• Sold

Oude Bovendijk nabij 245 3046 NM Rotterdam Schieveen

€ 1,095,000 v.o.n.

Sales history

Listed since
March 20, 2020
Date of sale
March 5, 2021
Term
11 months

Description

Omschrijving
Bouwkavel met een oppervlakte van circa 4.500 m², ten behoeve van de bouw van een ruime vrijstaande villa (goothoogte 4 meter, nokhoogte 7 meter), met een inhoud van het hoofdgebouw (inclusief bijbehorende (aangebouwde) bouwwerken) van maximaal 1.500 m³, zie voor verdere informatie het bestemmingsplan, in te zien bij de gemeente of de verkopend makelaar of kijk op

Ligging
De kavel is gelegen in de Polder Schieveen, aan de Noordrand van Rotterdam, een belangrijke ecologische verbinding en weidevogelgebied dat door Natuurmonumenten de komende jaren wordt omgevormd tot 400 ha groot natuurgebied. Met de in de directe nabijheid gelegen natuurgebieden Ackerdijkse Plassen en polder Noord-Kethel, ligt deze woonkavel in een schitterende groene omgeving met uitzicht op een mooi polderlandschap en natuurgebied in wording, maar tevens op de skyline van Rotterdam. Een aantrekkelijk gebied om in te wonen en te recreëren.
Door de ligging in een landelijke omgeving is het heerlijk rustig wonen en met de aanwezigheid van goede verbindingswegen in de nabijheid (Doenkade/N209, A13/verbinding A16 in aanleg) zijn alle voorzieningen in de directe nabijheid.

Kadastrale gegevens
Gemeente Rotterdam, sectie A, nummers 2595 gedeeltelijk en 2418 gedeeltelijk, oppervlakte totaal circa 4.500 m². Het perceel dient nog definitief ingemeten te worden door het Kadaster.

Bestemming
Voor het wijziging van de vigerende bestemming is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend, waarbij de planologische afwijking is gebaseerd op het bestemmingsplan “Schieveen Woningen Oude Bovendijk 245”. Zie verbeelding.

Uw nieuw te bouwen woning mag een een maximale goothoogte hebben van 4 meter en een nokhoogte van 7 meter met een inhoud van maximaal 1.500 m³ (inclusief bijbehorende (aangebouwde) bouwwerken). Tezamen met het ruime bebouwingsoppervlak (afmetingen circa 16,67 m breed x 30 m lang) maakt dat de bouw van een royale nieuwe villa met bijgebouwen mogelijk. De maximum bouwhoogte van (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3 m bedragen. Hoofdgebouwen mogen met kap of opbouw worden afgedekt, die blijft onder het theoretisch profiel van 60 graden.

Aan-huis-verbonden beroepen/bedrijven zijn zondermeer toegestaan, conform de Rotterdamse regels. Dat houdt in dat de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd moet blijven; ten hoogste 30%, tot een maximum van 75 m2 mag worden gebruikt ten behoeve van deze niet-woonfunctie. Voorts mogen de gevel en de dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen en zijn bedrijfsmatige activiteiten die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen of detailhandel niet toegestaan.

Voor gebouwen die behoren tot het hoofdgebouw geldt dat deze alleen het bouwvlak mogen worden opgericht en dus niet op het bij deze woning behorende omliggende erf. Op het oostelijk deel van de gronden (zie afbeelding) is elke vorm van bebouwing uitgesloten.

Door de enorme afmetingen van het perceel, kunt u eenvoudig parkeren op eigen terrein (de gemeente stelt als voorwaarde dat er tenminste 2 parkeervoorzieningen worden aangelegd (een garage telt daarbij niet mee)) en resteert rondom voldoende ruimte voor het aanleggen van een tuin, waarbij u de gehele dag volop kunt genieten van de zon. Er is door de gemeente een vergunning afgegeven voor het maken van een eigen inrit op de Oude Bovendijk, hetgeen u de mogelijkheid biedt een eigen toegangsweg / oprijlaan naar uw nieuw te bouwen woning aan te leggen. Inmiddels is aan de achterzijde een nieuwe brede sloot gegraven, wat het gevoel van privacy nog verder vergroot.

Bouwplan
Laat u informeren door de gemeente om de exacte mogelijkheden van uw bouwvoornemens te toetsen op haalbaarheid! Het bestemmingsplan vindt u op en is tevens in te zien bij de verkopend makelaar

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 1,095,000 vrij op naam
Original asking price
€ 1,250,000 vrij op naam
Status
Sold

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
4,500 m²

Cadastral data

ROTTERDAM A 2595
Cadastral map
Area
Part of parcel
ROTTERDAM A 2418
Area
Part of parcel

Exterior space

Location
Outside the built-up area, rural and unobstructed surrounding view
Involved real estate agent

NVM selling agent

WLTM

Call 088 4111888

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.