vraag & antwoord

Wat houdt de meldplicht voor verkopers in?

Gepubliceerd op - leestijd

Jij kent de geschiedenis van jouw huis als geen ander

Je kent ieder hoekje van je huis, herkent elk geluid en weet wat er de afgelopen jaren met het huis is gebeurd of wat er nog te gebeuren staat. Een koper weet dat niet en kan in eerste instantie alleen afgaan op wat hij of zij ziet – en niet alle gebreken zijn zichtbaar. Daarom heb je als verkoper een meldplicht.

De meldplicht (soms ook mededelingsplicht genoemd) houdt in dat jij een koper alles over het huis moet vertellen waarvan je weet of zou moeten vermoeden dat dat belangrijke informatie is voor de koper. Het gaat niet alleen om wat er op het eerste oog te zien is, maar juist ook om wat er niet te zien is. Het betreft eventuele schade, of gebreken die in het huis aanwezig zijn, maar ook de omgeving die van invloed is op het gebruik en/of woonplezier.

Voorbeelden meldplicht met betrekking tot het huis:

  • Het toilet loopt niet goed door.
  • De radiator in de slaapkamer wordt niet warm.
  • De inbouwspotjes in de keuken werken niet meer.

Meldplicht met betrekking tot de omgeving die van invloed is op het gebruik van het huis:

  • Er is dusdanig veel overlast van de buren dat het het woonplezier ten nadele komt.
  • Er is een aanbouw zonder vergunning geplaatst.
  • De strook grond naast het huis die nu ook in gebruik is, hoort officieel niet bij het huis.
tip  De koper heeft zelf ook onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf ook actief moet zoeken naar mogelijke gebreken van de woning.
Meer weten over de onderzoeksplicht?
Lees het hier

Hoe communiceer ik mijn informatie?

Toen de woning in de verkoop werd gezet, heb je van de verkoopmakelaar waarschijnlijk een vragenlijst ontvangen. Daarop heb je eventuele gebreken of andere noodzakelijke informatie kunnen aangeven. Verandert er tussentijds iets aan de situatie? Laat het dan altijd aan je verkoopmakelaar weten zodat hij dit tijdens een bezichtiging kan doorgeven en/of op de vragenlijst kan toevoegen.

Verborgen gebreken

Een koper koopt jouw huis inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken die er op dat moment zijn. De koper zal dan ook goed onderzoek doen om er zeker van te zijn dat het huis alle eigenschappen bezit die hij ervan mag verwachten. Dat is zijn plicht: de onderzoeksplicht. Gebreken die de koper kent vóór het sluiten van de koopovereenkomst, of die hem redelijkerwijs kenbaar hadden kunnen zijn, komen voor zijn rekening.

Komen er na de overdracht gebreken naar boven, dan komen deze in beginsel ook voor rekening van de koper. Jij als verkoper kan hiervoor uiteindelijk toch aansprakelijk gesteld worden als een van de volgende twee situaties van toepassing is:

1. Je hebt relevante informatie niet verteld

In dit geval heb je je niet aan de meldplicht gehouden. Als het gebrek aan het licht komt, zal jij als verkoper aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade.

2. Het huis heeft gebreken die het normale gebruik als woonhuis belemmeren

Een koper koopt het huis waarbij het – zoals het in de koopakte staat omschreven – de eigenschappen bevat die voor normaal gebruik nodig zijn. Als er na de overdracht een dusdanig ernstig gebrek naar boven komt waardoor dit niet meer mogelijk is, kun je aansprakelijk worden gesteld. Het maakt daarbij niet uit of je het wist als verkoper of niet. Van belang is dat de in de koopakte overeengekomen afspraak niet kan worden nageleefd. Bovenstaande hangt natuurlijk wel af van de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. Door het toevoegen van aanvullende clausules kan de risicoverdeling tussen koper en verkoper worden aangepast.

Al met al is het dus van belang dat je naar eer en geweten de informatie rondom jouw huis deelt met de toekomstige bewoners.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

Een verborgen gebrek is een gebrek dat ná de sleuteloverdracht pas zichtbaar wordt. Er zijn twee situaties waarin je als verkoper aansprakelijk gesteld kunt worden:

Je hebt een gebrek met opzet niet verteld – Hierbij heb je je meldplicht geschonden en ben je aansprakelijk voor de schade. Een koper dient dit binnen een volgens de wet redelijke termijn te melden. Met een redelijke termijn worden doorgaans twee maanden bedoeld.

Het huis is niet meer bewoonbaar – In de koopakte staat dat het huis de eigenschappen heeft die voor normaal gebruik nodig zijn. Komt er een gebrek naar boven waar je niet van op de hoogte was, is duidelijk dat het gebrek er voor de sleuteloverdracht al wel was en zorgt het ervoor dat het huis niet meer conform normaal gebruik bewoond kan worden? Dan kun je als verkoper aansprakelijk gesteld worden.

Meer vragen