Funda Index

Vierde kwartaal 2023

Uit de funda Index, waarmee het woningplatform elk kwartaal inzichtelijk maakt hoe bezoekers de woningmarkt ervaren, blijkt dat dat het verkoopvertrouwen in de Nederlandse woningmarkt verder is toegenomen. 63% van de ondervraagden is van mening dat het nu een goede tijd is om een woning te verkopen. Vorig kwartaal was dit nog 54%. Daarnaast blijkt uit onder andere een daling in het aantal beschikbare woningen op het platform en de gemiddeld hogere aantal reacties per woning vergeleken met vorig jaar, dat de krapte op de woningmarkt onverminderd aanhoudt. 

Koopvertrouwen daalt, verkoopvertrouwen stijgt verder door

Het koopvertrouwen daalt in het vierde kwartaal verder door met 4,6 procentpunt naar 108,6. Dit kwartaal vindt 17% van de consumenten de markt gunstig voor koop. Het verkoopvertrouwen neemt toe met 3,1 procentpunt. Dit kwartaal vindt 63% van de consumenten dat de huidige markt een goed moment is om te verkopen. Dit ligt ook boven hetzelfde kwartaal in 2022, toen vond 44% van de consumenten het een goed moment om te verkopen.

Vertrouwen over zes maanden 

Vooruitkijkend zijn consumenten iets minder positief over de markt betreft verkopen. 54% Van de consumenten verwacht dat de markt over zes maanden nog gunstig is voor verkoop. 21% Verwacht dan een gunstige markt voor kopers.

Hoge rente, de ongunstige economie en weinig aanbod drijvers voor vertrouwen 

De huidige woningmarkt wordt volgens consumenten beïnvloed door de hoge rente (45%), weinig aanbod van woningen (65%) en voornamelijk gunstige prijzen voor de verkoper (46%). Vooruitkijkend verwacht men dat dezelfde factoren een rol blijven spelen.

Redenen vertrouwen

Zowel koopintentie als verkoopintentie dalen

Ten opzichte van afgelopen kwartaal daalt de koopintentie naar 102,7. Ook de intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen zakt verder weg met 3,9 punt ten opzichte van vorig kwartaal, maar ligt wel 13 procentpunten hoger dan het vierde kwartaal van 2022.

Redenen om te verhuizen

Ook dit kwartaal zijn er geen verschuivingen in de redenen om te verhuizen. Naast dat mensen toe zijn aan een nieuwe woning wordt voornamelijk het verlaten van het ouderlijk huis als belangrijkste life event genoemd als reden om te verhuizen.

Voorkeur voor eerst kopen en dan verkopen neemt weer toe

In het vierde kwartaal van 2023 zien we bijna geen verschuiving tussen de groep die eerst wil verkopen en dan wil kopen of andersom ten opzichte van voorgaand kwartaal. 25% Van de consumenten wil liever eerst kopen en 23% geeft aan liever eerst te willen verkopen.

Voorkeur eerst kopen of verkopen

De gedragsindex stabiliseert

De gedragsindex stijgt laat in het vierde kwartaal van 2023 een flinke daling zien van -9,3 procentpunt. De afgelopen jaren zien we vaker een daling in het laatste kwartaal van het jaar door de decembermaand. Ook de concurrentie per beschikbare woning is licht gedaald. Gemiddeld zijn er 12 contactaanvragen richting de makelaar per beschikbare woning. Dit terwijl het aantal beschikbare woningen ook een flinke daling liet zien in Q4.

Het belang van energielabel neemt toe

Uit het onderzoek blijkt dat het energielabel nog steeds belangrijk wordt gevonden bij het kopen van een woning. 56% van de ondervraagden vindt minimaal energielabel C een vereiste. Ruim 27% geeft aan het energielabel van een woning belangrijker te vinden dan een half jaar geleden. Toch geeft 18% van de ondervraagden aan dat een volgend huis nog geen groen energielabel hoeft te hebben en is 61% van de woningzoekers bereid om hun toekomstige woning te verduurzamen.

Hoe belangrijk is het energielabel bij de aankoop van een woning?

Welk energielabel moet het volgende huis hebben?

Meer mensen anticiperen op overbieden

Het blijkt dat weer meer ondervraagden zich voorbereiden op een mogelijke biedingsstrijd. Kopers en verkopers verwachten in Q4 in meerdere mate dat overbieden de norm gaat zijn. Dit persecentage is gestegen van 35% in Q3 naar 45% in Q4. Dit wordt ondersteund door berichtgeving van makelaarsvereniging NVM, zij zagen in het vierde kwartaal dat 53% van de verkochte woningen boven de vraagprijs werden verkocht. Deze stijging kan verband houden met de perceptie van woningzoekenden over het aanbod dat beschikbaar is. 65% van de respondenten vindt dat er momenteel een beperkt aanbod is. Dat is meer dan in het vorige kwartaal, toen dat nog 60% was. Dit is nog steeds een daling ten opzichte van 2022, toen steevast meer dan 80% van de ondervraagden aangaf dat er te weinig aanbod was.

Hoeveel overbieden

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl