• Sold

Waterfront 513 5658 SR Eindhoven Waterrijk

Hightlighted features

  • 137 m² living area
  • 123 m² plot size
  • 4 bedrooms
Map
€ 500,000 k.k.

Sales history

Listed since
January 8, 2021
Date of sale
March 1, 2021
Term
7 weeks

Description

Op een geweldige locatie in Waterrijk te Meerhoven ligt deze verrassend ruime in 2017 opgeleverde twee-onder-een-kap woning. Deze instapklare woning is voorzien van een zeer moderne keuken, lichte woonkamer, 4 slaapkamers, een luxe badkamer en een achtertuin met berging. De woning ligt direct aan park Meerland, op loopafstand van winkelcentrum Meerrijk en heeft daarnaast een zeer gunstige ligging nabij uitvalswegen, busverbindingen naar Citycentrum Veldhoven, stadscentrum van Eindhoven en Eindhoven Airport. Alles is binnen enkele minuten bereikbaar.

Indeling begane grond:

De ruime entree/ hal is voorzien van een parketvloer met vloerverwarming en geeft toegang tot de woonkamer, de meterkast, toiletruimte met zwevend toilet en fontein en trapopgang naar de eerste verdieping.
De royale woonkamer is bereikbaar via de dubbele zwarte taatsdeuren en is afgewerkt met een parketvloer met daaronder vloerverwarming. De woonkamer heeft toegang tot een provisiekast en vanuit de woonkamer is via een schuifpui de achtertuin bereikbaar. Vanuit de woonkamer en de achtertuin heb je zicht op het aangrenzende park. De woonkamer staat in open verbinding met de keuken.
De open keuken is voorzien van een beton ciré vloer en heeft een keukeninrichting in dubbele wandopstelling.
De keukeninrichting is uitgerust met een koelkast, een inductiekookplaat, een afzuigkap, een vaatwasser en een combi-oven.

Indeling eerste verdieping:

De ruime overloop is voorzien van een laminaatvloer met daaronder vloerverwarming en geeft toegang tot 3 slaapkamers, de badkamer en de vaste trapopgang naar de tweede verdieping. De vloerverwarming is per kamer te reguleren.
Slaapkamer 1 en 2 zijn gesitueerd aan de achterzijde van de woning en voorzien van een laminaatvloer en hebben uitzicht op het park.
Slaapkamer 3 is gesitueerd aan de voorzijde van de woning en voorzien van een laminaatvloer.
De geheel betegelde badkamer is uitgerust met een dubbele wastafel, een inloopdouche, een zwevend toilet en een designradiator.

Indeling tweede verdieping:

Via de vaste trapopgang is de zolder bereikbaar die is voorzien van een betonverf vloerafwerking en biedt toegang tot de 4e slaapkamer. De slaapkamer heeft veel lichtinval door het dakraam. Verder bevindt zich hier ook de aansluiting voor de wasmachine en de droger.

Tuin:

De verzorgde tuin is aangelegd met sierbestrating en een gedeelte gazon. Via de achtertuin en voortuin is er toegang tot de berging welke is voorzien van elektra en welke is geïsoleerd. De achtertuin heeft uitzicht op het park Meerland.

Meerland is een landschapspark met een grootte van 60 hectare. Er zijn verder waterpartijen, bruggetjes, slingerende wandelpaden, glooiende heuvels met prachtige uitzichten, speel- en koeienweides met overal bankjes. In het park ligt een arboretum met de naam Boomrijk. Een grote collectie esdoorns, hulst en hortensia's (Snowball) vond een plek in het arboretum. Ook staan er diverse bomen en heesters die een rol van belang kunnen gaan spelen bij klimaatveranderingen.

Algemeen:
- Energielabel A;
- Volledig geïsoleerd;
- De woning beschikt over een modern afwerkingsniveau;
- Verwarming en warm water via de duurzame bio-energiecentrale
- Begane grond en eerste verdieping voorzien van vloerverwarming welke per ruimte reguleerbaar is;
- Gelegen aan park “Meerland” en aan kindvriendelijk hofje;
- Aboretum Boomrijk bevindt zich direct achter de woning;
- Voor het actuele bestemmingsplan verwijzen wij u naar

De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom. Verkoper beroept zich te allen tijde op de schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van zijn woning.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. Ook wanneer er een mondelinge overeenstemming is bereikt met een professionele partij, wordt vastgehouden aan het schriftelijkheidsvereiste.

Google translated:

This surprisingly spacious semi-detached house, completed in 2017, is located in a great location in Waterrijk in Meerhoven. This ready-to-move-in house has a very modern kitchen, bright living room, 4 bedrooms, a luxurious bathroom and a backyard with storage. The house is located directly on the Meerland park, within walking distance of the Meerrijk shopping center and also has a very convenient location near roads, bus connections to City Center Veldhoven, Eindhoven city center and Eindhoven Airport. Everything can be reached within minutes.

Ground floor layout:

The spacious entrance / hall has a parquet floor with underfloor heating and gives access to the living room, the meter cupboard, toilet room with floating toilet and wash basin and staircase to the first floor.
The spacious living room is accessible via the double black pivot doors and is finished with a parquet floor with underfloor heating underneath. The living room has access to a pantry and the backyard is accessible from the living room through a sliding door. From the living room and the backyard you have a view of the adjacent park. The living room has an open connection with the kitchen.
The open kitchen has a concrete ciré floor and has a kitchen in double wall arrangement.
The kitchen is equipped with a refrigerator, an induction hob, an extractor hood, a dishwasher and a combi oven.

Layout first floor:

The spacious landing has a laminate floor with underfloor heating and gives access to 3 bedrooms, the bathroom and the staircase to the second floor. The underfloor heating can be regulated per room.
Bedroom 1 and 2 are located at the rear of the house and have a laminate floor and a view of the park.
Bedroom 3 is located at the front of the house and has a laminate floor.
The fully tiled bathroom has a double sink, a walk-in shower, a floating toilet and a design radiator.

Layout second floor:

The attic is accessible via the fixed staircase, which has a concrete paint floor finish and provides access to the 4th bedroom. The bedroom has a lot of light through the skylight. There is also the connection for the washing machine and dryer.

Garden:

The well-kept garden is landscaped with ornamental paving and a lawn area. Through the backyard and front garden there is access to the storage room which is equipped with electricity and which is insulated. The backyard has a view of the Meerland park.

Meerland is a landscape park with a size of 60 hectares. There are also water features, bridges, winding trails, rolling hills with beautiful views, play and cow pastures with benches everywhere. There is an arboretum in the park called Boomrijk. A large collection of maples, holly and hydrangeas (Snowball) found a place in the arboretum. There are also various trees and shrubs that can play an important role in climate change.

General:
- Energy label A;
- Completely isolated;
- The house has a modern finish level;
- Heating and hot water via the sustainable bio-energy plant
- Ground floor and first floor with underfloor heating which can be regulated per room;
- Located at park “Meerland” and a child-friendly courtyard;
- Aboretum Boomrijk is located directly behind the house.

The owner of this house has commissioned us to mediate in the sale, which of course has no financial consequences for you. We will inform you extensively about the house, without any obligation, but also about the financing options and about the possibilities of selling your own home. It is of course recommended to request expert assistance from an NVM estate agent. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and poignant event for the seller. We appreciate it very much to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, provide a written bank guarantee or deposit a deposit amounting to 10% of the purchase price. The seller always invokes the written requirement when selling his home.

The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in the performance of the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we work carefully in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies etc. This information, in combination with a viewing of the property, should be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. . This information has been compiled by us with the necessary care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words, there is no buy. There is only a legally valid purchase if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This arises from article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not regarded as a 'signed purchase agreement'. Even when an oral agreement has been reached with a professional party, the written requirement is maintained.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 500,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 3,650
Status
Sold

Construction

Kind of house
Single-family home, double house
Building type
Resale property
Year of construction
2017
Type of roof
Gable roof covered with roof tiles

Surface areas and volume

Areas
Living area
137 m²
Other space inside the building
6 m²
Plot size
123 m²
Volume in cubic meters
526 m³

Layout

Number of rooms
5 rooms (4 bedrooms)
Number of bath rooms
1 bathroom and 1 separate toilet
Bathroom facilities
Toilet
Number of stories
3 stories
Facilities
Skylight, mechanical ventilation and passive ventilation system

Energy

Energy label
A What does this mean?
Insulation
Roof insulation, double glazing, energy efficient window, insulated walls, floor insulation and completely insulated
Heating
District heating
Hot water
District heating

Cadastral data

STRIJP G 3397
Cadastral map
Area
123 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside park, alongside a quiet road and in residential district
Garden
Back garden and front garden

Storage space

Shed / storage
Attached brick storage
Facilities
Electricity

Parking

Type of parking facilities
Public parking
Involved real estate agents

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.