• Sold under reservation

Vrakkerstraat 6002 AX Weert Boshoven-Vrakker

Description

Aan de rand van het stadsdeel Boshoven van de stad Weert, bieden wij u een perceelsgedeelte aan voor het realiseren van een Ruimte-Voor-Ruimte woning, ter grootte van circa 1.000 m2.
Er is een mogelijkheid om meer grond aansluitend bij te kopen (kadastrale perceel is totaal groot 6.285 m2), de vraagprijs is afhankelijk van het aantal m2 en de situering.

Omschrijving
Het betreft een gedeeltelijk perceel welk is ontsloten aan Vrakkerstraat. Momenteel in gebruik als grasland.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ van de gemeente Weert. Binnen dit bestemmingsplan heeft het perceel momenteel de bestemming ‘Agrarisch’. Verder geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middelhoog’.
De bijbehorende voorschriften zijn op kantoor aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

Principebesluit gemeente en RvR Limburg
De gemeente heeft onlangs een principebesluit genomen om in principe met de ontwikkeling van een ruimte voor ruimte woning op deze plak in te stemmen middels een herziening van het bestemmingsplan. Het voornemen is om een oppervlakte van circa 1.000 m2 te bestemmen tot ‘Wonen’ en het resterende gedeelte behoudt de bestemming ‘Agrarisch’. Het principebesluit is op kantoor aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.
Door de koper dient een ruimte voor ruimte titel aangekocht te worden bij de RvR Limburg C.V. voor een bedrag van € 200.000,- (inclusief 21 % btw). Hiervoor zal door koper een aankoopovereenkomst en verkoopovereenkomst aangegaan dienen te worden met de RvR Limburg C.V . Het wel of niet kunnen realiseren van een woonbestemming is volledig voor rekening en risico van koper. Koper accepteert het gekochte daarom "as-is" en vrijwaart verkopers terzake.

Kadastrale gegevens
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie N, nummer 4238 gedeeltelijk, ter grootte van circa 1.000 m2.

Het voorgaande gelieve te beschouwen als een uitnodiging tot het kenbaar maken van uw belangstelling. Zijdelingse grens zal uitgemeten worden op 15 meter vanaf de rechter perceelsgrens.

Indien u meer wilt weten over dit aanbod, dan kunt u contact opnemen met de heer B. (Bart) Pijs van ons kantoor te Baexem op telefoonnummer: 0475-459260.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

Alle maten zijn bij benadering weergegeven. Deze aanbieding mag slechts worden gezien als een uitnodiging tot bezichtiging. Een afspraak hiertoe kunt u maken bij ons kantoor.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
1,000 m²

Cadastral data

WEERT N 4238
Cadastral map
Area
1.000 m² (part of parcel)
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
In residential district

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Vrakkerstraat

Price on request