Funda Index

Derde kwartaal 2021

In het derde kwartaal van 2021 laat de funda Index dalingen zien op alle vlakken. De concurrentie onder kopers op de woningmarkt neemt alleen maar verder toe. De realisatie van een nieuwe woning lijkt inmiddels zo lastig, dat het ook de verkoopplannen beïnvloedt: het verkoopvertrouwen laat voor het eerst sinds de funda Index-metingen in juli 2020 een daling zien.

Verkoopvertrouwen daalt voor het eerst en ook het koopvertrouwen daalt verder

In het derde kwartaal van 2021 laat het verkoopvertrouwen na een continue opwaartse trend een daling zien van 2% ten opzichte van het tweede kwartaal. Het koopvertrouwen blijft net zoals in voorgaande kwartalen dalen en ligt 3,1% lager dan het voorgaande kwartaal.

Verkoopvertrouwen over een half jaar lager en ook kopers zien toekomst niet veel positiever

Het grootste gedeelte van de consumenten vindt het op dit moment nog een gunstige markt voor verkoop (89%), maar de verwachting is dat dit vertrouwen zich negatief gaat ontwikkelen. Het verkoopvertrouwen is over zes maanden naar alle waarschijnlijkheid 10% lager (79%). Dit kwartaal vond maar 7% van de consumenten het nu een goed moment om een woning te kopen. De toekomst wordt door kopers niet veel positiever ingezien; 9% denkt dat over zes maanden de markt gunstig zal zijn voor kopers.

Vertrouwen nu en over 6 maanden

Weinig aanbod, onaantrekkelijke prijzen en lage rente

Doorstromers en starters met en zonder verkoopintentie, met en zonder vertrouwen in de woningmarkt zijn het allemaal met elkaar eens: de huidige woningmarkt kenmerkt zich vooral door weinig aanbod, dure woningen en lage rente.

Redenen wel / geen vertrouwen in de woningmarkt

Hogere rente en minder aantrekkelijke huizenprijzen voor verkopers

De meeste respondenten verwachten over zes maanden nog steeds weinig aanbod. Opvallend is dat een grote groep respondenten verwacht dat de rentepercentages zich mogelijk gaan ontwikkelen en hoger gaan uitvallen. De groep die lage rentes verwacht is een stuk kleiner (-14%) en de groep die hogere rentes verwacht, stijgt van 1% naar 5%. Ook verwacht een deel van de respondenten dat de huizenprijzen nog weleens minder aantrekkelijk kunnen worden voor de verkoper. Wat betreft de economische situatie zijn respondenten in de toekomst negatiever gestemd. Het percentage dat nog steeds ongunstige economische omstandigheden verwacht, neemt met 3% toe (tot 19%).

Koopintentie daalt verder, verkoopintentie stabiel over 2021

Hoewel de verkoopintentie nog licht leek te stijgen in het tweede kwartaal, ligt deze in het derde kwartaal op hetzelfde niveau als de eerste drie maanden van dit jaar en 13,6% lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vanaf het tweede kwartaal is een daling van de koopintentie ingezet en het derde laat zien dat deze daling flink doorzet. De koopintentie ligt 8,5% lager in dit kwartaal in vergelijking tot hetzelfde vorig jaar.

Verhuisredenen

Net als in het voorgaande kwartaal, geven ook in het derde kwartaal van 2021 de meeste consumenten aan dat zij willen verhuizen omdat ze daaraan toe zijn. Dit percentage nam wel iets af (-3%), waar meer mensen aangaven te willen verhuizen om het ouderlijk huis te verlaten (+3%).

Redenen om te verhuizen

Minder aanbod en zoekopdrachten, meer concurrentie

De gedragsindex laat in het derde kwartaal een neerwaartse beweging zien. Deze ontwikkeling heeft twee oorzaken. Enerzijds is het een seizoenstrend: in juli en augustus zijn gebruikers gewoonlijk minder actief op het platform. Anderzijds zorgt een afname van het woningaanbod voor minder contactaanvragen aan de makelaar (-16,8%).

Concurrentie per woning stijgt

De concurrentie blijft hoog, want de concurrentie per beschikbare woning laat wel een stijging zien (+8,3%). Door de daling in het woningaanbod reageren steeds meer consumenten op dezelfde woning. Per provincie zijn er grote verschillen in de mate van concurrentie. Koploper is Noord-Holland waar een aangeboden woning het afgelopen kwartaal gemiddeld meer dan het dubbele aantal reacties kreeg dan een jaar geleden. Hiermee heeft Noord-Holland de koppositie overgenomen van Flevoland – hoewel de concurrentie ook daar nog altijd hoog is. Andere provincies met veel concurrentie zijn Zuid-Holland, Groningen en Utrecht. De minste concurrentie is geregistreerd in Overijssel en Zeeland.

Concurrentie per beschikbare woning - ontwikkeling per kwartaal in provincie
Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl