Funda Index

Eerste kwartaal 2022

Groene cijfers aan de koperskant: het vertrouwen ligt op het hoogste punt sinds maart vorig jaar en de intentie stabiliseert voor het eerst na een jaar. Tegelijkertijd ziet funda op haar platform de concurrentie onder kopers voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2021 toenemen, met een flinke stijging in contact- en bezichtigingsaanvragen per beschikbare woning. Aan de verkoperskant is er een voorzichtige daling in vvertrouwen en intentie. De groep consumenten die verwacht dat de markt voor verkopers de komende maanden ongunstiger wordt, neemt toe. De belangrijkste reden hiervoor is de verwachte, stijgende rente. Deze indicaties komen voort uit de cijfers over Q1 2022 van de funda Index, die actuele inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.

Koopvertrouwen op hoogste punt sinds een jaar, daling koopintentie stokt voor het eerst in een jaar

Waar het verkoopvertrouwen in 2020 en de eerste van 2021 bleef toenemen, zet de daling die in Q3 startte zich ook dit kwartaal voort. Het tegenovergestelde zien we bij het koopvertrouwen: dit nam flink af tot Q3 2021, maar neemt sindsdien toe en ligt dit kwartaal op het hoogste punt sinds een jaar.

Index vertrouwen

Koopvertrouwen blijft relatief laag

Ook dit kwartaal zet de stijging van het koopvertrouwen door. Daarmee ligt het op het hoogste punt sinds maart 2021. Ondanks dat het koopvertrouwen uit een diep dal klimt, blijft het relatief laag: dit kwartaal vond 9% van de consumenten de markt een goed moment om een woning te kopen. Een maar iets grotere groep van 11% denkt dat over zes maanden de markt gunstig zal zijn voor kopers.

Consumenten verwachten dat lage rentes de markt over zes maanden niet meer zullen kenmerken

Het verkoopvertrouwen daalt licht verder, maar met 86% is de groep consumenten die de markt gunstig vindt voor verkoop nog steeds groot. Deze groep wordt een stuk kleiner wanneer consumenten naar de toekomst kijken: 67% denkt dat de markt dan nog gunstig is voor verkopers. Belangrijkste achterliggende reden is de verwachting dat de rente hoger wordt en verkoopprijzen minder aantrekkelijk.

Hoewel 72% van de respondenten ook dit kwartaal de lage rente noemt als kenmerkend voor de huidige markt, neemt dit percentage wel flink af ten opzichte van voorgaande kwartalen. Dit gaat gelijk op met een recordaantal renteverhogingen van geldverstrekkers in januari: sinds 2016 was dit aantal niet zo hoog.

Aantal respondenten rente kenmerkend voor wonigmarkt

Daling verkoopintentie, lichte stijging koopintentie

Ondanks een daling in verkoopintentie (-4%) blijven koop- en verkoopintentie al sinds eind 2021 relatief dicht bij elkaar. Echter, het gat tussen vraag en aanbod blijft groot. De daling in koopintentie die vanaf Q2 2021 zichtbaar is, is dit kwartaal voor het eerst gestopt: nagenoeg evenveel respondenten als vorig kwartaal gaven nu aan koopplannen te hebben.

Index intentie

Verhuisredenen

Ook in het eerste kwartaal van 2022 geven de meeste consumenten aan dat zij willen verhuizen omdat ze 'daaraan toe zijn'. Dit percentage nam toe met 5%, terwijl dit kwartaal minder mensen aangaven te gaan verhuizen in verband met het verlaten van het ouderlijk huis (-6%) of om samen te gaan wonen (-5%).

Gedragsindex neemt voor het eerst weer toe

Dit kwartaal neemt zowel het totaalaantal contact- en bezichtigingsaanvragen, als het gemiddeld aantal aanvragen per beschikbare woning toe. Dat is voor het eerst sinds de daling die in Q2 van 2021 is ingezet. Hiermee ziet funda de concurrentie op beschikbare woningen weer flink toenemen.

Index gedrag

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl