Funda Index

Tweede kwartaal 2022

De funda Index over het tweede kwartaal van 2022 laat een afname zien in het totaalaantal reacties op woningen ten opzichte van vorig kwartaal. Ook is er een forse stijging in aangemelde woningen op het vastgoedplatform. Hierdoor slinkt de concurrentie onder kopers in een groot deel van Nederland. Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers, neemt dan ook weer verder toe dit kwartaal. Toch daalt de intentie om daadwerkelijk te kopen ten opzichte van het eerste kwartaal. De verwachting dat de markt nog gunstiger wordt voor kopers, de fors oplopende hypotheekrente en ook de oorlog in Oekraïne leiden tot enige terughoudendheid onder woningzoekers.

Verkoopvertrouwen daalt, koopvertrouwen neemt toe 

Het verkoopvertrouwen neemt verder af met 5,7 indexpunten en komt voor het eerst sinds de funda Index-meting van november 2020 onder de 100. Dit kwartaal vindt 80,12% van de consumenten dat de huidige markt een goed moment om te verkopen is. Ondanks de daling is het dus nog steeds een goede markt voor verkopers. Het koopvertrouwen neemt toe met 6,8 indexpunten vergeleken met vorig kwartaal en ligt op het hoogste punt sinds maart 2021. Dit kwartaal vindt 11,35% van de consumenten de markt gunstig voor koop. Hiermee heeft het verkoopvertrouwen een flinke klim gemaakt.  

Vertrouwen over zes maanden 

Vooruitkijkend ligt het verkoopvertrouwen een stuk lager: 49,31% van de consumenten verwacht dat de markt over zes maanden nog gunstig is voor verkoop. Het vertrouwen dat de markt over zes maanden gunstig is voor kopen neemt juist toe: 17,06% verwacht dan een gunstige markt voor kopers. 

Rente grootste drijver voor vertrouwen in toekomst 

De huidige woningmarkt wordt volgens consumenten nog steeds beïnvloed door te weinig aanbod (75%), hoge verkoopprijzen (63%) en lage rentes (49%). Vooruitkijkend verwacht men dat deze factoren nog steeds invloed hebben op de woningmarkt, maar wordt er een grotere impact verwacht door met name hogere rentes. Deze verwachting heeft men al sinds september 2021, met een dip in december 2021, maar in de praktijk stijgen de rentes pas sinds januari dit jaar. Andere factoren die ertoe leiden dat men een minder goede markt voor verkopers verwacht, zijn lagere verkoopprijzen en meer aanbod. Ook denken consumenten dat de economische situatie over zes maanden ongunstiger zal zijn. 

Vertrouwen nu en over 6 maanden

Flinke stijging in verkoopintentie, maar daling koopintentie  

De verkoopintentie van consumenten stijgt met 10,2 indexpunten. Deze stijging is ingezet in maart dit jaar. Dit is ook terug te zien in het toenemend aantal aanmeldingen van woningen op funda. De koopintentie daarentegen daalt met 4% en komt op het laagste punt sinds de eerste funda Index-meting in november 2020. Ondanks deze kanteling blijft het een gunstige markt voor verkopers. Ook dit kwartaal zijn de redenen om te verhuizen hetzelfde. Het enige wat afwijkt ten opzichte van vorig kwartaal, is dat het aantal consumenten dat gaat verhuizen in verband met gezinsuitbreiding iets is teruggenomen (-4%) en het percentage consumenten dat verhuist in verband met een scheiding is toegenomen (+3%). 

Redenen om te verhuizen

Invloed oorlog in Oekraïne op vertrouwen en intentie  

Een derde van de consumenten geeft aan dat de oorlog in Oekraïne invloed heeft op hun vertrouwen in de woningmarkt. Dit gebeurt met name omdat de oorlog onzekerheid met zich meebrengt. Men verwacht een negatief gevolg voor de woningmarkt door de economische druk die de oorlog teweegbrengt. Gevraagd naar de invloed op (ver)koopplannen, blijkt de oorlog vooral op kopers effect te hebben: 36% zegt minder geneigd te zijn om te gaan kopen. 

Invloed oorlog op (ver)koopplannen

De gedragsindex laat een daling zien 

Het aantal contactverzoeken neemt met 3% af ten opzichte van afgelopen kwartaal. Samen met de grote hoeveelheid nieuwe woningen op funda (+68% in juni ten opzichte van januari en +21% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021) neemt hierdoor het gemiddelde aantal contactverzoeken per woning af (-2,32). Hierdoor is de concurrentie onder kopers per beschikbare woningen minder groot dan vorig kwartaal.  

Index gedrag

Concurrentie slinkt in groot deel Nederland 

Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland hebben gemiddeld de meeste reacties per woning, Zeeland en Limburg gemiddeld de minste. In alle provincies neemt dit gemiddeld aantal reacties per woning af in vergelijking met voorgaand kwartaal, vooral in Flevoland en Drenthe. In Friesland, Gelderland, Groningen en Noord-Holland daalt het aantal reacties per woning niet. Van deze laatste vier provincies is Friesland de enige die een wat grotere toename in concurrentie ziet. 

Gemiddeld aantal reacties per woning per provincie

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl