Funda Index

Vierde kwartaal 2022

De kanteling op de woningmarkt, van een verkopers- richting een kopersmarkt, zette in het vierde kwartaal van 2022 verder door. Dit blijkt uit de funda Index over het vierde kwartaal van 2022. Gemeten over heel 2022 registreerde de funda Index een halvering van de concurrentie op de woningmarkt.

Het verkoopvertrouwen neemt flink af met 11,5 indexpunten. Dit kwartaal vindt 65% van de consumenten dat de huidige markt een goed moment is om te verkopen. Het koopvertrouwen neemt toe met 8,6 indexpunten vergeleken met vorig kwartaal en kwam hiermee uit op het hoogste punt in de funda Index sinds de eerste meting in 2020. Dit kwartaal vindt 17% van de consumenten de markt gunstig voor koop. Hiermee heeft het koopvertrouwen een flinke klim gemaakt.

Vertrouwen over zes maanden 

Vooruitkijkend zijn consumenten minder positief over de markt betreft verkopen. Het verkoopvertrouwen ligt een stuk lager: 25% van de consumenten verwacht dat de markt over zes maanden nog gunstig is voor verkoop. Het vertrouwen dat de markt over zes maanden gunstig is voor kopen, neemt juist toe: 31% verwacht dan een gunstige markt voor kopers. Hiermee komt het verkoopvertrouwen voor het eerst boven het koopvertrouwen te liggen.

De ongunstige economie drijver voor vertrouwen 

De huidige woningmarkt wordt volgens consumenten beïnvloed door een ongunstige economie (63%), hoge rente (48%) en weinig aanbod van woningen (47%). Een jaar geleden werd het sentiment op de woningmarkt met name gedomineerd door het geringe aanbod en de lage rente. Vooruitkijkend verwacht men dat de ongunstige economie en hoge rente een belangrijke rol blijven spelen (58%), maar ook dat er meer aanbod komt van woningen (30%) en de prijzen aantrekkelijker worden voor de koper (38%).

Redenen vertrouwen

Stijging in verkoopintentie maar daling in koopintentie  

De verkoopintentie van consumenten stijgt met 4,5 indexpunten. Deze stijging is ingezet in maart dit jaar. Dit is ook terug te zien in het toenemend aantal aanmeldingen van woningen op funda. De koopintentie daarentegen daalt met 1,9 procentpunt en komt op het laagste punt sinds de eerste funda Index-meting in november 2020. Ondanks deze kanteling blijft het een gunstige markt voor verkopers.

Redenen om te verhuizen

Ook dit kwartaal zijn de redenen om te verhuizen dezelfde. De enige afwijking ten opzichte van vorig kwartaal is dat zowel het aantal consumenten dat gaat verhuizen in verband met het verlaten van het ouderlijk huis als om reden van gezinsuitbreiding iets is afgenomen (-3%).

Eerst verkopen, dan kopen

Het derde kwartaal liet voor het eerst zien dat het in deze markt niet meer vanzelfsprekend is om eerst te kopen en dan te verkopen, zoals in de oververhitte markt veel voorkwam. Voor het eerst sinds de lancering van de funda Index was de groep die eerst wilde verkopen en dan kopen groter dan de groep die eerst wil kopen. Deze trend zet zich verder door: in het vierde kwartaal van 2022 is de groep die eerst wil verkopen 20% en de groep die eerst wil kopen 12%. Voor een derde van de doorstromers is het nog niet duidelijk in welke volgorde zij gaan kopen en verkopen.

Voorkeur eerst kopen of verkopen

Woningen tot 6 ton populair

De groep die aangeeft op zoek te zijn naar een woning tussen € 200.000 en € 300.000 wordt groter (+9 procentpunt) en ook naar huizen tussen € 500.000 en € 600.000 wordt meer naar gezocht dan in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Alleen onder de ton wordt minder gezocht (-8 procentpunt), maar in deze prijscategorie is er nauwelijks aanbod.

Interesse per prijscategorie

De gedragsindex laat een daling zien 

De gedragsindex ligt in het vierde kwartaal 13,3 procentpunt lager ten opzichte van afgelopen kwartaal en 16,9 procentpunt lager dan een jaar geleden. Samen met de grote hoeveelheid nieuwe woningen op funda (+19% ten opzichte van het derde kwartaal 2022 en +82% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021) is hierdoor het gemiddelde aantal contactverzoeken sinds het vierde kwartaal 2021 gehalveerd. Hierdoor is de concurrentie onder kopers per beschikbare woningen minder groot dan vorig kwartaal.

Concurrentie slinkt in groot deel Nederland


Groningen, Noord-Holland en Flevoland hebben gemiddeld de meeste reacties per woning in het vierde kwartaal van 2022; Zeeland en Noord-Brabant gemiddeld de minste. In alle provincies neemt dit gemiddeld aantal reacties per woning af in vergelijking met voorgaand kwartaal.

Concurrentie neemt af in alle prijscategorieën

De concurrentie per woning nam af in alle prijscategorieën. In de prijscategorieën tot 400.000 euro ligt de concurrentie per woning gemiddeld hoger dan in de prijscategorieën daarboven met respectievelijk gemiddeld elf en gemiddeld acht contactaanvragen per woning. Opvallend is dat de concurrentie in het vierde kwartaal van 2022 nagenoeg gelijk was voor woningen en appartementen (respectievelijk gemiddeld 9,7 en 9,8 contactaanvragen per object). Over heel 2022 en in het vierde kwartaal van 2021 was de concurrentie bij woonhuizen hoger (kwartaal 4 – 2021 gemiddeld 19,1 contactaanvragen per object) dan bij appartementen (kwartaal 4 – 2021 gemiddeld 19,8).

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl