Funda Index

april 2021

De huidige woningmarkt is gunstig voor verkopers en toch toont de funda Index al maanden een dalende verkoopintentie. Zo ook in april, na een heel lichte opleving in maart. Het beperkte aanbod zorgt ervoor dat ook doorstromers vastzitten. De meesten kiezen voor zekerheid en willen eerst kopen en daarna pas verkopen. Deze groep wordt elke maand groter; uit aanvullend onderzoek blijkt dat nog maar 23% liever eerst verkoopt. In de huidige markt vertaalt zich dit in een relatief lage koopintentie onder doorstromers en het uitstellen van verkoopplannen. Waar starters blijven proberen, geven de meeste doorstromers aan dat zij pas in beweging komen bij betaalbaar aanbod dat voldoet aan hun specifieke wensen.

Deze indicaties komen voort uit de cijfers van de funda Index van april, die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie en het gedrag van de consument.

Koopvertrouwen daalt verder, verkoopvertrouwen stabiel hoog

Het koopvertrouwen neemt verder af en ligt daarmee 25% lager dan in juli 2020. Het verkoopvertrouwen daalt heel licht ten opzichte van maart, maar blijft stabiel hoog.

De funda index

Slechts 8% van de consumenten denkt dat het nu een goed moment is om een woning te kopen. Een iets grotere groep denkt dat over een half jaar, in oktober, de markt beter zal zijn voor kopers. De meeste consumenten hebben daar echter ook geen vertrouwen in. 

Redenen slecht moment om te verkopen

Het verkoopvertrouwen neemt deze maand licht af, maar blijft zoals gezegd stabiel hoog. Van de consumenten vindt 91% het nu een goed moment om een woning te verkopen.

Redenen goed moment om te verkopen

Dalingen in koop- en verkoopintentie

De stijging in verkoopintentie in maart blijkt een tijdelijk effect te zijn geweest: de verkoopintentie daalt in april met bijna 5%. De daling in koopintentie van de afgelopen maanden zet zich ook in april voort.

De funda index

Ondanks het hoge verkoopvertrouwen, zien we een steeds verder dalende verkoopintentie. Woningbezitters zonder verkoopintentie geven steeds vaker aan dat dit te maken heeft met hun beperkte kansen op de huidige markt om een nieuwe woning te kopen.

De belangrijkste reden om niet te verkopen was in maart een gebrek aan behoefte om te verhuizen. In april is dit veranderd. Voor 31% geldt dat de woningmarkt de plannen ongunstig heeft beïnvloed.

Waarom ben jij niet van plan om binnenkort een woning te verkopen?

Doorstromers wachten op aanbod

Wat doorstromers wél zou bewegen hun eigen huis te verkopen, is betaalbaar en geschikt aanbod voor hen: aanbod dat aan specifieke woonwensen voldoet of op een specifieke locatie staat, en betaalbare grotere of kleinere woningen.  

Wat zou het voor jou mogelijk maken om nu te verhuizen?

Invloed van buitenaf op (ver)koopplannen

Consumenten geven aan dat de coronacrisis en de krappe woningmarkt een verschillende invloed hebben gehad op hun koop- of verkoopplannen. Waar de coronacrisis heeft gezorgd voor zowel het versnellen als uitstellen van plannen, heeft de krappe woningmarkt vooral gezorgd dat mensen hun koopplannen uitstelden. Over het algemeen laten starters zich vaker beïnvloeden door zowel de coronacrisis als situatie op de woningmarkt dan doorstromers. 

In hoeverre heeft corona in het afgelopen jaar invloed gehad op jouw koop- en verkoopplannen?
In hoeverre heeft de krappe woningmarkt in het afgelopen jaar invloed gehad op jouw koop- en/of verkoopplannen?
Op welke manier heeft corona invloed gehad op jouw koop- en/of verkoopplannen?
Op welke manier heeft de krappe woningmarkt invloed gehad op jouw koop- en/of verkoopplannen?

Gedragsindex neemt licht af

Na een aantal maanden van stijging neemt de gedragsindex licht af in april, maar blijft wel nog steeds hoger dan in heel 2020.

Kleiner aanbod en minder zoekopdrachten

Het huizenaanbod is in april 8% kleiner dan in maart en het aantal zoekopdrachten 6% lager, terwijl de concurrentie per beschikbare woning toeneemt met 9% ten opzichte van maart.
Gedragsindex

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl