Funda Index

November 2020

De funda Index laat in november een opvallende wending zien aan de aanbodzijde. De intentie om te verkopen lijkt na een dalende trend nu om te buigen. Omdat het aantal potentiële kopers nog altijd aanzienlijk groter is dan het aantal potentiële verkopers, houdt de krapte op de markt aan. Dat betekent niet dat kopers minder actief worden. Wel doen zij concessies op prijs, buiten- en binnenruimte om toch kans te maken op een woning.

Koopvertrouwen daalt verder, verkoopvertrouwen blijft stijgen

Ook in november bepalen de hoge huizenprijzen, het krappe aanbod en de snelle verkoop van woningen het vertrouwen van de consument. Vooral het krappe aanbod zorgt voor weinig vertrouwen in koop. Dankzij de hoge huizenprijzen vinden de meeste mensen het nu wel een goed moment voor verkoop.

Koopvertrouwen daalt verder

Slechts 16% van de consumenten vindt de huidige markt gunstig voor het kopen van een woning. Weinig aanbod en de hoge huizenprijzen zijn nog steeds de voornaamste redenen; beide laten een flinke stijging zien ten opzichte van oktober.

Redenen slecht moment om te kopen

Verkoopvertrouwen stijgt

Al sinds juli laat het verkoopvertrouwen een stijgende trend zien: 90% van de consumenten vindt de markt nu gunstig voor verkoop. De voornaamste redenen blijven hetzelfde als in oktober: hoge huizenprijzen, snelle verkoop en een gunstige rentestand. De hoge huizenprijzen worden sinds juli wel steeds vaker genoemd en vormen nu voor het eerst de belangrijkste reden. De snelle verkoop van woningen laat een dalende trend zien en volgt nu op de tweede plek. Ook de gunstige rentestand wordt minder vaak als reden opgegeven.

Redenen goed moment om te verkopen

Vertrouwen over zes maanden

Wat betreft het vertrouwen over zes maanden verwacht een grotere groep consumenten een betere kopersmarkt dan in november (+6%). Nog steeds worden er aantrekkelijkere huizenprijzen en meer woningaanbod verwacht. De groep consumenten die denkt dat er over zes maanden een gunstigere verkopersmarkt is, is kleiner dan in november (-21%). Hoewel de verschillen blijven, zijn deze minder groot dan eerder gemeten.

Consumenten verdeeld over kans van slagen

De consumenten met een koopintentie maar weinig vertrouwen in de huidige markt, zijn verdeeld over hun kans van slagen. Een kleine minderheid is nog optimistisch (41%). Een kleine meerderheid (52%) van de consumenten met een koopintentie en weinig vertrouwen, denkt dat het ze ook echt niet zal lukken. Met een krappe markt en weinig aanbod speelt de grote concurrentie de grootste rol.

Vooral starters vrezen hun concurrentie (54% versus 49% doorstromers) net als inwoners van kleine steden en dorpen (beide 53% versus 48% in grote steden). Ook binnen het segment tot € 400.000 wordt concurrentie vaak genoemd (56% versus 43% boven € 400.000).

De meesten verwachten dat het lukt, wanneer zij concessies doen. Daarbij doet men eerder concessies op de woning (52%) dan op de locatie (17%). Doorstromers denken meer concessies te moeten doen dan starters (87% vs 81%).


Koopintentie stijgt verder, verkoopintentie buigt om naar boven

Waar de koopintentie blijft stijgen, lijkt de verkoopintentie na een maandenlange daling voor het eerst om te buigen. Nog steeds komen er echter aanzienlijk meer kopers dan verkopers op de markt en houdt de krapte dus aan.

Koopintentie stijgt

De koopintentie stijgt na een kleine dip in september weer verder in november. Ook ten opzichte van oktober wordt de koopintentie groter (+2%). De helft van de mensen met een koopintentie wil, voornamelijk omdat zij toe zijn aan een nieuwe woning, tussen een maand en een jaar van nu deze plannen realiseren. 

Verkoopintentie stijgt na maanden daling weer licht

Na een dalende trend sinds juli lijkt de verkoopintentie voor het eerst een ombuiging te laten zien. Er is een lichte stijging (+2,6%) tussen oktober en november. Het is echter nog te vroeg om te spreken van een kantelpunt. Het gat tussen vraag en aanbod blijft groot en nog steeds willen steeds meer mensen eerst kopen voor zij verkopen.

Koop- en verkoopplannen worden verzet

Meer dan een derde van de consumenten vervroegt de verkoopplannen als gevolg van de tweede coronagolf, de huidige economische situatie en het structureel thuiswerken. Ongeveer een kwart stelt juist de plannen uit. Potentiële kopers geven aan dat zij vooral hun plannen vervroegen door het structurele thuiswerken (27% versus 14% uitstellen).

Redenen om te verhuizen– voor starters en doorstromers

De redenen om te verhuizen blijven voor starters en doorstromers hetzelfde. De behoefte aan een nieuwe woning is groot. Doorstromers geven daarbij vaker aan dat ze een tweede huis kopen als investering of omdat ze gaan scheiden. Voor starters zijn de beweegredenen: vertrek uit ouderlijk huis, samenwonen of gezinsuitbreiding.

Redenen om te verhuizen

Concurrentie onder woningzoekers houdt aan

Het gedrag van bezoekers op funda is in november nagenoeg hetzelfde als in oktober. Een lichte daling laat zien dat woningzoekers iets minder contact opnamen met een makelaar. Door het krappe aanbod stijgt de concurrentie per woning echter nog steeds.

Gedragsindex daalt licht

Na een stijging sinds augustus laat de gedragsindex in november een lichte daling zien. Dit betekent dat consumenten iets minder contact opnemen met de makelaar dan in oktober en dat ook het aantal zoekopdrachten niet is gestegen.

Aantal zoekopdrachten stagneert

Het aantal zoekopdrachten in november is nagenoeg gelijk aan dat van oktober. In vergelijking tot november vorig jaar ligt het aantal meer dan een derde hoger. Hieruit blijkt hoe actief consumenten op zoek zijn naar een woning.

Een derde meer contact met makelaar dan jaar geleden

Woningzoekers nemen in november iets minder contact op met de makelaar dan in oktober. Dit is in lijn met de seizoenstrend die we in 2019 zagen. Met een groot verschil: in vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal contactaanvragen nu 32% hoger dan toen.

Meer concurrentie per woning

Hoewel consumenten in november minder vaak reageren op woningen dan in oktober, is de concurrentie weer verder toegenomen. Dit heeft alles te maken met het feit dat er minder beschikbare woningen op funda kwamen. Hierdoor stijgt het aantal reacties per te koop staande woning met 6%.

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl