ze weinig impact van de crisis verwachten (58%).

Ruim 350 van de respondenten zijn doorstromer en willen zowel een woning kopen als verkopen. Deze groep is beduidend minder gemotiveerd door de crisis: 46% geeft dat aan. 57% van hen noemt als reden niet in te kunnen schatten wat de impact van de huidige gebeurtenissen gaat zijn.

Over de vraag of het aantal beschikbare woningen zal stijgen of dalen zijn de meningen sterk verdeeld. Wel lijkt de meerderheid van de respondenten (bijna 60%) ervan overtuigd dat de huizenprijzen zullen dalen.

Motivatie op de woningmarkt

Virtueel bezichtigen

Tot slot vroegen we de respondenten hoe ze over bezichtigingen denken, nu aangeraden wordt om zo veel mogelijk thuis te blijven. Een grote meerderheid van ruim 58% heeft, ook nu, nog steeds de voorkeur voor een bezichtiging op locatie. Een kleinere groep zegt bezichtigingen nu over te slaan en ruim 17% geeft de voorkeur aan een virtuele afspraak. Op basis van zo’n virtuele bezichtiging zou zelfs 10% van de respondenten een bod durven te doen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die funda biedt voor virtuele bezichtigingen? We hebben een aantal tips voor u op een rij gezet. Overweegt u uw potentiële kopers te benaderen via een livestream? Dan zijn dit vijf apps die u daarbij kunnen helpen.